Profetioita 9

14.7.2022

Eloonjäämiskäsikirja 10 ½ VUOTTA lopunajan kristityille

Julkaistu 15.4.2009 vanhoilla nettisivuillani, joita ei enää ole.

Alkuperäinen kirjoittaja: tuntematon

Suomentanut, tiivistänyt ja kommentoinut: Jouko Piho

Löysin netistä mielenkiintoisen sanoman lopunajoista, nimeltä 10 ½ vuotta. Valitettavasti profetian yhteydessä ei ollut mitään nimeä eikä yhteystietoja.

Sen verran sanotaan, että kirjoittaja on saanut tietonsa Raamatusta ja eri näkyjen kautta, joita eräs 14-vuotias poika on saanut huhtikuun 2007 ja elokuun 2007 välisenä aikana.

Sanoma on kuitenkin mielestäni merkittävä ja tutkimisen arvoinen, vaikka en olekaan kaikista asioista samaa mieltä.

Koko pitkän kirjoituksen suomentaminen olisi melko työlästä, joten teen niin, että laitan tähän seuraavaksi suomentamani tiivistelmän profetian sisällöstä.

Alussa kirjoittaja erittelee eri termejä.

Voittajat ovat Jeesukselle uskollisia ja itsensä kieltäneitä uskovia, jotka perivät Jumalan valtakunnan ja hallitsevat Kristuksen kanssa ikuisesti.

Antikristus on tuleva maailman johtaja seitsemän vuoden ajan ja Uusi maailmanjärjestys on maailmanlaaja hallintosysteemi, joka on jaettu 10 alueeseen.

Sitten selitetään elossa olevien uskovien tempaus ja jo kuolleiden uskovien ensimmäinen ylösnousemus, jotka tapahtuvat samanaikaisesti suuren vaivanajan loppupuolella.

Edellä mainituista asioista olen samaa mieltä. Sitten on termi talteen korjaaminen, joka viittaa Matt. 24:36-44 kohtaan, jossa toinen pellolla olija korjataan talteen ja toinen jätetään. Kirjoittaja on sitä mieltä, että ensimmäinen ryhmä voittajia otetaan näin salaisesti talteen ennen Antikristuksen aikaa. Sitten nämä temmatut tulevat vielä uudestaan maan päälle tekemään evankelioimistyötä tänne jääneiden uskovien kanssa, kunnes lopulta kaikki voittajat temmataan ylös vaivanajan lopussa. Olen tässä asiassa eri mieltä eli en näe tuollaista yhden ryhmän salaista tempausta mahdollisena, vaan kaikki uskovat ovat täällä maan päällä Antikristuksen aikana ja heidät otetaan ylös vaivanajan loppupuolella, ehkä n. kolme kuukautta ennen Jeesuksen julkista tulemusta maan päälle.

Jaksojen nimiä

Aikakautemme viimeiset 10 ½ vuotta jaetaan kolmeen 3 ½ vuoden jaksoon, joiden nimet ovat savi-, pronssi- ja rautajaksot.

1. Savijakso on suhteellisen heikon maailmanhallituksen aikaa. Uskovat saarnaavat evankeliumia, jota maailma ei ota vastaan. Jotkut tosin epäröivät epäuskossaan.

Yhden vuoden kuluttua jakson alusta ensimmäinen pasuuna soi taivaassa, jolloin maata lähestyy komeetta, jonka pyrstö aiheuttaa tuhoa Afrikassa. Jopa Egyptin pyramidit tuhoutuvat. Uskovat sanovat, että tapahtunut on Ilmestyskirjan profetioiden toteutumista, mutta pilkkaavat ihmiset eivät usko, paitsi jotkut alkavat epäillä mielessään, olisiko kyse Jumalan teoista vai sattumasta.

Sitten soi toinen pasuuna. Komeetta hajoaa kahdeksi kappaleeksi, joista isompi putoaa Tyyneen Valtamereen, minkä seurauksena tulee valtavia tsunameja, tulivuorenpurkauksia ja voimakkaita maanjäristyksiä. Jotkut ihmiset kääntyvät Jumalan puoleen ja asioita miettivien joukko kasvaa.

Kun kolmas pasuuna soi, Koiruohoksi kutsutun komeetan pienempi osa putoaa Amazonin jokialueelle myrkyttäen koko vesistön niin, että kaikki sen vettä juovat ihmiset tai eläimet kuolevat tai sairastuvat.

Neljännen pasuunan soidessa savu ja pöly muodostavat pimeän pilven, joka pimentää auringon, kuun ja tähdet päivän kolmanneksen ajaksi. Jälleen uskovat kehottavat ihmisiä parannuksentekoon, ja asioita pohtivien ihmisten määrä lisääntyy.

Viides pasuuna soi kolmen vuoden kuluttua savijakson alusta. Silloin nähdään paha enkeli Abaddon tai Apollyon seuraajademoneineen, jotka lähetetään maan päälle vaivaamaan uskomattomia ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan, viiden kuukauden ajaksi. Tällöin ensimmäinen 3 ½ vuoden jakso on päättynyt.

2. Pronssijakson aikana maailmaa hallitsee voimakkaampi maailmanhallitus ja Antikristus lisää omaa valtaansa.

Hengen maailmassa tärkeimmät tapahtumat tänä aikana ovat kolme julistettavaa sanomaa:

a. Evankeliumin julistaminen, mikä päättyy lopulliseen sadonkorjuuseen. Evankeliumia saarnataan kaikkialla maailmassa. Nyt asioita miettineet ja epäilleet ihmiset uskovat ja ottavat kasteen. Sieluja tulee enemmän Jumalan valtakuntaan kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Tärkein ja ensimmäinen sanoma, mitä lopullisen sadonkorjuun aikana julistetaan, kuuluu seuraavasti: ”Pelätkää Jumalaa ja palvokaa häntä, joka on kaiken Luoja.”

b. Julistus Babylonin kukistumisesta.

Kiina ja Venäjä muodostavat hyvin voimakkaan liiton, joka hyökkää ydinasein USAta vastaan noin vuoden tai kahden kuluttua pronssijakson alkamisesta. New York tuhoutuu. Se on Babylonin kukistuminen. Uuden maailman johtajat tuhoavat myös roomalaiskatolisen kirkon, joka poltetaan tulessa.

Näiden tapahtumien jälkeen julistetaan toinen sanoma, joka kuuluu: ”Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat.”

c. Varoitus siitä että pedon merkkiä ei tule ottaa.

Tällä välin Roomassa valtakeskustaan pitävä Antikristus, joka on varsinkin Lähi-idässä otettu vastaan messiaana, laajentaa vaikutusvaltaansa Euroopassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Antikristuksen voima ei kuitenkaan riitä vielä vastustamaan kiinalais-venäläistä liittoutumaa.

Antikristus ja Uusi maailmanjärjestys kehittävät tietokonesirun, jolla on tarkoitus merkitä jokainen ihminen maan päällä.

Kolmas sanoma kuuluukin: ”Älkää ottako pedon merkkiä. Jos otatte merkin, Jumalan viha on päällänne.”

Pronssijakson loppupuolella tulee vielä vakava selkkaus, kun Kiina hyökkää Japanin kimppuun.

Fyysisessä maailmassa pronssijaksoa leimaa muutenkin kansainväliset ristiriidat ja juonittelut.

3. Rautajakson aikana Antikristus julistaa Jerusalemin Kalliomoskeijassa olevansa jumala. Tästä olen eri mieltä. Uskon, että Kalliomoskeija tulee tuhoutumaan, juutalaiset rakentavat sen paikalle uuden temppelin, jossa Antikristus lakkauttaa eläinuhrit (muslimeilla ei ole eläinuhreja) ja julistaa olevansa juutalaisten ja kaikkien ihmisten jumala. Tämä on viimeinen 3 ½ vuoden jakso, ja se tunnetaan nimellä Suuri ahdistus, jolloin Antikristus vainoaa uskovia.

Jokaisen uskovan olisi syytä valmistaa itselleen jo etukäteen jonkinlainen turvapaikka tai salainen piilopaikka yrittämättä kestää ja vastustaa Antikristuksen järjestelmän vaikutusta. Laskettuna savijakson alusta uskovilla on n. seitsemän vuotta aikaa valmistautua.

Tämän jälkeen Antikristus julistaa Uuden maailmanjärjestyksen liittokunnan kanssa Uuden Maailman Päivän, jolloin maailmalle esitellään pedonmerkki, otsaan tai oikeaan käteen ihon alle laitettava tietokonesiru, jossa on esim. pankki- ja henkilötiedot. Ilman tätä merkkiä ihminen ei ole olemassa eikä hän voi ostaa tai myydä mitään.

Jokainen merkin ottanut ihminen joutuu palvomaan Antikristusta joka päivä. Merkistä kieltäytyviä uskovia vihataan, vangitaan ja tapetaan, paitsi kätköpaikoissa olevat kristityt selviytyvät elossa.

Kiina ja Venäjä eivät kuitenkaan hyväksy pedonmerkkiä eivätkä ole tässä asiassa yhteistyössä. Sen sijaa Kiina ja Venäjä tarjoavat turvapaikkoja vainotuille kristityille sillä ehdolla, että he eivät ala saarnata. Tämän takia Kiina ja Venäjä vaikeuttavat Antikristuksen toimia ja suututtavat hänet. Niinpä n. kolme kuukautta ennen rautajakson päättymistä Antikristus julistaa sodan Kiinalle ja Venäjälle. Se on kuudes pasuuna.

Rautajakson alussa Jumala lähettää maan päälle kaksi todistajansa, Elian ja Mooseksen, jotka toimivat pääasiassa Jerusalemissa. He toimivat yliluonnollisia ihmeitä tehden 3 ½ vuoden ajan. He myös auttavat uskovia esim. pääsemään pakoon vankiloista. Antikristus ja koko maailma vihaavat näitä todistajia, jotka lopulta tapetaan Jerusalemin kadulle. Ihmiset iloitsevat heidän kuolemastaan ja lähettävät jopa lahjoja toisilleen asian johdosta. TV-kamerat kuvaavat Elian ja Mooseksen ruumiita 3 ½ päivän ajan, jonka jälkeen heihin menee elämän henki ja he nousevat ylös taivaaseen. Samaan aikaan Elian ja Mooseksen kanssa myös kuolleet uskovat nousevat haudoista ja elossa olevat uskovat temmataan ylös pilviin Jeesusta vastaan. On tempauksen ja ylösnousemuksen päivä, jolloin seitsemäs ja viimeinen pasuuna soi.

Tempauksen ja ylösnousemuksen jälkeen Antikristuksen ja kiinalais-venäläisen liittoutuman välinen tavanomaisilla aseilla alkanut sota laajenee maailmanlaajuiseksi ydinsodaksi. Silloin Jumala vuodattaa maan päälle seitsemän viimeistä vitsausta, seitsemän Jumalan vihan maljaa. Silloin uskovat eivät ole enää maan päällä, vaan heidät on otettu ennen vihan maljoja ylös Jumalan luo.

Seitsemäs pasuuna kuuluttaa myös sitä, että pian alkaa Jumalan valtakunnan hallintokausi maan päällä. Noin kolme kuukautta seitsemännen pasuunan puhaltamisesta Jeesus saapuu näkyvästi maan päälle seuranaan suuri enkeliarmeija ja valkoisiin pukeutunut uskovista koostuva morsiusjoukko. Jeesus tulee suoraan Harmageddonin taistelukentälle, jonne ovat kerääntyneet vielä äsken toisiaan vastaan taistelleet Antikristuksen ja kiinalais-venäläisen liittoutuman joukot, jotka nyt yhdistävät voimansa taistellakseen yhdessä Jeesusta vastaan.

Antikristus otetaan kuitenkin kiinni ja heitetään tulijärveen. Yhdistyneet Pedon ja Idän armeijat tuhotaan viimeistä miestä myöten.

Näin tämä lyhyt n. kolmen kuukauden massiivinen sodan ja tuhon aika päättyy Jeesuksen ja taivaallisen sotajoukon tulemukseen ja voittoon Harmageddonin taistelussa.

Sen jälkeen alkaa Jeesuksen 1000-vuotinen hallintokausi maan päällä.

Jouko Pihon loppukommentit 15.4.2009

Tällä hetkellä me emme elä vielä näitä viimeisiä 10 ½ vuoden aikoja. Kaikkihan alkaa siitä, että alkaa muodostua jonkinlainen maailmanhallitus, jota ei vielä ole, mutta josta jo puhutaan.

Uskon, että ennen kuin näihin tämän aikakauden viimeisiin vuosiin päästään, niin sitä ennen maailma käy läpi Kolmannen maailmansodan, Googin sodan eli Venäjän hyökkäyksen liittolaisineen Israeliin, monia luonnonkatastrofeja ja globaalin nälänhädän.

Suomen kohdalla tapahtuu Suomen osittainen miehitys, miehityksestä vapautuminen ja menetettyjen alueiden, kuten Karjalan, Petsamon ja Salla-Kuusamon, liittäminen takaisin Suomeen. Myös Aunuksen ja Vienan Karjala tulevat osaksi Suomea.

Jos yllä olevan sanoman viesti siitä, että Venäjä ei liity Antikristuksen pedonmerkki -systeemiin pitää paikkansa, niin silloin vaikuttaisi Suomen osalta sellainen vaihtoehto paremmalta, että Suomi eroaa Euroopan Unionista ja on enemmänkin Venäjän vaikutuspiirissä, jotta Suomi ei tulisi osaksi Antikristuksen imperiumia, jossa sen valtaryhmittymän johtajaa on palvottava jumalana. Mitä ilmeisemmin vastaavaa palvontapakkoa ei olisi Venäjän suojeluksessa, jossa todennäköisesti kunnioitettaisiin kristinuskon Jumalaa ortodoksiuskonnon voimakkaan vaikutuksen takia.

Tilanne voisi olla Suomelle vähän samantapainen kuin olo Venäjän autonomisena suuriruhtinaskuntana, mikä oli loppujen lopuksi Suomelle siunaukseksi, koska juuri autonomian aika loi Suomessa edellytykset kansalliselle heräämiselle ja lopulta itsenäisyyden toteutumiselle.

Paavi Leo XIII.

14.7.2022

Paavi Leo XIII:n 13.10.1884 kuulema Jumalan ja Saatanan välinen keskustelu

Paavi Leo XIII oli juuri lopettanut messun 13.10.1884 yksityisessä Vatikaanin kappelissaan, kun hän pysähtyi yhtäkkiä 10 minuutiksi alttarille. Paavin kasvot olivat tuhkan harmaat ja hän oli kuin transsissa.

Myöhemmin paavi kertoi, että hän oli kuullut alttarilla kaksi ääntä, toinen oli lempeä ja ystävällinen, toinen oli karkean käheä kurkkuääni. Paavi kuuli seuraavan keskustelun.

Saatana kerskasi kurkkuäänellään Herrallemme: "Minä voin tuhota kirkkosi."

Herra sanoi lempeästi: "Sinä voit? Mene ja tee sitten niin."
Saatana: "Voidakseni tehdä niin tarvitsen enemmän aikaa ja voimaa."
Herramme: "Kuinka paljon aikaa? Kuinka paljon voimaa?"
Saatana: "75-100 vuotta, ja suurempi voima niille, jotka antautuvat minun palvelukseeni."
Herramme: "Saat ajan ja saat voiman. Tee mitä haluat."

Jouko Pihon kommentti 30.8.2009

Saatanan pyytämät 75 vuotta täyttyi v. 1959 ja 100 vuotta tuli täyteen v. 1984 eikä kristillistä kirkkoa ja seurakuntaa ole vieläkään tuhottu.

Saatanan kerskailu ei siis ole toteutunut. Jumalan seurakuntaa voidaan vainota, mutta sitä ei pystytä kokonaan tuhoamaan.

Tulee mieleen kommunismin tavoite Neuvostoliitossa, että uskonto hävitetään pian ateistisesta Neuvostoliitosta kokonaan. Toisin kävi. Uskonto ei hävinnyt minnekään, mutta kommunistinen Neuvostoliitto romahti ja hajosi osiinsa. Nyt Venäjän johtajat tekevät ristinmerkkejä ortodoksikirkoissa.

 14.7.2022

Amos Scaggsin 8.4.2009 näkemä näky “Hallitus painostaa seurakuntia”

Kuulin sanat: ”Tulee aika, jolloin evankeliumia saa julistaa vain hallituksen luvalla.” Sillä evankeliumilla ei ole pelastavaa voimaa.

Näin miten oikeaa evankeliumia opetettiin ulkoilmakentillä, puiden alla ja aitauksien vieressä. Ei valtakirkkojen toimesta.

Jouko Pihon kommentti 12.7.2022

Juuri näin tapahtuu. Lopunaikana aitoja Jeesusta seuraavia uskovia aletaan rajoittaa ja vainota yhä enemmän samalla, kun luopunut valtakirkko alistuu jumalattomien vallanpitäjien tahdon alle ja puhuu vain liirumlaarumia ja yhtä ja samaa rakkauden lässytystä.

Mutta kuten sanomassa tuli esiin, aidot kirkoista häädetyt uskovat löytävät sitten muita paikkoja ja tapoja julistaa evankeliumia.

14.7.2022

Hannan v. 2010 saama näky Suomen ja Venäjän rajalla olevasta suuresta enkelistä

Näyssä näin Venäjän ja Suomen rajalla seisovan valtavan suuren enkelin, joka piti käsiään pystyssä katsellen kohti Venäjää, selkä Suomeen päin.

Herra sanoi: ''Tämän enkelin kädet pysyvät ylhäällä koska te rukoilette, mutta kun Minä annan käskyn, enkelin kädet laskeutuvat."

Jouko Pihon kommentti 11.7.2022
 
Näin tulee käymään. Jumala varjelee Suomea, mutta kun tulee Suomen tuomion ja rankaisemisen aika, Jumala ottaa suojelusenkelin pois itärajalta.

14.7.2022

Sarah Hoffmanin v. 1979 saama näky USAn lopusta

Käännös ja tiivistelmä: Jouko Piho

Näky USAn lopusta

Sarah Hoffman teki itsemurhan v. 1979. Hän sai kuitenkin tulla takaisin jatkamaan elämäänsä, mutta sitä ennen Sarahille näytettiin maailmanloppu.

Sarah näki avaruudesta käsin koko maapallon ja alkoi erottaa yksittäisiä maita. Näin hän kertoo:

”Katsoin Lähi-itää ja näin ohjuksen lentävän Libyasta Israeliin. Tiesin, että ohjus oli oikeastaan Iranista, mutta iranilaiset olivat piilottaneet ohjuksen Libyaan. Kyseessä oli ydinpommi. Näin suuren sienipilven kohoavan Israelissa. Sen jälkeen alkoi ohjuksia lentää maasta toiseen kaikkialla maailmassa. Näin myös, että osa ydinräjähdyksistä tuli maassa olevien pommien kautta.

Sitten katseeni siirtyi Pohjois-Amerikkaan. Katsoin USAn itärannikolle ja sen jälkeen New Yorkiin. Näin muutamien korkeiden rakennusten romahtavan maahan. Kaikkialla oli savua, pölyä ja rojua (WTC:n kaksoistornien tuhoutuminen v. 2001? On huomattavaa, että Sarah sai näkynsä v. 1979). Kysyin mielessäni, aiheuttiko maanjäristys noiden rakennusten luhistumisen, mutta koin, että kyse ei ollut maanjäristyksestä. En tiedä, mikä sai nuo korkeat rakennukset romahtamaan (me tiedämme, että kyseessä oli lentokoneet, ja jos uskoo salaliittoteorioihin, niin kyseessä oli sen lisäksi rakennuksiin etukäteen asetetut pommit).

Tämän jälkeen koin, että koko talous oli kaatunut. Ei ollut kaupankäyntiä, ei ostamista eikä myymistä eikä kenelläkään ollut rahaa.

Sitten näin, että ihmiset tulivat sairaiksi ja kuolivat. Sairaita ihmisiä oli erityisesti neljässä kaupungissa, New Yorkissa, Los Angelesissa, San Franciscossa ja Salt Lake Cityssä. Kaksi erilaista tautia vaivasi ihmisiä.

Toinen sairaus alkoi valkoisten rakkuloiden ilmestymisestä käsiin ja kasvoihin. Monet kuolivat vuorokauden sisällä. Toiset ihmiset saivat jonkinlaisen influenssaviruksen ja heidän nenästään, suustaan, silmistään ja korvistaan alkoi vuotaa verta. He kuolivat vielä nopeammin kuin rakkulatautiin sairastuneet ihmiset. Kaiken kaikkiaan nämä kaksi tautia iskivät satoihin tuhansiin ihmisiin.

Nämä sairaudet levisivät pienten Yhdysvaltoihin tuotujen purkkien avulla, jotka vain jätettiin jonnekin, missä oli paljon ihmisiä koolla. Ihmiset saivat niistä tartunnan tajuamatta edes sitä.

Ihmiset alkoivat paeta saastuneista kaupungeista maaseudulle, koska kaupungeissa oli täysi kaaos eikä normaali yhteiskunta enää toiminut.

Kaupungeissa ei ollut myöskään enää sähköä. En tiedä syytä siihen (ehkä EMP eli vihollisten aiheuttama elektromagneettinen pulssi, joka on lamauttanut kaiken sähkönjakelun).

Kaikkialla oli autoja, jotka tukkivat kaikki tiet, joten useimmat ihmiset joutuivat kävelemään. Sitten taudit alkoivat levitä myös näiden alkuperäisten kaupunkien ulkopuolelle.

Kun ihmiset pakenivat kaupungeista, rikolliset jengit hyökkäsivät heidän kimppuunsa ja alkoivat tappaa heitä. Tautien riivaamissa kaupungeissa oli täydellinen sekasorto, ryöstelyä, mellakointia, murhia eli kaiken luhistuminen. Monista ihmisistä tuli täysin hulluja. Koin, että tässä vaiheessa sähköt olivat menneet pois koko maasta eikä mikään enää toiminut. Mitkään viestintävälineet eivät enää toimineet: ei ollut radiota eikä tv:tä.

Sitten näin, että samat taudit, jotka aiheuttivat kaaosta USAssa, vaivasivat myös israelilaisia.

Sen jälkeen näin, miten Yhdysvalloissa oli epätavallisen pitkä talvi, joka kesti kesään asti. Kaikki hämmästyivät sellaista talvea, joka vain lisäsi nälänhätää, mikä oli jo vallinnut muutaman vuoden ajan myrskyjen, kuivuuden ja tulvien ja muiden vitsausten takia.

Pitkää talvea seuraavana vuotena kaikki alkoi mennä alaspäin hyvin nopeasti. Vaikeudet vain kasaantuivat toistensa päälle ilman mitään taukoja.

Pitkän talven aikana ja sen jälkeen taudit levisivät kaikkialle ja muuttuivat yhä vaarallisemmiksi. Talous oli täysin romahtanut ja sähköä ei ollut missään. Kaikkialla Yhdysvalloissa vallitsi täydellinen kaaos ja anarkia. Hallitusta ei enää ollut, vain kaiken sortuminen. Missään ei ollut ruokaa. Näin ihmisten etsivän ruokaa ja sen, miten he olivat paniikissa, kun ruokaa ei ollut mistään löydettävissä. Näin miten ihmiset kaivoivat maata syödäkseen matoja, koska he olivat niin nälkäisiä.

Tulin myös tietoiseksi siitä, että vettä oli hyvin vähän ja että melkein kaikki vesi oli saastunutta, joten jos ihminen joi sitä, niin hän sairastuisi ja kuolisi. Kuitenkin monet ihmiset joivat vettä, vaikka tiesivät kuolevansa, koska he olivat niin janoisia.

Jotkut ihmiset tulivat täysin hulluiksi ja he alkoivat ryöstää, raiskata ja tappaa ihmisiä joko tappamisen itsensä takia tai saadakseen ryöstösaalista. He olivat kauhistuttavan eläimellisiä ja täysin ilman itsehillintää, kun he teurastivat ihmisiä.

Ihmiset joutuivat pelon ja vihan valtaan. Sukulaissuhteilla tai rakkauden siteillä ei ollut enää merkitystä. Oli kyse vain eloonjäämisestä. Aviomiehet tappoivat vaimojaan ja lapsiaan saadakseen ruokaa tai vettä. Äidit surmasivat lapsiaan. Kaikki oli sanoinkuvaamattoman kauheaa.

Ilma oli täynnä savua, koska monet rakennukset ja kaupungit paloivat ilman että kukaan olisi yrittänyt sammuttaa tulipaloja. Kun katsoin kaaoksen, tuhon ja savun näkymää, huomasin, että eri puolilla Yhdysvaltoja oli pieniä valopesäkkeitä. Arvioin, että niitä oli noin 20 tai 30. Useimmat valosaarekkeet olivat USAn länsiosassa, vain kolme tai neljä olivat idässä. Nämä valopaikat tuntuivat loistavan pimeyden läpi. Ihmettelin, mitä ne oikein olivat.

Sitten näin ihmisiä, jotka olivat kokoontuneet yhteen. He olivat polvillaan ja rukoilivat. Valo loisti näistä ihmisistä. Ymmärsin, että valo kuvasi heidän hyvyyttään ja rakkauttaan. He olivat tulleet yhteen turvallisuuden takia, koska he välittivät enemmän toisistaan kuin itsestään. Joissakin näistä ryhmistä oli vain sata ihmistä, mutta toisissa oli useampia tuhansia ihmisiä.

Tajusin, että useimmat näistä valon kaupungeista oli perustettu juuri ennen tautiepidemian puhkeamista ja että ne olivat hyvin organisoituja. Tuli vaikutelma, että jotkut ihmiset olivat tienneet, mitä oli tulossa, ja he olivat valmistautuneet sitä varten. En nähnyt, ketkä olivat organisoijia, mutta näin monien ihmisten yrittävän päästä noihin valon paikkoihin mukanaan vain se, minkä he voivat kantaa.

Näissä valon kaupungeissa oli ruokaa ja sitä jaettiin kaikille uusille tulijoille. Paikassa vallitsi rauha ja turvallisuus. Ihmiset elivät kaikenlaisissa teltoissa. Huomasin, että rikollisjengit jättivät nämä ryhmät rauhaan, ja ne keskittyivät helpompien eli suojaamattomien kohteiden ryöstämiseen. Rikolliset saalistivat myös niitä ihmisiä, jotka yrittivät tulla näihin valon kaupunkeihin turvaan. Monilla valon kaupungin ihmisillä oli aseita itsepuolustusta varten, joten jengit jättivät heidät rauhaan eivätkä ne halunneet yrittääkään tulla valon kaupungin asukkaita vastaan.

Sitten ymmärsin, että nämä valon kaupungit oli tarkoitettu olemaan vain lyhyen aikaa, ja sen jälkeen niissä olevat ihmiset alkoivat siirtyä muualle, vuorille ja korkeille paikoille.

Sitten näin ydinohjuksia, jotka iskivät USAn eri kaupunkeihin ja sienipilviä näkyi kaikkialla Yhdysvalloissa. Osa niistä tuli Venäjältä ja osa oli sellaisia ydinpommeja, jotka olivat jo valmiina Amerikassa, autoihin piilotettuina. Näin erityisesti, miten ydinpommit iskivät Los Angelesiin, Las Vegasiin ja New Yorkiin. Myös pohjoisosa Salt Lake Citystä koki pienen ydiniskun.

Näin pimeydessä myös miljoonia pieniä ja kuumia, noin golfpallon kokoisia tulipalloja, jotka sytyttivät tulipaloja kaikkialla.

Sitten näin miten Venäjän armeijan joukot tunkeutuivat Yhdysvaltoihin, lähinnä itärannikolle. Näin myös, miten kiinalaiset joukot nousivat maihin länsirannikolla, lähellä Los Angelesia. Vielä elossa olevat amerikkalaiset alkoivat taistella venäläisiä ja kiinalaisia vastaan. En nähnyt missään USAn armeijaa.

Tätä ydinasesotaa käytiin samanaikaisesti kaikkialla maailmassa. Sota ei kuitenkaan kestänyt kauan aikaa, ja lopulta venäläiset ja kiinalaiset hävisivät sodan. En tiedä kuitenkaan tarkalleen miten.

Kun kaikki tuntui olevan pahimmillaan, niin lännestä käsin, Idahon ja Wyomingin tienoilta, alkoivat pitkän talven jälkeen suuret maanjäristykset, jotka levisivät kaikkialle maahan. Näin voimakkaan maanjäristyksen iskevän Utahiin ja sitten Kaliforniaan, erityisesti Los Angelesiin ja San Franciscoon.

Nämä maanjäristykset saivat aikaan tulivuorenpurkauksia kaikkialla USAn länsirannikolla. Tulivuoret sylkivät suunnattomia määriä tuhkaa ja savua ilmaan, joten ilma muuttui hyvin pimeäksi ja likaiseksi. Aurinko tuli yhä pimeämmäksi savun ja tuhkan takia, jota alkoi sataa kaikkialle.

Sen jälkeen näin valtavien vesiaaltojen pyyhkivän USAn länsirannikon yli. Los Angeles huuhtoutui pois lähes kokonaan. Samaa tapahtui rannikkokaupungeissa kaikkialla maailmassa.

Sitten näin, miten Salt Lake City tuhoutui lähes kokonaan, kun maajäristysten aikaansaamasta suuresta maanhalkeamasta tulvi kaupunkiin lähes seitsemän metrin korkuisia aaltoja. Vain muutamia rakennuksia jäi jäljelle.

Eri kaupungeissa oli suurta hävitystä. Useimmat rakennukset olivat tuhoutuneet ja kaikkialla oli soraläjiä. Vaikka erilaiset luonnonkatastrofit olivat surmanneet paljon ihmisiä, niin silti suurin osa ihmisistä kuoli rikollisjengien väkivallan takia ja sen takia että ihmiset alkoivat tappaa toisiaan.

Aikaisemmin mainitun kauhean talven jälkeen eloonjääneet alkoivat kerätä kuolleita suuriin pinoihin polttaakseen ruumiit. Haju oli hirveä.

Sitten näin suunnattoman suuren maanjäristyksen keskellä Yhdysvaltoja. Maanjäristys halkaisi USAn kahtia kilometrien leveydeltä Missisippi-joen kohdalta. Sitten Meksikon lahden vettä alkoi tulvia sisään aina Suurille järville asti, jotka eivät enää olleetkaan järviä, vaan niistä oli tullut osa sisämerta.

Sitten näin kaikkialla maailmassa valtavia maanjäristyksiä, jotka aiheuttivat veden tulvimista maa-alueille joka puolella maailmaa.

Tämän jälkeen näin, miten hyvin voimakas tuuli alkoi puhaltaa maan päällä. Tuulen iskiessä ihmiset menivät luoliin ja kallion koloihin turvaa etsimään. Tuuli oli hirmuinen ja se puhalsi tieltään puut ja kaiken pois. Tuuli oli voimakkaampi kuin mikään hurrikaani tai pyörremyrsky.

Tuuli vei kaiken mennessään.

Ymmärsin, että tämän tuulen ja maailmanlaajuisen maanjäristyksen aiheutti jollain tavoin jokin suunnattoman suuri planeetan kaltainen kohde, joka oli tullut hyvin lähelle maata, ja sen kautta aiheuttanut häiriötä kaikkeen. Koin, että tämä tapahtuisi lähellä kaiken loppua.

Olin sitten takaisin avaruudessa katsoen koko maapalloa etäisyyden päästä. Näin valtavan suuren tulipallon, joka oli kaksi tai kolme kertaa maapalloa suurempi, lähestyvän maata. Tulipallo oli äärimmäisen kirkkaanpunaisen-kultainen väriltään ja se nielaisi koko maapallon. Koin, että kyseessä oli Raamatun ilmoittama maan palaminen. Ymmärsin, että juuri vähää ennen tätä maan palamista Jeesus oli ilmestynyt maan ihmisille, eivätkä nuo edellä kerrotut hyvät ihmiset olleet enää maan päällä. Maan päällä oli enää vain vähän pahoja ihmisiä, jotka olivat selviytyneet aikaisemmista hävityksistä, mutta heitä ei ollut enää monia jäljellä.

Jouko Pihon kommentti 10.7.2009

Koen, että tämä Sarah Hoffmanin saama näky on poikkeuksellisen voimakas ja tärkeä. Minulla on ollut tämä näky englanninkielisillä sivuillani jo 25.2.2008 lähtien. En ollut kuitenkaan jostain syystä suomentanut sitä ennen kuin tänään, koska koin jo useiden päivien ajan, että minun pitäisi saattaa tämä merkittävä sanoma myös niiden tietoon, jotka eivät osaa englantia tai jotka eivät ole englannin taidostaan huolimatta huomanneet sitä aikaisemmin sivuiltani.

Voin sanoa, että olen pääpiirteittäin hyvin paljon samaa mieltä kuin mitä tässä sanomassa tulee esiin. Erityisesti minua kosketti ne kohdat, joissa puhuttiin valon kaupungeista, tulevista uskovien turvasatamista mielettömän kaaoksen ja väkivallan keskellä.

Jouduin tietysti miettimään sitä, tapahtuuko sitä samaa myös Suomessa, mitä tässä näyssä ennustetaan tapahtuvan USAssa. Luultavasti ei ihan samalla tavalla, koska kyse oli USAta kohtaavasta tuomiosta. Mutta toisaalta myös Suomelle on profetoitu tuomioita Suomen syntien takia, joten jotain samantapaista on kyllä odotettavissa myös meidän kohdallemme.

Minua kiinnostaa tässä yhteydessä sitten se ajatus, että pitäisikö meidän myös Suomessa alkaa varustautua tulevia vaikeuksia varten siten kuin tuossa näyssä kerrottiin, eli jo etukäteen organisoimalla uskovien eloonjäämispaikkoja, joihin voidaan ottaa mukaan myös muita apua tarvitsevia ihmisiä. Näissä paikoissa oli sitten ruokaa ja turvallisuutta, kun kaikkialla muualla olisi ruokapulaa ja turvattomuutta. Raamattuhan sanoo, että viisas näkee vaaran ja kätkeytyy.

14.7.2022

Hannan elokuussa 2008 saama sanoma USAn romahduksesta

Katsoin kotona panssarikenraali Pattonista tehtyä elokuvaa. Kesken elokuvan kun Patton pitää ylpeästi puhettaan, suustani tulivat aivan itsestään sanat: ''Yhdysvallat on tullut tiensä päähän. Minä olen antanut sille saarnaajia, jotka ovat saaneet saarnata jo miljoonille, ja Minä olen antanut sen tehdä hyvää tiedettä, taidetta ja kulttuuria, mutta sen tuottama saastakulttuuri on jo levinnyt koko maailmaan, ja nyt sen talous tulee romahtamaan, ja tämä romahdus tulee leviämään koko maailmaan, ja sen armeija tulee kokemaan suuria tappioita, ja maa tulee kokemaan suuria katastrofeja ja kaikki mahdollinen tulee romahtamaan."

Samassa koin myös valtavaa rakkautta amerikkalaisia kohtaan. Minulle tuli syvä sääli heitä kohtaan, sillä koin, että on hirmuista joutua Jumalan käsiin, Hänen tuomioittensa alle. Kaksi kuukautta myöhemmin lokakuussa 2008 USA:n talous romahti ja tätä nykyä elämme yhä syvenevissä vaikeuksissa.

12.7.2022


Nimimerkin ”Westsider” v. 1962 saama ilmoitus Obamasta 

Vuoden 1962 alussa minut temmattiin "toiselle levelille" (tasolle) ja kuulin sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua. Kuulin sanottavan: "On syntynyt suuri maailman johtaja." Kun kysyin, missä? "Keniassa, mutta tulee esiin Amerikassa", oli vastaus. Sain ymmärrykseeni, että tarkoitettiin Antikristusta.

Aika näyttää, miten on. Paljon on luvattu vielä minunkin nähdä.

Jouko Pihon kommentti 8.4.2009

Westsiderin saama ilmoitus viittaa mitä ilmeisimmin Yhdysvaltain presidenttiin Barack Obamaan, joka syntyi 4.8.1961 Keniassa, vaikka toisin valheellisesti väitetään.

En usko, että Obama on Antikristus. Mutta Obama on todennäköisesti Antikristuksen edeltäjä, joka valmistaa hänelle tietä, kuten Johannes Kastaja oli Jeesuksen edeltäjä ja tienraivaaja.

Jeanne Dixon näki aikoinaan näyn, että maailmaan syntyi superjohtaja 5.2.1962. Jos Dixonin näky (vaikka se oli okkultistinen) pitää paikkansa ja Antikristus syntyi todellakin 5.2.1962, niin siinä tapauksessa Antikristuksen edeltäjä Barack Obama syntyi kuusi kuukautta aikaisemmin kuin Antikristus itse. Mikä tässä on hyvin mielenkiintoista on se, että Johannes Kastaja syntyi myös kuusi kuukautta aikaisemmin kuin Jeesus.

Jouko Pihon kommentti 12.7.2022

Olen edelleen sitä mieltä, että Barack Obama ei ole Antikristus, mutta hän toimi ja toimii edelleen antikristillisessä hengessä ja tulee olemaan lopullisen Antikristuksen henkinen edeltäjä, kuten Johannes Kastaja valmisti tietä Jeesukselle.

Paavo Väyrynen ja Jouko Piho.

5.7.2022

Jouko Piho:

Uneni Paavo Väyrysestä ja minusta


Näin viime yönä 5.7.2022 unen, jossa minä ja Paavo Väyrynen olimme puhujina jossakin tilaisuudessa. Olimme ensimmäisellä penkkirivillä ja Paavo istui noin viiden metrin päässä.

Yhtäkkiä Paavo tuli istumaan viereeni, laittoi kätensä harteilleni ja sanoi: ”Minä rakastan sinua Jouko!” Minäkin laitoin käteni Paavon harteille.

Kyseessä ei ole homous, vaan puhdas miesten välinen toista arvostava henkinen suhde, kuten Daavid rakasti Joonatania ja Jeesus rakasti Johannesta.

5.7.2022

Jouko Pihon saama sana tulisesta miekasta

Jumala sanoi minulle viime yönä 5.7.2022: "Minä teen sinusta tulisen miekan."

20.6.2022

Amerikkalaisen naisen heinäkuussa 2009 näkemä näky luonnonmullistuksista, Antikristuksesta, rutosta ja Kolmannesta maailmansodasta

Amerikkalainen Ann näki v. 2009 Jeesuksen hänelle antaman näyn lopunajoista.

Ann näki ensin kaikkialla maailmassa järisyttävän voimakkaita luonnonmullistuksia, tsunameja, maanjäristyksiä, pyörremyrskyjä ja tulivuoren purkauksia.

Sen jälkeen Ann näki tulevan maailmanhallitsijan ja maailmanopettajan eli Antikristuksen, joka näytti kasvoiltaan Lähi-idän juutalaiselta tai muslimilta.

Mies väittää olevansa Jumala ja Herra ja eri uskontojen odottama Messias. Ihmiset uskovat väitteen, koska mies vaikuttaa hyvältä ja pyhältä ja koska hänestä säteilee jumalallista valoa.

Antikristus vaatii palvontaa, mikä toteutuu siten, että säädetään poikkeustilalaki, että kaikkien on kumarrettava Maailman Johtajaa ja joka ei kumarra, joutuu vankilaan.

Ann näki, että suurin osa ihmisistä, jopa hyvin monet tunnetut kristilliset johtajatkin, uskovat Antikristuksen jumaluuteen ja lankeavat polvilleen hänen edessään. Ann näki palvojien olkapäillä demoneja, joista ihmiset itse eivät olleet tietoisia.

Ann näki, että tulee olemaan kuitenkin pieni Jeesukselle uskollisten joukko, joka ei mene yleismaailmalliseen hullutukseen mukaan. Nämä todelliset uskovat joutuvat antikristillisen yhteiskunnan ulkopuolelle, mutta Jumala tulee pitämään heistä hyvää huolta.

Ann näki myös, että maailmaan tulee hyvin paha rutto, johon ei ole olemassa mitään lääkettä eikä rokotetta. Valtavan paljon ihmisiä kuolee yhtäkkiä. He putoavat maahan kuin kärpäset.

Silloin Antikristus tulee Saatanan voimalla parantamaan paljon ruttoon sairastuneita, mikä lisää ihmisten uskoa hänen jumaluuteensa. Saatana ei yleensä mielellään paranna, vaan tuhoaa, mutta tässä tapauksessa Saatana haluaa parantaa, jotta se eksyttäisi ihmisiä uskomaan Antikristukseen.

Ann näki myös, miten Kolmas maailmansota riehuu kaikkialla maailmassa. Ann näki erityisesti sen, että Pohjois-Korean ydinohjukset lentävät Yhdysvaltoihin ja tuhoavat monia Amerikan kaupunkeja.

Ohessa on 10 minuutin Youtube-video, jossa Ann kertoo näkynsä.

Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=EAQYoKNYQ9g

Jouko Pihon kommentti:

Vahvistan edellä olevan profeetallisen näyn oikeaksi. Juuri näin tulee tapahtumaan.

Älä mene lankaan. Älä palvo äläkä kumarra tulevaa Maailman opettajaa, vaikka hän vaikuttaisi kuinka hyvältä ja jumalalliselta tahansa ja vaikka hän tekisi mitä tahansa suuria ihmeitä. Kyseessä on Raamatun jo ennalta varoittama saatanallinen eksytys, pahuuden petos, kun Antikristus väittää olevan Kristus ja Messias, vaikka hän ei sitä ole, vaan ihmiskunnan suurin Pettäjä ja Harhaanjohtaja viedäkseen ihmisiä mukanaan helvettiin.


26.5.2022

Helenan v. 2014 näkemä uni Psalmista 144 Suomelle

Presidenttimme vaimo, Jenni Haukio, on mennyt sateenkaariväen puolelle.

Siitä tuli mieleeni v. 2014 näkemä uneni, jossa joku myi presidentin vaimon vaatteita, jotka olivat lasivitriinissä hyvin ja näkyvästi esillä.

Vaatteissa oli kultainen nauha, joka kiersi helmaa, ja siinä oli Suomen vaakunan kuvia.

Ääni sanoi minulle: ”Osta!”

Sanoin, että ei ole varaa maksaa. Lyhyt puolihame maksoi 144 e.

Uskon, että tuo 144 tarkoittaa Psalmia 144 Suomen kansalle.


23.5.2022

Elsin v. 2014 näkemä uni kahdesta sudesta ja karhusta

Olin yksin meidän omakotitalomme keittiössä. Oli hämärää eikä ollut sähköä. Huomasin kauhistuksekseni, että myös eteisen ovi ja ulko-ovi olivat pois. Säikähdin, että nyt voi kuka tahansa tulla sisälle ja mietin, millä tavalla voisin tukkia oviaukon.

Olin oviaukon kynnyksellä, kun näin kaksi sutta, jotka kiertelivät etupihalla vaanien minua kiiluvilla silmillä. Toinen susista oli rohkea ja lähestyi terassia. Vaikutti, että se tulee sisälle. Käännyin nopeasti keittiötä kohti, otin uunin päältä leipälapion ja laitoin sen leivinuuniin, jossa paloi vahva oranssinen hiillos. Kumma kyllä leipälapio ei palanut eikä mustunut. Käännyin lapio kädessä takaisin ulko-ovelle. Susi oli jo tulossa terassin poikki oviaukon kohdalla, kun löin sitä leipälapiolla selkään. Näkymä oli kuin hidastetussa elokuvassa, kun suden selkäkarvat painuivat leipälapion alla niin että kipinät vaan sinkoilivat. Susi uikutti ja kääntyi pakoon.

Toinen susista tuli lähemmäs ja sekin aikoi tulla sisälle. Tämä pakoon juokseva susi huusi tälle toiselle sudelle: "Älä mene sinne, se lyö kohta sinuakin!" Niinpä ne kummatkin lähtivät pois pihasta. Olin helpottunut!

Nostin katseeni kauemmas eteenpäin. Näin siellä karhun kävelemässä pitkin naapurin pellon rajaa. Mietin, että mitä teen, jos tuo karhu tulee tänne, siinä ei kyllä leivinlapiot enää auta. Sitten sydämeeni tuli kehotus, että siihen hetkeen minun täytyy rukoilla Jumalalta viisautta, jolla on aseet tuota karhuakin vastaan.

Tämä uni on nyt tullut mieleeni, kun on puhuttu Venäjä-karhun mahdollisesta hyökkäyksestä Suomea kohtaan.

Meidän tulee rukoilla Jumalalta apua kaikenlaisia petoja vastaan.


21.5.2022

Mummon 21.5.2022 näkemä uni seksikkäästä Suomi-huorasta

Viimeöisessä unessa Suomi-neito oli puettu avokaulaiseen helakanpunaiseen mekkoon ja hän tarjoili kenraalille konjakkia kohteliaasti. Kenraali tuijotti povea.

Jouko Pihon kommentti:

Uni on symbolinen ja kuvaa Suomen lähentelyä Natoon. Suomen pitäisi luottaa Jumalaan eikä Natoon. Jumalan näkökulmasta Suomi on portto.

Kuva: https://cdon.fi/manufacturer/dursi/

 
19.5.2022

Jouko Piho:

Sanoma Helsingille

Jumala antoi aamuyöstä 19.5.2022 minulle seuraavan sanoman.

Helsinki, Helsinki, sinua pommitetaan ja vedet tulvivat kaduillasi, koska monet asukkaasi pilkkaavat minua sanoen minun olevan vain satuolento.

Sen takia minä teen sinulle tekoja, joita satuolento ei voi tehdä.

Kadu ylpeyden ja kapinan syntiäsi ja tunnusta, että on Jumala taivaassa, joka hallitsee maan kansoja, niin minä armahdan ja siunaan sinua ja koko Suomea.

18.5.2022

Helenan 18.5.2022 näkemä uni isosta karhusta

Näin viime yönä unen, jossa mahtava iso karhu ajoi minua takaa ja onnistui välillä pääsemään aika lähelle ja hakkasi käpälällään kaikki esteet säpäleiksi, mutta ei päässyt minun kimppuuni mitenkään vahingoittamaan minua.

Etsin koko ajan piilopaikkoja, mihin voisin paeta, mutta aina tuntui, että ne piilot olivat liian heppoisia, koska karhuhan on voimakas eläin, kun se huitaisee käpälällään, niin siinä ei heikosti tehty seinä tai ovi pysy ehjänä, vaan se menee tuhansiksi päreiksi.

Jatkoin pakomatkaani ja tulin pitkän tien päähän, katsoin taakseni sinne kauas tien toiseen päähän, että näkyykö sitä karhua, ei näkynyt. Sain siis aikaa etsiä parempaa piiloa.

Tulin johonkin paikkaan, jossa oli uskonystäväni, ja huomasin että hän oli varastoinut sinne oikein mahtavan ruokavaraston. Ihailin sitä ja näin, että se oli runsas ja täynnä hyvää ravitsevaa ruokaa. Siihen uneni päättyi.

Ymmärsin että minä, joka etsin piilopaikkaa karhulta, kuvaa Suomen kansaa. Eli se apu ei tule idästä eikä lännestä, vaan Jumalalta, niin kuin Raamattu sanoo. Jos kansa tosissaan kääntyy, niin karhu pidetään poissa. Mietin sitä, että meidän uskovien täytyy saada VARMA tieto siitä, tuleeko se karhu vai ei.

Taas se ruokavarasto, jota uskova ystäväni oli kerännyt, kertoo siitä, että jos karhu tulee, niin kuin Raamattu sanoo, uskovat saavat kyllin leipää hädän hetkellä.


17.5.2022

Elsin v. 1995 näkemä uni EU:sta

Oli suuri joukko suomalaisia, jotka kävelivät eteenpäin auran muodossa. Etunenässä kulki Esko Aho, joka oli täysin alasti (tämä ei viitannut mitenkään seksuaalisuuteen).

Esko Ahon johdolla ihmiset kävelivät isoon, kauniiseen ja valkoiseen rakennukseen, jonka nimi oli Porttola.

Kaikki ihastelivat uutta ja uljasta rakennusta. Ihmisjoukko käveli sisälle rakennukseen, jonka edessä avautui iso käytävä, jonka lattia oli kiiltävä ja leveä ja seinät valkoisen hohtavat. Käytävän reunoilla oli ovia, joista yksi ovi oli auki. Avoimen oven suunnassa näkyi puoli-istuvassa asennossa sängyn päällä makaava nainen, jonka kädet oli sidottu sängyn päätyyn. Nainen oli prostituoitu.

Tajusin, että rakennus ei ollutkaan niin puhdas kuin ulkoapäin luulin, vaan se, mitä siellä tapahtui, oli Herran silmien edessä kauhistus.

Jouko Pihon kommentti:

Suomi liittyi v. 1995 Euroopan unioniin eli samana vuonna, kun tämä profeetallinen uni on nähty.

EU on todellakin Jumalalle vihamielinen epäpuhdas ja kauhistava Porttola, josta Suomen tulee erota.

Näin tulee myös tapahtumaan. Suomi eroaa EU:sta.
Rasmuksen Lauri Ylönen.

16.5.2022

Sari Krögerin 6.5.2022 saama sanoma Rasmuksen Lauri Ylösestä

Rasmuksen Lauri Ylönen joutuu vielä maksamaan kalliin hinnan Euroviisuissa laulamansa kappaleen Jezebel (Iisebel) takia.

Jouko Pihon kommentti:

Raamatussa Iisebel kuvaa epäjumalien palvontaan ja haureuteen houkuttelevaa ja viettelevää voimakastahtoista, häikäilemätöntä ja intohimoista naista, joka vastustaa Jumalaa ja Jumalan profeettoja.

16.5.2022

Sari Krögerin 6.5.2022 saama sanoma Baabelin linnakkeiden sortumisesta

Baabelin linnakkeet sortuvat. Tulee voittoja ja läpimurtoja Lappeenrannassa, Kouvolassa, Kotkassa, Haminassa ja Imatralla. 

15.5.2022

Tauno W. Rantalan näkyprofetia 15.4.1997

Itke Suomi - itke Eurooppa

EU - NATO

Aamurukouksen aikana 15.4.1997 valtasi minut sanoinkuvaamaton murhe ja itku. Samalla näin EU:n tähtikuvion. Jokainen tähti alkoi ikään kuin elää. Sitten ne alkoivat vuotaa verta. Tämän jälkeen nuo vertavuotavat tähdet muuttuivat mustiksi risteiksi.

Mieleni täytti aivan maahan painava murhe.

Kun aloin edellä näkemääni paperille kirjoittaa, alkoi tulla henkeeni ja eteeni seuraava ilmestysprofetia.

Tästedes sanoo Herra: Jokainen valtakunta ja sen päämiehet, jokainen heistä tulee saamaan oman palkkansa, joka on yhteyksissä tämän liittouman ja sen hengen kanssa. Koska tästä muotoutuu se portto, josta on ennustus Ilmestyskirjaan kirjoitettu. Maan porttojen ja kauhistusten äiti. Ja sen nähtiin olevan juovuksissa pyhien verestä. Ilm.17:1-18. Kaikki ne, jotka ovat kannattaneet tai liittoutuneet tähän, Minä ne tuomitsen.

Liittouma on ensin kaupallinen. Sitten se laajentaa otettaan ja saa kenraaleja puolelleen. Erikoisesti yksi heistä juo niin sitä henkeä, että on aivan täynnä sitä. Se on antikristillinen henki. Se on vallan ja herruuden tavoittelun henki. Samaan mieleen liittyy monien eri maiden hallitsijoita. Se on sama henki, joka vaikutti Adolf Hitlerissäkin.

Nyt näen, että armeijaa kootaan. Päälliköitä valitaan ja suuret palkat luvataan. Mutta joksikin ajaksi siirtyy vielä joukkojen liikkeelle lähtö heidän keskuudessaan vallitsevien erimielisyyksien vuoksi. Mutta ne sovittiin muutamien henkilövaihdosten jälkeen. Ja kädenpuristuksin paperit allekirjoitettiin suurien juhlien ja juominkien yhteydessä.

Liikkeelle lähti "hallava hevonen", jota sotajoukot lähtivät seuraamaan. Määräys annettiin, että jokaisen on luovutettava omaisuutensa valtiolle. Jos joku sanoi jotakin vastaan, niin lain ankaralla kouralla hänet siihen pakotettiin. Jotkut menettivät henkensäkin. Ihmiset riisuttiin niin puhtaiksi omaisuudestaan, että heille ei jäänyt mitään.

Tämä on määrätietoista toimintaa, jolla tehdään kaikki riippuvaisiksi EU-tuesta ja avusta.

Matt:24:12,13. Näen suuren kulkueen, jonka kärjessä paavi kulkee vaippoineen, kaapuineen ja ristisauvoineen. Häntä seuraa eri maiden liberaaliset, uskonnolliset johtajat. He vakuuttavat uskollisuuttaan "isälle, paaville". Alkoi suuri eri uskontojen yhteinen kokous. Siellä käytiin läpi, mihin suuntaan yhdessä EU:n kanssa uskonnon linjat viedään. Ensin vedotaan yhteishenkisen rakkauden nimissä.

Mutta kun ei ala tulla toivottua tulosta, aletaan kirkkokunnittain koordinoida eri maissa, ketkä ovat puolella, ketkä vastaan. Vedotaan Raamatun Sanaan: "Mitä tekevät akanat jyvien joukossa." Paavi kulkee eri puolilla maailmaa, pitäen näyttäviä kulkueita ja kokouksia, joihin tämä uskonnollisuuden henki lähettää ihmisiä saaden heidät vakuuttumaan suuresta johtajasta ja ainoasta oikeasta uskosta.

Nyt on saavutettu kaikki kolme päälinjaa: 1. kaupallinen 2. sotilaallinen, Nato. 3. uskonnollinen, paavi. Sama yhdistelmä, joka näytettiin Johannekselle Patmoksella: Antikristus - peto - väärä profeetta. Ilm. 13.

Vielä katsotaan ja selvitellään, jokainen tahollaan, miten tämä kaikki sulautuu kansaan? Sitten alettiin otetta kiristää kaikilla linjoilla. Taloudellisen avun syrjintää niiden kohdalla, jotka eivät olleet tyytyväisiä EU:n toimiin.

Nyt nousee valtaan mies, röyhkeä ja juonissa taitava. Dan. 7:8 ; 8:22,23. Hän syrjäyttää muutamia ja järjestelee uudelleen vallassa olevia. Ja kaikki ne, joilla on vähääkään inhimillistä mieltä ja sääliä, hän syrjäyttää nämä vallasta. Valitsee vain kovan linjan edustajia.

Taivaalla lensi enkeli ja laski ja julisti aikaa parannuksen tekoon. Niille jotka vielä haluavat nöyrtyä ja katua, ennen tuomioiden liikkeelle lähtöä. Lähti liikkeelle voimakas Jumalan hengen aalto, jolloin kirkot ja rukoushuoneet täyttyivät kuulijoista. Jopa uusia seurakuntia syntyi. Sairaita parantui hyvin paljon. Voimallisia tunnustekoja tapahtui. Myös kuolleita herätettiin. Jooel 2:28-32. Luuk. 12:11,12.

Tämän siunauksen ilmenemisestä johtuen vastavoimat alkoivat vastustaa uskovia. Ja muutamia heistä vangittiin. Matt. 24:9-13. Dan. 3:28. Luuk. 21:25-28.

Mutta tämän vastustuksen noustua, Herra Jeesus yhtäkkiä ilmestyi pilviin väkevällä voimalla ja kirkkaudella vieden ylöstempauksessa omansa taivaisiin ja ovi suljettiin. 1.Tess. 4:16-18. Matt. 24:27,39 ; 25:10.


15.5.2022

Sari Krögerin 19.9.2011 näkemä uni natsismin ja antisemitismin noususta

Näin antisemitismin nousua, juutalaisvastaisuutta, vankileirejä, sähköaitaa, TV-monitoreja ja jatkuvaa tarkkailua.

Menin jonossa, jossa piti tehdä käsi ojossa "Heil Hitler" -tervehdys, mutta en tehnyt.

Edellä meni tyttö, jonka hiukset oli leikattu sängelle ja niskassa oli tatuointi. Hän sanoi: ”Laulan lauluja Jeesukselle! Rakastamme Jeesusta!”

Tulimme paikkaan, jossa annettiin piikkejä, mutta en suostunut ottamaan, vaan sanoin saaneeni jo.

Taas jono meni eteenpäin paikkaan, jossa oli sinivalkoisissa vaatteissa oleva israelilainen nainen valokuvassa. Käteeni laitettiin kivääri, että olisin painanut liipaisinta, mutta en suostunut tekemään sitä. Uni loppui siihen.


7.5.2022

Sari Krögerin 19.11.2021 saama profetia Jouko Pihosta Nato-presidenttinä

"Jouko Piho tulee olemaan eräänlainen Nato-presidentti." Sari sanoi, että hän ei tiedä mitä tämä tarkoittaa. En tiedä minäkään. Olen Suomen Natoon liittymistä vastaan, mutta kuitenkin tulisin olemaan eräänlainen Nato-presidentti.

21.4.2022

Jouko Piho:

Trump palaa presidentiksi

Trump oli maaliskuussa 2022 tehdyn gallupin mukaan suurin suosikki Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi Joe Bidenin jälkeen. Trumpista tulee kuitenkin presidentti jo ennen vuoden 2024 vaaleja, jolloin hänet valitaan uudestaan presidentiksi. Trump saa siis 2½ presidenttikautta.

Profeetta Tauno Rantala.

7.4.2022

Jouko Pihon uni profeetta Tauno Rantalan sanomasta

Näin 7.4.2022 unen, jossa helluntaisaarnaaja ja profeetta Tauno Rantala tuli luokseni ja sanoi: ”Herra tulee puhumaan sinulle useasti seuraavan yhdeksän kuukauden aikana.”

Jouko Pihon kommentti:

Olen valmiina kuuntelemaan Jumalan puhetta, mitä olen odottanut jo monien vuosien ajan. Olen saanut yksittäisiä sanomia, mutta tarvitsen selvempää ohjeistusta ja työnäkyä, kuten Mooses sai palavan pensaan äärellä. Tiedän, että minulla on Mooseksen kaltainen kutsumus vapauttaa Suomi pahan valloista.

7.4.2022

Mikko Reposen v. 1950 saama profetia Karjalan palautuksesta ja Venäjän ystävyydestä

Kyllä Karjala saadaan takaisin, vaan minulle ei ole ilmoitettu aikaa. Nyt se saadaan lahjaksi eikä sodalla, ja Venäjä tulee meidän ystäväksemme.

Jouko Pihon kommentti:

Näin käy, kuten Korkein on ilmoittanut. Suomi saa Karjalan takaisin, koska Venäjälle tulee uusi oikeudenmukainen tsaari, joka haluaa antaa Suomelle kuuluvan Karjalan sen oikealle omistajalle.

Rajanaapuristamme Venäjästä tulee Suomen ystävä, ei teeskennellen ja juhlapuheissa kuten suomettumisen aikaan, vaan aidosti ja oikeasti.

Jo on aikakin päästä eroon yli 1000-vuotisesta ainaisesta vihanpidosta ja jatkuvista sodista.

Mikko Reposen v. 1947 saaman profetian mukaan Suomi saa Karjalan takaisin. Bonuksena tulee muitakin alueita. Suur-Suomi syntyy.

7.4.2022

Mikko Reposen profetia Karjalan takaisin saamisesta

Hän, jolla on valta taivaassa ja maan päällä, vie meidät, Karjalan siirtokansan, vielä entisille kotimaille Karjalaan.

Myrskyt lähenevät, ne vievät meidät Karjalaan. Enkelit pitävät kiinni vihan tuulia, mutta näky täyttyy ajallaan. Silloin, vihan tuulien puhaltaessa, aukee Karjalan maa takaisin.

Sitten kuin suuret myrskyt, sekä itä- ja länsituulet käyvät, niin ne vasta siirtävät karjalaiset jäännökset vanhoille paikoille.

Jouko Pihon kommentti:

Viipurilaisen kalastajan Mikko Reposen v. 1947 saama profetia Karjalan takaisin saamisesta tulee toteutumaan seuraavan suuren sodan aikoihin, mihin itä- ja länsituulten puhaltaminen viittaa eli idän ja lännen lisääntyvään vihaan ja vastakkainasetteluun.

Kyseessä ei ole vielä Ukrainan sota, vaan sen jälkeen tuleva suurempi ja maailmanlaajuinen konflikti eli Kolmas maailmansota, jonka melskeissä tai kohta sodan jälkeen Suomi saa Karjalan takaisin sekä vielä lisäalueita Itä-Karjalasta ja pohjoisesta.

Profeetta Dontrell Green.

6.4.2022

Dontrell Greenin sanoma profeetoista, joilla on kotkan näkö

Dontrell Green sai Herralta sanoman, että profeetat, joilla on kotkan kaltainen tarkka näkö, tulevat pian nousemaan ja näillä näkijäprofeetoilla on myös valtiomiehen voitelu, joten he tulevat kertomaan maailman poliittisille johtajille Jumalan tahdon eri asioista.

Profeetoilla on puhdas sydän eli he eivät halua huomiota itseensä, vaan tottelevat Jumalaa ja puhuvat ainoastaan Jumalan Sanaa tinkimättömästi.

Nämä näkijät tekevät yhteistyötä Herran enkeleiden kanssa toteuttaakseen Jumalan suunnitelmia maan päällä. He kokevat myös monia enkelikohtaamisia, jotka tuovat omalta osaltaan kunnioituksen takaisin Jumalaan ja Hänen Sanaansa.

Herran tahto on aina ollut, että profeetat olisivat näkyviä ja läsnä kaikkialla tämän maailman hallituksissa ja valtakunnissa. Nyt on aika käyttää Herran antamaa voideltua profeetan viittaa hyvin ja rehellisesti. Profeettojen tulee arvostaa Jumalalta saamaansa armoa ja voitelua, koska myönnetty auktoriteetti voidaan ottaa myös pois.

Suuret Jumalan kenraalit, joilla on rohkea sydän, tulevat nousemaan, koska Herran Henki on heidän kanssaan.

Profeetat, nyt on se hetki! Ota oikeutettu paikkasi.

Profeetat, tämä on se hetki, jolloin Herran Henki kutsuu monia teistä palaamaan oikeaan paikkaanne, ja kun teette niin, Hän alkaa näyttää teille asioita, joista ette vielä tiedä mitään (Jer. 33:3).

Kannustan teitä menemään syvemmälle. Pyydän sinua olemaan näkijä, joksi Jumala on suunnitellut sinut. Sinua tarvitaan, olet elintärkeä ja maailma odottaa sinua. Tämä on se hetki ja kausi, jolloin Jumala nostaa näkijöitä, joilla on valtiomiehen voitelu.

Jouko Pihon kommentti:

Vahvistan Dontrell Greenin sanoman Jumalalta tulleeksi. Olen itse kokenut jo pitkään samanlaista profeetan kutsumusta, johon liittyy hengellisen sanoman lisäksi myös poliittinen ulottuvuus. Kiitän Jumalaa Greenin kautta tulleesta rohkaisusta.

5.4.2022

Jouko Piho:

Kysyin Jumalalta tehtävästäni

Sanoin eilen illalla 4.4.2022 Jumalalle: ”Kun nyt avaan Raamatun, anna tulla esiin sellainen raamatunkohta, joka vahvistaa sen, mikä on tehtäväni.”

Avasin Raamatun ja eteen tuli Hesekielin kirjan 33. luku, jonka otsikkona on ”Profeetan vartijantehtävä” ja jae 7 kuuluu: ”Sinut, ihminen, minä olen pannut Israelin kansan vartiomieheksi. Kun kuulet suustani sanan, sinun tulee varoittaa maanmiehiäsi minusta.”

Jakeen loppuosa tarkoittaa, että Hesekielin tuli varoittaa ihmisiä synninteosta ja kehottaa heitä kääntymykseen ja jos näin ei tapahdu, niin Jumalan tuomio tulee, kuten se sitten tulikin, kun Jerusalem hävitettiin v. 586 eKr. ja suurin osa kansasta pakkosiirrettiin Babylonian vankeuteen.

Näin käy myös Suomelle, jos suomalaiset eivät tee parannusta synneistään ja ateismistaan. Suomen tuomio tulee. Venäjä miehittää osan Suomesta ja siirtää ihmisiä Venäjälle. Samaan aikaan tulee kova ruokapula ja osin jopa nälänhätä.

3.4.2022

Jouko Pihon uni Trumpista

Näin viime yönä 3.4.2022 unta presidentti Donald Trumpista.

Olin jossain tilaisuudessa, jossa Trump puhui, ei tosin hän itse, vaan joku nainen luki puheen Trumpin seistessä hänen takanaan. Kun puhe loppui, ajattelin, että olipa todella hyvä puhe.

Unessa oli selvä tunne, että olin jotenkin Trumpin palveluksessa. Yhtäkkiä Trump sanoi minulle: ”Sinä olet selvästikin lukenut postituksesta, koska osaat hoitaa sen niin hyvin.” Herättyäni jäin miettimään ”postitus”-sanaa ja tulin siihen tulokseen, että kyse on varmaankin viestinnästä.

Sen jälkeen Trump sanoi: ”Sinun olisi hyvä tietää enemmän taloudesta.” Sitten Trump suositteli minulle jotain kirjaa, jonka nimeä en herättyäni jaksanut enää muistaa.

Olin unessa jotenkin sairas ja heikko tai tulossa sairaaksi. Yllättäen Trump tuli luokseni ja laittoi kätensä otsalleni tunnustellakseen, onko minulla kuumetta. Koska Trump ei sanonut mitään, minulla ei ilmeisesti ollut kuumetta.

Sen jälkeen Trump tuli uudestaan luokseni, laittoi kätensä harteilleni ja sanoi: ”Rukoillaan Joukon puolesta!” Siinä oli siis lähelläni muitakin ihmisiä, joille Trump osoitti rukouskehotuksensa.

Siihen heräsin. Kello oli 8.30.


31.3.2022

Shulamitin 26.4.2021 saama sanoma varautumisesta ja puhdistautumisesta

Minun omani, varautukaa olemaan kuulolla tulevina päivinä ja varautukaa pahimpaan. Tietäkää, että tulee ahdistava aika teidän kansallenne, niin ahdistava, että tämä sukupolvi ei ole vastaavaa kokenut. Varautukaa Minun omani, ennen kaikkea Hengessä, pysykää lähellä Minua vahvoina uskossa ja tehden kutsumuksenne varmaksi, sillä päivät tulevat, kun teidän uskoanne todella kysytään ja koetellaan. Pysykää silloin Minussa, älkää antako minkään tulla meidän väliimme, Minun ja morsiameni väliin.

Sillä tämän maan mahtavat kaadetaan, heidät pannaan ahtaalle Minun toimestani, että tulisi puhdistus teidän maahanne kaikesta saastaisuudesta ja epäjumalanpalvonnasta, mitä kansanne keskuudessa harjoitetaan. Minun silmiltäni ei ole salassa mikään, mitä maassanne tehdään. Minä näen kaiken, syvimmätkin salaisuudet salatuimpaan saakka ja Minä tuomitsen sydämet, nostan esiin niiden ajatukset ja aivoittelut.

Minun kunniani nousee sille kuuluvalle paikalle teidän maassanne, Minun Suomessani.

Puhdistautukaa siis, tulkaa Minun verilähteeni tykö, nyt on aika herätä unesta, joka on päihdyttänyt jopa minun omani. Herätkää! Minä en anna varoitusääneni raikua turhaan. Minulla on suunnitelma teidän kansallenne, joka ei toteudu, kun minun uskovani nukkuvat! Herätkää! Katsokaa Minuun ja kysykää, missä tulee tehdä mielenmuutos ja sydämen parannus!

Ja Minä johdatan maatanne sitä suunnitelmaa kohti, joka Minulla sille on. Hyvä suunnitelma, tulevaisuus ja toivo, mutta se ei tule ennen puhdistusta, vaan ensin puhdistetaan, kuona poltetaan pois minun omaisuuskansani jäännöksestä ja minun kansastani, joka oksastettu on!

Minun lapseni ja laitumeni lampaat, olkaa te turvallisella mielellä. Minä Olen voittanut tämän maailman ja sen himot. Tekin voitatte Minun kanssani, kun pysytte yhteydessäni. Pysykää lähelläni joka hetki, olkaa uskolliset kutsullenne ja toimittakaa ne tehtävät, jotka olen teidän elämäänne uskonut.

Siunatkaa, älkääkä kirotko. Katsokaa Minuun ja oppikaa Minusta, Minä olen nöyrä ja sävyisä, täynnä armoa, laupeutta ja totuutta. Älkää juoko tämän maailman tukituista kaivoista, vaan etsiytykää minun lähteilleni, Elävän Veden virran lähteelle, joka Minusta kumpuaa teidän sisimpäänne.

Etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa ja teille avataan, saalis pudotetaan teidän syliinne, se, jota olette kauan rukoilleet. Ei Minun työni vyöry maanne yli turhaan, vaan te saatte rukousvastauksenne ahdistusten myötä, jotka koettelevat ja ravistelevat kansanne valheellista turvallisuudentunnetta.

Minun puhdistukseni tuottaa puhtaan hedelmän, kauniin katsella ja ihanan syödä.

Minun kunniani ottaa sille kuuluvan paikkansa takaisin. Minä en kunniaani jaa, enkä sitä toiselle anna.

Minä palautan hiljaisuuden maahanne, hiljaisuuden Herran edessä. Minä palautan ihmisen hänelle kuuluvalle paikalle, joka ei ole nousta minua vastaan.

”Taistele hyvä uskon taistelu. Pidä kiinni iankaikkisesta elämästä, johon sinä olit myös kutsuttu ja tunnustit hyvän todistuksen monien todistajien edessä.” 1. Tim. 6:12.
2. Piet. 1. luku ja etenkin jae 10. Mutta koko luku on tärkeä kokonaisuuden kannalta.


30.3.2022

Jouko Pihon 30.3.2022 saama sanoma kahdesta miehestä

Herra sanoi minulle tänä aamuna: ”Tahdon näyttää sinulle näyn.”

Sitten Jumala sanoi: ”Tiellä kulkee kaksi miestä. Toinen kävelee niin, että hän painottaa oikeaa jalkaa ja toinen taas korostaa vasenta jalkaa. Tämä kuvaa sitä, että heillä on eri tehtävä, mutta heidän tulisi muistaa, että he ovat kumpikin kuitenkin saman tien kulkijoita.”

Sitten Jumala jatkoi: ”Toinen mies on Suomen profeetta, sen hengellinen herättäjä. Toinen mies on Suomen presidentti, sen kansallinen herättäjä.”

Sanoin silloin Jumalalle: ”Ymmärrän, mutta eihän tämä ollut näky vaan sanallinen ilmoitus.”

Jumala vastasi: ”Tämä ei ollut kuvallinen näky, vaan sanoilla annettu näky ja sanoma tulevaisuudesta.”

29.3.2022

Anne Collingin näkemä ilmestys käärmeistä eduskunnassa

Tiedättehän että kristittyjen Jeesukseen uskovaisten vaino on alkanut länsimaissa. Se alkoi koronapandemian myötä.

Kyse on pimeyden voimien aikaansaamasta pandemiasta, jonka taustalla todellakin ovat demoniset henkilöt, sellainen klaani, joka on vihkiytynyt demonien käyttöön. Nämä ovat uusien lakiensa myötä sitten aloittaneet maailman valloituksen, jossa he haluavat tulla koko maailman omistajiksi. Heidän suunnitelmansa on turhan väen vähennys ja kansojen sekoittaminen, niin että on helppo muuttaa lait poikkeusolojen nojalla.

Olen nyt useana päivänä herännyt tietyt sanat suussani ja ihmetellyt, että mitä ihmettä. Tänään oli varmaan kolmas tai neljäs päivä, kun heräsin ja päässäni soi sanat ”rewrite the rules” (kirjoittaa säännöt uusiksi). Kysyin Herralta, onko tähän liittyen Sinulla minulle jotain asiaa, vai miksi tämä lause tulee koko ajan päähäni. Luulen että Herra olisi vastannut, että kiva kun kysyit, ja sitten aloin nähdä ilmestystä.

Näin eduskuntatalon istuntosalissa kansanedustajat. Heidän ympärillään luikerteli mustia käärmeitä mustanaan. Niillä oli valta kahlita ihminen valtaansa ja todellakin näin, miten ne hallitsivat koko salia. Lattia oli käärmeitä täynnä ja ne kietoutuivat yksi toisensa perään edustajien ympärille ja luikertelivat heidän suustaan sisään, niin että näille edustajille tuli käärmeen kieli.

Uskovien kohdalla ne eivät päässeet niiden lähelle, mutta piirittivät heitä ja sihisivät. Näin jopa Päivi Räsäsen, kun monta käärmettä tuijotti häntä kiukkuisesti hänen ympärillään ja ne samalla sähisivät sähköisesti, mutta ne eivät päässeet metriä lähemmäs. Jumalan voimakenttä Pyhässä Hengessä esti niitä koskemasta häneen. Mutta ne edustajat, joilla ei ollut Jumalan suojaa, mikä uskovilla on tai sen pitäisi olla kunnossa, käärmeet ottivat hallintaansa.

Ymmärsin että nyt on tullut aika, jolloin kirjoitetaan lait uusiksi demonisen käärmeenkielen mukaan, sillä Raamattu sanoo, että tulee se yksi, joka pyrkii muuttamaan ajat ja lain. ”Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.” Daniel 7:25.

Itse Antikristus ei ole vielä saanut lupaa ilmestyä hallitsemaan maailmaa, koska seurakunnan rukoukset pidättävät.

Kun Raamattu puhuu pedosta, niin kyse ei ole ihmisestä vaan suuremmasta kokonaisuudesta kuten maasta tai liittoutumasta, kuten EU tai YK tms. Peto on se instanssi, mikä hallitsee ja ohjaa maata tai maanosia tai kansojen kokonaisuuksia.

Miksi se on peto, niin peto raatelee saaliinsa eli tavalliset kansalaiset joutuvat aina pedon hampaisiin eli se riistää ja vie leivän ja toivon tulevaisuudesta. Eikö juuri näin ole EU tehnyt? Eikö juuri näin ole väärämieliset kansojen hallitsijat ja valtiaat avustajineen tehneet halutessaan valtaa ja rikkauksia itselleen. Ja tuhon tahti kiihtyy.

Mutta paras on vasta edessä, kun Jeesus tulee, mutta ennen sitä nopeaksi hetkeksi pahin petojen marssi on vasta edessä, mutta vain siihen saakka kunnes Jumala puuttuu peliin.

Viimeinen petovalta ennen tuhatvuotista rauhanvaltakuntaa on nyt nousemassa ja sen oppipojat ja tytöt vääntävät lait uusiksi ja muuttavat kiireellä säädöksiä ja kansa kärsii ja vainot tulevat. Vainot ovat alkaneet ja ne voimistuvat.

”Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.” Matteus 24:13.

Löydä Leijona sisältäsi. Se on Juudan Leijona, Kristuksen Pyhä Henki.

”…joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo.” Kolossalaiskirje 1:27.

27.3.2022

Elsin 26.6.2018 näkemä näky idän myrskypilvestä

Idästä nousi iso ja tumma myrskypilvien jono, joka lähestyi nopeasti. Samalla tuli seuraavanlainen kehotuksen sana: ”Te, jotka olette asetetut kalliolle, puhdistakaa kenkänne kaikista kivistä ja tomusta, jotta teidän jalkojenne ja kallion välissä ei ole mitään ylimääräistä.

Ottakaa miekka tupesta, teroittakaa ja öljytkää se. Teillä ei ole sota ihmistä vastaan vaan voimia ja valtoja vastaan.

Vapauttakaa käsistänne kaikki kahleet, sillä siihen teille on annettu valta. Kahleet käsissä ei voi taistella.

Minä olen sallinut tämän tilanteen teille, en kiusatakseni teitä, vaan jotta teidän sydämenne seulottaisiin, löytääkseni sieltä uskoa, joka on kallisarvoisempaa kuin kulta.

Älkää kiinnittäkö sydäntänne näkyvään, sillä se on kaikki katoavaista. Etsikää minun iankaikkisia aarteitani, sillä ne tulevat kestämään.

Puhdistakaa vaatteidenne liepeet kaikesta saastasta Jeesuksen verellä, jotta ne tulisivat puhtaaksi.

Valmistelut ja varustelut tulee tehdä ajoissa, sillä myrskyn ollessa käsillä ei valmisteluja voi enää tehdä, vaan silloin on jo liian myöhäistä. Teidän leivästänne kyllä pidetään huolta, sitä teidän ei tarvitse murehtia."

Myrsky nousi siis yhtäkkiä, mutta se ei kestänyt kauan.

23.3.2022

Tuija Suistomaan 23.3.2022 näkemä uninäky Venäjästä, Ukrainasta ja Suomesta

Venäjä köllötteli pitkällään ja sen kainalossa oli pieni, alaston vauva. Suomikin hoiti tätä vauvaa.

Yllättäen Suomi muuttui kaksipäiseksi käärmeeksi, joka nytkähdellen aloitti viettelytanssin Venäjälle.

Juuri kun tanssin loppuhuipennus oli tulossa ja paljastumassa ikään kuin oikeudentunnon ja omantunnon vaikutuksesta, että ”näin ei saa tehdä”, tanssi lakkasi ja tilanne palasi ennalleen.

Tuija Suistomaan tulkintaa:

Emme tiedä, mitä tapahtuu politiikan kulisseissa tai tulevaisuudessa. Kaksipäinen käärme voi tarkoittaa pahuutta ja petollisuutta tai kaksinaamaisuutta. Emme tiedä tai joku tietää. Suomi kuitenkin näyttäisi säästyvän viettelyn seuraamuksilta ja suurelta, julkiselta häpeältä. Helpointa tässä tilanteessa olisi olettaa vauvan olevan Ukraina ja tanssin Nato-keskustelu.

20.3.2022

Nimimerkin ”Jumalalle kunnia ja kirkkaus” maaliskuussa 2022 näkemä uni Putinista

Näin unessa Putinin, jonka molemmat kädet pyörivät eri suuntiin pöydällä ja toimivat vimmaisella nopeudella suorittaen erilaisia tehtäviä. Kun katsoin Putinin oikeaa kättä, sen tekemät moninaiset toiminnot ja valtava yksityiskohtien määrä vei kaiken huomion. Kun sitten nostin katseeni, tajusin yllätyksekseni, että vasen käsi toimi yhtä vimmaisella aktiivisuudella ja kiireellä, mutta tehden ihan eri asiaa kuin oikea käsi. Koin, että oikean käden toiminta oli sotatoimet Ukrainassa ja vasen käsi oli jokin toinen tavallaan vastakkainen asia, mutta kun katsoi kumpaa kättä tahansa, toiminnan laajuus oli niin valtavaa, että se vei kaiken huomion ja tuntui aivan uskomattomalta, että samaan aikaan oli menossa toinen yhtä suurisuuntainen ja vaativa toiminta.

Selitykseni: käsien toiminta viittaa Putinin alaisiin, jotka toteuttavat pään (Putinin) käskyjä. Oikea käsi viittaa Ukrainan tapahtumiin, mutta unessa ei paljastunut, mikä tuo vasemman käden kiireellä valmistelema asia on. Jos uni oli Jumalasta, niin Putin valmistelee jotain yhtä suurisuuntaista kuin Ukrainan sota, vaikka se ei vielä ole näkyvissä ja tuntuu inhimillisesti mahdottomalta, että vielä toinenkin yhtä vaativa tapahtuma voisi alkaa.

20.3.2022

Jouko Piho:

Suomelle vaikeuksia mutta ei varsinaista sotaa

Suomea kohtaa suomalaisten ylpeyden, Jumalan hylkäämisen ja monien eri pahojen tekojen takia ruoka- ja energiapula ja Nato-lähentymisen takia Venäjä miehittää osan Suomesta, mutta jos suomalaiset kääntyvät parannuksessa ja vilpittömässä rukouksessa Jumalan puoleen, niin Suomi ei joudu kuitenkaan mukaan Kolmannen maailmansodan verisiin taisteluihin eli lukuisia suomalaisia kuolonuhreja ei tule.

12.3.2022

Jouko Piho:

Näin Jumalan lähettämän kirjoitetun viestin

Näin tänään 12.3.2022 valveilla ollessani näyn, jossa edessäni oli selvää englanninkielistä tekstiä, jonka saatoin lukea. Ei tarvitse taas joidenkin ihmetellä, miksi Jumala puhuu minulle usein englanniksi. Kaikkivaltias voi käyttää mitä kieltä tahansa hän haluaa eikä hän ole kenellekään selitysvelvollinen, miksi hän toimii niin.

Viestissä luki vasemmalla lähettäjän nimi, joka oli ”I Am” eli ”Minä olen” eli Jumala.

Sitten tuli itse sanoma: ”I am grateful that you are my servant.” Suomeksi: “Minä olen kiitollinen, että sinä olet minun palvelijani.”

Olin ihmeissäni viestistä sen takia, että Raamatussa kyllä puhutaan siitä, että meidän tulee olla kiitollisia saamastamme avusta Jumalalle ja ihmisille, mutta missään ei ole yhtäkään mainintaa siitä, että Jumalakin voisi olla jostain syystä kiitollinen ihmiselle.

Minua asia alkoi kiinnostaa ja pohdin sitä paljon yleisellä tasolla, en siis sitä, onko Jumala tosiaan kiitollinen minulle siitä, että olen hänen palvelijansa, vaan sitä, onko Jumala ylipäätään kiitollinen kenellekään ihmiselle. Eli sopiiko sellainen mitenkään Jumalaan, josta kaikki elämä lähtee ja joka ei ole riippuvainen mistään eikä kenestäkään? Aloin pohtia kysymystä siis teologiselta kannalta, en niinkään itseeni liittyen.

Raamatussa on kohtia, joista käy ilmi, että Jumala rakastaa ihmisiä ja iloitsee heistä. Ja esim. Daavidista Raamatussa sanotaan, että hän oli Jumalan mielen mukainen mies.

Mutta että Jumala olisi kiitollinen jollekin ihmiselle, niin se on jotain uutta.

Tähän liittyen on pakko todeta, että tosiasia on kuitenkin se, että Raamatussa on kaikki tarpeellinen tieto, mutta se ei tarkoita, että Raamatussa olisi ilmoitettu koko Jumalan viisaus ja kaikki Jumalan salaisuudet.

No, joka tapauksessa minä näin mitä näin. Tiedän, että minä olen Jumalan palvelija, mistä Jumala on iloinen, mutta se, että onko Jumala siitä myös kiitollinen, niin sitä minä en tiedä.

Ehkä niin on.

Mutta jos ei niin ole, niin minä olen Jumalan palvelija joka tapauksessa ja kaikissa tilanteissa, nyt ja ikuisesti.

12.3.2022

Ailan v. 1984 näkemä uni nälkäisten ihmislaumojen paosta Venäjältä Suomeen

Seisoin pihassamme ja katselin itään päin. Valtava pölypilvi peitti maan ja taivaan. Tuntui että suuri karjalauma tulee vauhdilla eteenpäin. Ääni oli pauhaava ja se lähestyi Suomea.

Ajattelin että eihän täällä pohjoisessa ole karjalaumoja. Vyöry lähestyi ja näin, että ne olivatkin ihmisiä.

Kysyin unessa Jumalalta: ”Miksi nuo tulevat Suomeen.” Vastaus oli: ”Nälkä ajaa heidät liikkeelle.”

Jouko Pihon kommentti:

Vahvistan unen. Näin tulee tapahtumaan. Venäjältä pyrkii Suomeen suuret määrät nälkäpakolaisia, mutta myös uskonsa ja mielipiteidensä takia vainottuja juutalaisia ja kristittyjä erityisesti siinä vaiheessa, kun koko maailma on nälänhädän kourissa, ja Venäjä on Putinia seuraavan natsihenkisen eli kiihkokansallismielisen diktaattorin hirmuvallan alla.

Suomessa on kuitenkin vaikeuksista huolimatta hiukan paremmat olot, joten Venäjältä pakenevat ihmiset hakevat Suomesta sekä ruokaa että poliittista turvapaikkaa.

On muuten huomattavaa, että Aila näki unen v. 1984, kun Neuvostoliitto oli vielä olemassa, mutta hän koki unessa voimakkaasti, että pakolaiset tulevat nimenomaan Venäjältä.

11.3.2022

Ailan 8.4.2019 näkemä uni ruokapulasta

Edessäni kulki nainen, joka heitti minulle valkoisen paperilapun. Nainen sanoi: ”Siinä on viesti Herralta.”

Paperiin oli kirjoitettu: ”Lue tarkasti Matteuksen 24. luku ja katso pilkkujen ja pisteiden paikat, niin tiedät missä ajassa me olemme.”

Jatkoin kävelyä eteenpäin ja sama nainen heitti uudelleen jotain valkoista maahan. Nainen sanoi: ”Tässä on toinen sanoma Herralta.”

Katsoin valkoista kääröä. Se oli räkäinen nenäliina, jonka sisällä oli pieni ruuan palanen.

Pidin käytettyä nenäliinaa kädessäni, ja samalla ääni sanoi: ”Tulee aika, jolloin ruokaa on niin niukasti, että tämänkin ruokapalan joutuu syömään vastentahtoisesti, koska muuta ei ole saatavilla.”

10.3.2022

Suomi jaetaan kahtia
 
Terhi lähetti kirjeen pohjoiseen vähän aikaa sitten ja sai kuvan postimerkistä. Terhi kiinnitti huomiota postileimaan, joka katkaisee Suomen kahtia kuten monissa profetioissa on tuotu esille.
 
Suomi-laiva on menossa tällä hetkellä kohti tuhoa.

10.3.2022

Kirsi Siiran maaliskuussa 2021 näkemä uni Suomi-laivasta

Unessa myrskyävällä merellä oli laiva, jonka kyljessä luki Suomi. Laiva näytti poukkoilevan sinne tänne.

Laivassa suurin osa oli peloissaan, ja toiset voivat pahoin ja oksentelivat yli laidan.

Jotkut huusivat Jumalaa, ja toiset huusivat perkelettä. Ihmiset valtasi pelko, että Jumala oli hylännyt laivan. Jostain kuuluikin huutoja, että Jumala on lähtenyt pois laivasta.

Ohjaamossa oli monta ihmistä ängennyt ruorin ääreen, ja jokainen väänsi ruoria omaan suuntaansa.

Kauhukseni näin ikään kuin jäävuoren pilkistävän vedestä. Ihmettelin etteivät laivan ohjaajat näe sitä, sillä laiva meni sitä kohden ja tiesin, että Suomelle käy huonosti, jos sen suunta ei muutu äkkiä.

Yhtäkkiä näin kuinka laivan uumenista nousi kannelle tuttu hahmo, nimittäin Jeesus, joka sanoi: "Luulitteko, että olen hylännyt tämän laivan? En ole.”

Sitten Jeesus käveli ruorin luona olevien luokse, otti niskalenkkiotteen ja heitti osan pois laivasta ja loput kauaksi ruorista ja tarttui itse ruoriin ja ohjasi laivan kohti satamaa, pois myrskyävältä mereltä.

Jouko Pihon kommentti:

Vahvistan unen sanoman. Suomi on menossa kohti tuhoa. Vain hengellinen herätys ja johtajien vaihtuminen voi muuttaa tilanteen paremmaksi.


7.3.2022

Uskovan naisen v. 2016 näkemä uni karhusta, lentokoneesta ja ajan loppumisesta

Näin sarjakuvamaisen unen, joka oli helppo kirjoittaa muistiin.

Kuulin lähestyvän lentokoneen äänen, mutta en vielä nähnyt sitä.
Sitten näin ihastuttavan suomalaisen maiseman, aurinko paistoi, järvi kimmelsi tyynenä ja kaunis hirsimökki seisoi mäen harjalla, mäntyisellä kankaalla, järvi taustalla.

Seuraavaksi näin digitaalisen aikanäytön, jossa oli seisahtuneet lukemat 00:00.

Olin mennyt mökkiin nukkumaan ja ajattelin, että "Pitäisi kyllä herätä, nukun kuitenkin vielä vähän".

Sitten näin taas digitaalisen aikanäytön, jossa numerot olivat alkaneet kovaa vauhtia vilisemään ja näyttöön tuli lopulta sana "error".

Ymmärsin että aika on loppu eivätkä mitkään ajannäytöt enää toimi.

Ajattelin, että "Nyt pitäisi kyllä jo nousta", mutta huomasinkin nukkuvani karhun kainalossa ja ymmärsin, etten voi enää nousta, puhumattakaan liikahtaa, sillä karhu heräisi siihen heti.

Alussa kuulunut lentokoneen ääni oli voimistunut ja viimeiseksi kuvaksi jäi lentokoneen hurjasti pyörivä propelli aivan silmieni edessä.


6.3.2022

Joona Isokorven 6.3.2022 näkemä uni uskovien vainoista

Kävelin sumun tai savun keskeltä kohti isoa rakennusta, joka oli jonkinlainen hoitokoti, sairaala tai vanhusten hoitolaitos.

Löysin maasta jonkin dokumentin, jossa oli salaisia allekirjoituksia. Olin unessa todella vaarassa ja näin viisaammaksi mennä tuohon rakennukseen ikään kuin menisin töihin. Sain jostakin tarvikkeita, mitä ottaa mukaan ja viedä sisälle. Vein tarvikkeita, jotta sulautuisin muihin, ettei kukaan tiedä tuosta paperista, jota yritin piilottaa. Tuntui siltä että minua seurattaisiin.

Olin rakennuksessa, joka muistutti samalla sairaalaa. Minulla oli kaikkia perustarpeita, vaippoja, WC-paperia, voiteita ja lääkkeitä. Vein niitä asukkaille, kun valtiolla ei ollut varaa hoitaa ja huolehtia vanhuksista ja sairaista. Moni vanhusten omainenkin jakoi noita tarvikkeita.

En tiedä mikä paperi minulla oli, mutta unessa oli pelottava tunne, että minulla oli jotain hyvin tärkeää ja salaista paperissa, joka vaarantaisi joidenkin hengen.

Sain tänä aamuna selityksen uneeni. Se paperi oli nimilista uskovista, jotka joutuvat vainottaviksi uskonsa tähden. Itse jouduin myös vainon kohteeksi. Siksi minun piti soluttautua hoitolaitoksen henkilökuntaan. Se mikä piti minua jännityksessä oli se, että luin myös oman nimeni tuosta paperista.

Eli Herra puhui tulevasta uskovien vainosta. 

5.3.2022

Uskovan miehen näky Putinista ja Niinistöstä

Minulle tuli 14.6.2015 sellainen näky, että Sauli Niinistö kokee yllätyksen Venäjän vierailullaan. Hänet viedään Putinin kanssa jollekin sotanäyttämölle, jossa esitellään Venäjän asevoimia. Siellä Niinistölle annetaan kiikarit ja hän katsoo niillä, kuinka Suomen lipulla varustettu "kylä" pommitetaan maan tasalle. Tällä tavoin Putin antaa ymmärtää, että Niinistön on tehtävä valinta, kenen puolella hän seisoo.

Minulla on myös pitkään ollut sanat, että "Venäjä tarvitsee Suomelta takuut" siitä, että Suomi ei mene Natoon. Jos takuita ei tule, Venäjä ei ota riskiä, vaan ottaa Suomen omaan hallintaan, jotta Nato ei voisi käyttää Suomea Venäjää vastaan.

Jouko Pihon kommentti:

Julkaisin yllä olevan näyn 16.6.2015 nettisivustoni www.jouko-piho.fi Profetioita 4 -osiossa.

Nyt lähes 7 vuotta myöhemmin Venäjän hyökättyä Ukrainaan tuo näky on entistä ajankohtaisempi.

Juuri noin tulee tapahtumaan eli että Venäjä haluaa Suomelta takuun, että Suomi ei liity Natoon. Jos ja kun Suomi ei sellaisia takuita anna tai jopa liittyy Natoon, Venäjä tulee miehittämään osan Suomesta omien turvallisuusintressiensä takia, mistä minun tiedossani on yli sata eri henkilöiden saamaa profetiaa. Itsekin olen saanut kolme uninäkyä Venäjän tulevasta sotilasoperaatiosta Suomessa.

Mutta muistutan siitä, että vaikka näin tapahtuu, niin se on Suomelle paljon parempi vaihtoehto kuin täysimittainen ja lukuisia kuolonuhreja vaativa Kolmas maailmansota, jonka Venäjän hullu diktaattori aloittaa.

Lisäksi on niin, että miehitys kestää vain jonkin aikaa, jonka jälkeen venäläiset poistuvat Suomesta, koska Venäjän armeija tulee kokemaan valtavan suuria tappioita kaikilla rintamilla, varsinkin Israelissa, jossa itse Jumala tulee puuttumaan taisteluihin.

Tämä ei ole minun profetiani, vaan Hesekiel ennusti tämän jo 2600 vuotta sitten. Lue Raamatusta Hesekielin luvut 38 ja 39. Siellä mainittu Gog tai Goog on Venäjä, joka lähtee ryöstöretkelle Israeliin, mutta kohtaa loppunsa Israelin vuorilla. Sen jälkeen koko Venäjän valtakunta luhistuu ja kutistuu hyvin pieneksi alueeksi Moskovan ympärille.

5.3.2022

Joona Isokorven 21.5.2019 näkemä näky Suomen tuomiosta ja herätyksestä

Minulle näytettiin kahta mustiin pukeutunutta miestä ja Suomen karttaa. Miehet kertoivat, että he ovat mitanneet Euroopan maat. Viimeisenä on Suomi nimensä mukaan: Finland.

Kun kysyin, mitä se tarkoittaa, niin paikalle tuli keskiaikaisesti pukeutunut sotilas, jonka kädessä oli ison kokoinen miekka. Sotilas katsoi minuun ja ojensi samalla sirppiä, josta valui veri. Sanoin, etten huolisi tuota sirppiä. Siihen sotilas vastasi: ”Se ei ole sinun, vaan Venäjältä tullut sirppi, joka käy Suomen viljapeltoihin ja sen maaperään. Maa on tullut saastutetuksi ja kansojen tuomiot alkavat.”

Samassa kaksi tuomion enkeliä pitivät neuvottelua, kunnes Herran sotajoukkojen enkeli ilmestyi ja sanoi: ”Pidätän aikaa vielä.” Samalla enkeli kielsi tuomion enkeleitä lähtemästä liikkeelle.

”Öljyyn ette saa koskea ettekä viiniin ettekä ehtoollisleipään.” Kun tiedustelin, mitä tällä tarkoitetaan, minulle vastattiin: ”Aika on rajattu, myös herätyksen aika, joka on lyhyt.”

Sitten näin mustan hevosen, jonka selässä oli tuo keskiaikaisesti puettu sotilas, joka nosti miekan ylös ja alkoi huutaa: ”Maa, maa, Suomen maa, tämä miekka lyödään upoksiin asti.”

”Ei vielä”, kielsi enkeli, ”kaikella on aikansa, mutta pian”, jolloin järkytyin enkä kyennyt sanomaan mitään.

Näky muuttui oudosti. Siinä oli suomalaisia ministereitä, poliitikkoja, miehillä hameet ja naisilla puvut. He söivät ja joivat jotakin, mikä sai heidät humaltumaan, kuin olisivat sekaisin ja huumaantuneita. Jokaisella oli käärmeen kieli ja he konttasivat kohta lattialla kuin eläimet.

Samassa saliin astui mies, joka huusi: ”Missä on Jumalan mies, missä on Jumalan mies?” Mies huusi tuskaansa ja toisti ”Missä on Jumalan mies, joka tekee tästä hulluudesta lopun?”

Sitten sali purskahti nauruun, ja joku sanoi: ”Juopukaamme, juopukaamme, juo sinäkin ja juopukoon Jumalan miehesikin! Tuo se tänne, niin raiskaamme Jumalan miehet ja naisetkin, jos sellaisia enää on.”

Minusta meni kyllä voimat tämän näyn jälkeen. Järkyttävää.

Jouko Pihon kommentti:

Näky kuvaa suomalaisten syntien takia Jumalan määräämänä aikana tulevaa Suomen tuomiota, jonka toteuttaa rangaistusruoskana toimiva Venäjä.
Samaan aikaan Suomessa syttyy suuri hengellinen herätys. Sekä tuomio että herätys kestävät lyhyeksi rajatun ajan.

Näyn loppuosa kuvaa hyvin jo vallalla olevaa gender-hulluutta, kun miehillä on hameet ja naisilla on puvut.

Humaltuminen johtuu siitä, että Suomen poliitikot syövät demonien saastaista ruokaa ja juovat riivaajien maljasta eli he ovat alttiita pahojen henkien hulluimmillekin ehdotuksille ja houkutuksille, koska he eivät tahdo alistua Jumalan tahdon alle. Sen takia poliitikoista tulee riivattuja, mikä tulee ilmi siitäkin, että kaikilla oli käärmeen eli Saatanan kieli.

Silloin huudetaan avuksi Jumalaa, mutta myös Jumalan miestä. Jumala vastaa ja lähettää Suomeen voimakkaan profeetan, jonka toimiessa valtavin ihmein ja merkein Suomessa syttyy ennen kuulumattoman väkevä hengellinen herätys.


3.3.2022

Jouko Piho:

Venäjän uusi johtaja Putinin jälkeen

Putinin kaatumisesta ja uudesta johtajasta on tullut vuosien aikana useita profetioita, joista mainitsen muutamia tässä kirjoituksessani.

Seppo Linnanlehto näki 1980-luvun puolivälissä unen, että Neuvostoliitto hajoaa, kuten sitten kävikin v. 1991.

Samaan aikaan Jumala näytti Sepolle unen, jossa Saksan kansa kaipasi itkien ja valittaen Hitleriä takaisin. Silloin Hitler nousi yhtäkkiä haudasta ja ääni sanoi: ”Hän hallitsee vähän aikaa.”

Sitten Hitlerin valta siirtyi itään päin ja Venäjä alkoi nousta 10-kertaisella natsivoimalla. Seppo koki, että se mitä tapahtui Hitlerin aikaan Saksassa, oli vain harjoitusta.

John Paul Jackson sai 20.3.2009 sanoman, että Putin ja Medvedev tulevat syrjäytetyiksi ja taustalta nousee esille uusi petollinen johtaja, joka tekee liiton arabien ja muslimien kanssa. Tämä allianssi on valmis sotaan Israelia vastaan saadakseen haltuunsa itäisen Välimeren alueen, josta on löytynyt paljon öljyä ja kaasua. Tämä sota tulee olemaan Venäjän johtama Googin sota, josta kerrotaan Hesekielin kirjan luvuissa 38-39, jonka mukaan Goog lähtee liittolaisineen ryöstämään Israelin aarteita, mutta tulee lopulta täysin tuhotuksi, kun itse taivaan Jumala puuttuu taisteluun lähettämällä tulta ja tulikiveä Venäjän armeijan päälle.

Terry Bennett näki kesäkuussa 2011 näyn, jossa enkeli osoitti sormellaan Venäjää ja julisti: ”Neuvostoliitto tulee nousemaan jälleen. Venäjä yrittää koota yhteen monia entisiä kansoja käyttämällä uhkauksia ja houkutuksia. Hallituksesta tulee äärimmäisen aggressiivinen.”

Jyrki Manninen näki heinäkuussa 2011 unen, jossa Putinin ympärillä kiersi viisi vihaa täynnä olevaa terävähampaista sutta, jotka hyökkäsivät Putinin kimppuun ja tappoivat hänet.

Sharon Roach näki elokuussa 2011 unen Putinin kuolemasta. Hän luki unessa sanomalehteä, jossa luki suurin kirjaimin otsikko PUTIN ON KUOLLUT.

Ennen tätä unta Jumala oli antanut Sharonille näyn tulevasta Venäjästä, joka näytti kuin Natsi-Saksan Kolmannelta valtakunnalta. Venäjän tuleva johtaja on oleva hyvin kylmä, rautanyrkkinen ja erittäin kurinalainen diktaattori.

Arto Palmroth näki unessa, että sen jälkeen kun Venäjän armeija on miehittänyt Itä- ja Pohjois-Suomen, Lieksassa olleet venäläiset sotilaat tekivät natsitervehdyksiä. Suomen osittainen miehitys tapahtuu siis Putinin jälkeen tulevan häikäilemättömän yksinvaltiaan aikana, joka tulee vihaamaan ja vainoamaan sekä juutalaisia että kristittyjä.

Minä sain 6.6.2016 sanoman: ”Putinin päivät on luettu.”

Ingriid sai 22.3.2020 sanoman Herralta, että Venäjällä tulee vallankumous ja sen myötä uusi presidentti. Googin sota syttyy.

Kaikissa näissä sanomissa, joita eri henkilöt ovat toisistaan tietämättä saaneet, on samansuuntainen sanoma: Putinin jälkeen Venäjän johtajaksi nousee demonisen natsihengen vallassa oleva julma diktaattori, joka yhdistää voimansa islamin kanssa ja vainoaa sekä juutalaisia että kristittyjä ja hyökkää lopulta Israeliin, jossa koko Venäjän armeija tuhotaan, jonka jälkeen myös Suomea jonkin aikaa osittain miehittäneet venäläiset poistuvat maasta, ja Venäjä kutistuu vain pieneksi pläntiksi entiseen suuruuteen verrattuna. Sen sijaan Suomen leijona nousee ja laajenee, mutta se onkin jo toinen juttu.

Kuten sanoin alussa, niin tässä kirjoituksessani on muutamia asiaan liittyviä profetioita. Jos olet kiinnostunut, niin lisää sanomia on kirjoissani Profetioita, Profetioita 2 ja Profetioita 3.


3.3.2022

Profetia Natosta

Nykyisen Nato-keskustelun takia haluan julkaista uudestaan profetian, jonka nimimerkki ”Herran Sana tuli” sai kesäkuussa 2016.

”Suomi on ehdoin tahdoin menemässä kahden suuren myllynkiven väliin. Jokainen ymmärtää, mitä tapahtuu, kun kivet lähtevät liikkeelle. Jumala tekee harkintansa mukaan. On viimeiset hetket lähteä irtautumaan Natosta. Joka tuulta kylvää, se myrskyä niittää.”

Jouko Pihon kommentti:

Suomi on ollut Naton yhteistyökumppani vuodesta 1994 alkaen, jonka jälkeen kumppanuutta on jatkuvasti lisätty, esim. v. 2015 ja muutama kuukausi sitten.

Nyt sitten Ukrainan sodan takia Naton kannatus on noussut dramaattisesti ja moni ennen Natoa vastustanut kannattaakin nyt Suomen liittymistä Naton täysivaltaiseksi jäseneksi.

Tähän Nato-hypetykseen ei kuitenkaan kannata mennä. Kuten profetiassa sanottiin, Natoon liittyminen on samaa kuin kahden suuren myllynkiven väliin itsensä laittamista eli itsemurhaa.

Suomen turva on Jumala, omat voimakkaat puolustusvoimat ja koko kansan järkkymätön puolustustahto. Myös viisasta valtiojohtoa tarvitaan.

28.2.2022

Marko Gustafssonin 14.5.2020 näkemä uni karhusta ja leijonasta

En unista yleensä juuri piittaa, enkä niitä yleensä edes muista, enkä muistele. Tämä uni kuitenkin piirtyi mieleeni elävästi.

Unessa seisoin harjun päällä, metsäaukean laitamilla, josta sain katsella kesäistä hyvin kaunista ja kansallisromanttista näkymää. Mahtava ja jylhä honkametsä, kumpuilevassa ja harjuisessa maastossa, jonka ikihongat kruunasivat.

Voisin hyvin kuvitella, että suuret ja tunnetuimmat kansallisromantiikan ajan taiteilijamme A.G-K tai A.E olisivat hyvin voineet ikuistaa tämän maiseman omiin maalauksiinsa.

Katsellessani ja ihaillessani unessani tätä hyvin kaunista kansallismaisemaa säpsähdin yhtäkkiä ja henkeni salpautui. Havaitsin edessäni etuoikealla suurikokoisen ja tukevan karhun, ehkä vain noin 200 metrin päässä minusta. Karhun liike ja kehonkieli kertoi ärtymyksestä. En uskaltanut liikahtaa paikoiltani ja pidätin hengitystäni.

Sivultani, takavasemmalta alkoi kuulua myös matalaäänistä ja pitkäkestoista murinaa ja murahtelua.

Karhun liikehdintä kävi hyvin levottomaksi ja hyvin aggressiiviseksi. Se rupesi ääntelemään yhä uhkaavammin. Ajattelin itsekseni, että takanani täytyy olla varmaan toinen karhu.

Havaitsin yllätyksekseni, että siellä oli kuitenkin leijona, joka äänteli ja ilmoitti myös läsnäolonsa. Karhu lähti yhtäkkiä sen enempää varoittamatta hyökkäämään kohti leijonaa, En tiedä miksi yllätyin tästä, koska merkit olivat olemassa, mutta unessa koin sen hyvin yllättäväksi ja odottamattomaksi tapahtumaksi.

Olin karhun ja leijonan välissä, suoraan karhun hyökkäyslinjalla. Huomasin kuitenkin samalla hetkellä allani olevan maakuopan, jonne pääsin nopeasti pudottautumaan ja piiloutumaan sen edestä. Kuopassa ollessani katsoin ylös ja näin karhun menevän piilopaikkani ylitse. Pelkäsin, että se näkisi minut. Se oli kuitenkin niin keskittynyt leijonaan ja hyökkäykseen, ettei se havainnut minua. Leijona tuntui lähtevän karhua pakoon.

Kuopassa jännittyneenä ollessani kuuntelin takaa-ajon ääniä. Jonkin ajan päästä tuli hiljaisuus ja sitä kesti hetken, jonka päästä kuului taas ääniä kuin joku palaisi kovalla kiireellä.

Ajattelin, onko nyt minun vuoroni kohdata karhu. Katselin kuopassa, voisinko piiloutua vielä paremmin. Huomasin kuopan pohjalla erään kielekkeen, jonka alle pääsin vielä ryömien.

Kuopassa ollessani ymmärsin kuitenkin koko ajan ja käsitin, että jos karhu vain vilkaiseekin alaspäin tai nuuhkaisee kuopan kohdalla, se havaitsee minut. Karhu meni kuitenkin tälläkin kertaa kuopan ylitse havaitsematta minua. Nyt se tuntui pakenevan jotakin kovalla kiireellä, eikä sillä paetessaan ollut aikaa keskittyä minuun. Näille paikkeille uni sitten päättyi.

Uni on siis tullut taas mieleeni vahvasti näinä päivinä ja olen miettinyt, voisiko Nato-puheet maassamme olla unessa olevan leijonan murinaa ja murahtelua, joka saa lopulta karhun hyökkäämään. Unessa asetelman osat tuntuivat kääntyvän jossain vaiheessa kuitenkin toisinpäin, jolloin jokin tuntui ajavan karhun pois.

Jouko Pihon kommentti:

Karhu on Venäjä ja leijona on Suomi. Uni kuvaa Venäjän armeijan suorittamaa osittaista Suomen miehitystä, mutta lopulta venäläiset joutuvat poistumaan kiireesti Suomesta, kun sen armeijat kokevat kaikilla rintamilla tappioita, varsinkin Israelissa.

25.2.2022

Suomen vaakunalippu

Pauliina näki 1.1.2022 unen Suomen vaakunalipusta.

17.2.2022

Pyydän anteeksi vahingossa levittämääni väärää tietoa Dixonin profetiasta

Julkaisin 15.2.2022 Timothy Dixonin videoprofetian Bidenin kuolemasta ja Trumpin paluusta presidentiksi. Luulin, että video on Dixonin itsensä 14.2.2022 nettiin laittama.

Saamani palautteen johdosta sain tietää, että kyseessä oleva video onkin julkaistu jo 23.2.2021 eli vuosi sitten. Ajattelin silloin, että ehkä Dixon on halunnut julkistaa uudelleen vanhan sanomansa siinä mielessä, että nyt olisi sen toteutumisen aika.

Sen jälkeen joku tiesi Twitterissä kertoa, että Dixon itse ei olekaan uuden videon julkaisija vaan jokin härötaho. Kävin katsomassa sivua ja huomasin vasta silloin, että julkaisija onkin jokin Prophetic Message, joka on lisännyt alkuperäiseen videoon tekstityksen.

Sitten menin Dixonin omille sivuille ja totesin, että siellä ei ole 14.2.2022 julkaistua uusintavideota.

Joten myönnän, että erehdyin, koska ymmärsin Youtube-sivulta avautuvan näyttävän näkymän väärin, että kyseessä olisi ollut Dixonin oma julkaisu. Tämä on minulle oppimisen paikka.

Kyseessä oli siis inhimillinen erehdys, mutta pyydän joka tapauksessa anteeksi sitä, että levitin virheellistä tietoa, vaikka se tapahtui tietämättäni ja osaamattomuuttani. Yritän olla jatkossa tarkempi. Olen poistanut väärän sanoman eri nettifoorumeilta.

8.2.2022

Helenan sanoma yhteydestä

Helena sai 7.2.2022 seuraavan sanoman: ”Eheytyvä yhteys uskoville!”

Jouko Pihon kommentti:

Uskon, että tulevat vaikeat ajat ja uskovien vainot saavat aikaan uskovien lähentymistä ja rikki menneiden suhteiden korjaantumista.

7.2.2022

Katja Marikan 7.2.2022 näkemä uni elintarvikkeiden hintojen rajusta noususta

Näin unen viime yönä, jossa katsoin yli kilon painavan kanan reisikoipipaketin hintaa, joka oli 300 e. Joku toinen lihapaketti maksoi 550 e.

Jouko Pihon kommentti:

Uni viittaa lopunaikana tulevaan ruokapulaan ja siitä johtuvaan hintojen järisyttävään kallistumiseen.

Raamatussa on tästä varoituksia. Jeesus sanoi lopunajan puheessaan (Matt. 24:7), että viimeisinä aikoina on joka puolella nälänhätää.

Ilmestyskirjassa (6:5-6) puhutaan mustasta hevosesta, jonka ratsastajalla on kädessään vaaka. Kuului myös ääni, joka sanoi: ”Mitta vehnää denaarilla.”

Mitta tarkoitti yhden ihmisen päiväannosta vehnää ja denaari oli miehen päiväpalkka, joten tulee aika, jolloin päivän palkalla saa vain vehnää yhdelle ihmiselle eikä mitään muuta.

Monet muutkin ihmiset ovat saaneet vastaavia sanomia tulevasta nälänhädästä.

On sen tähden hyvä varautua kriisiaikoihin, jokainen mahdollisuuksiensa mukaan, mutta kaikki voivat kerryttää kotiinsa ainakin jonkin verran ruokavarastoa. Osalle voi tulla kehotus muuttaa maalle harjoittamaan omavaraistaloutta.

Missään nimessä ei pidä olla pilkkaavan ylimielinen ja vängätä, että mitään ruokapulaa ei olisi tulossa. Se nimittäin on takuuvarmasti edessämme. On parempi olla edeltä viisas, ettei joudu katumaan jälkikäteen.

7.2.2022

Helenan 6.2.2022 saama sanoma Michiganin onnettomuudesta

Kuulin lauantaiyönä 6.2.2022 hereillä ollessani sanat: ”Michiganissa Amerikassa tulee valtava onnettomuus, josta alkaa sarja muita Yhdysvalloissa alkavia onnettomuuksia.” Tästä on profetoitu.

Oli aika hurjaa kuulla tuota siitä huolimatta, että niistä todella on profetoitu ja itsekin olen näistä Amerikan onnettomuuksista lukenut Jouko Pihon julkaisemista profetiakirjoista.

28.1.2022

Renatan 27.1.2022 näkemä näky piikittävästä käärmeestä

Näin 27.1.2022 näyn, jossa iso käärme oli kietonut itsensä ympärille maapallon ja terävillä piikkihampailla piikitteli maata niin, että myrkky roiskui ja samalla kovetti otetta maasta niin, että se alkoi litistyä.

Sanoin mielessäni: ”Väisty saatana Jeshuan nimessä, sinun pääsi on poljettu jo Golgatan ristillä. Jeesus on murskannut sinut”.

Käärme nosti minua kohti katseen hyvin vihaisena ja aikoi hyökätä. Silloin kuulin sisäisen äänen: ”Ravista se pois niin kuin Paavali ravisti uskossa Jeshuan nimessä.”

Kun sen tein mielessäni, käärme putosi.

Meidän tulee julistaa Jeesuksen Golgatan voitosta käsin, että farmakeia-noituus - käärmeen pää on murskattu jo Golgatalla. Sillä ei ole mitään valtaa eikä voimaa. Jeesuksen nimessä sen on väistyttävä, ja sen noituuden voimat poistuvat Jeesuksen nimessä. Ravistellaan se pois uskossa, niin se putoaa tuleen eikä enää vahingoita ketään myrkyillänsä.

Nouse Jeshuan morsian ja ota auktoriteetti, jonka sait Jeesuksessa Herrassasi ja käytä sitä uskossa!

Robin Bullock.

25.1.2022

Robin Bullockin saama sanoma Suomesta

Robin Bullockin puheen keskivaiheilla on yhtäkkiä myös Suomea koskeva sanoma, että Suomessa Jumala tekee suuria asioita ja paljastaa piilossa ollutta pahuutta.
 

 

23.1.2022

Helenan uni ampujasta

Olin jossain suuressa tilassa, jossa oli paljon istuimia ja niissä istui myös ihmisiä. Itse olin kolmannella penkkirivillä edessä. Lavalla oli kaksi miestä, toinen selvemmin havaittava luterilainen pappi, toinen tässä vaiheessa epäselvä, en tiedä kuka.

Sitten yhtäkkiä jotenkin yliluonnollisesti tajusin, että minun on nopeasti mentävä makaamaan siihen penkkirivistön väliin. Tein heti niin ja vähän pelkäsinkin siinä, ei mitään suurempaa pelkoa, mutta vähän.

Kun olin siihen päässyt makaamaan, kasvot lattiaan päin, alkoi se tuntematon mies ampua sarjatuliaseella tuoleilla istuvia ihmisiä. Huomasin ihmetteleväni, miksi kukaan heistä ei syöksynyt turvaan lattialle, niin kuin minä olin tehnyt.

Tämä mies alkoi ampumisensa takarivin ihmisiä kohti. Kuulin kuinka luodit osuivat heihin, ja ajattelin siinä, että nyt kuolee moni. Siinä tuliaseen räiskeessä sanoin Jumalalle, että jos nyt kuolen, anna kaikki syntini anteeksi ja ota taivaan kotiin.

Sitten jotenkin yliluonnollisesti sanoin ääneen, että OLEN VALMIS. Saman tien uni muuttui niin, että tämä mies oli joutunut kiinni. Hän seisoi siellä edessä, ei näkyvästi käsiraudoissa tai siteissä, vaan hän vain seisoi siinä tietäen, että hänet on vangittu.

Hänen vierellään seisoi tämä luterilainen pappi, joka puhui koko ajan. Hän puhui myös unen alussa, mutta mikään minussa ei ollut kiinnostunut hänen puheestaan enkä kuullut enkä muista edes yhtä sanaa mitä hän sanoi.

Minun ajatukseni oli kiinnittynyt vain tuohon ampujaan ja niinpä lähdin hänen luokseen ja aloin evankelioida häntä siinä samalla ihmetellen, miksi tuo pappi ei puhu tälle ampujalle mitään Jeesuksesta. Puhuin siis tälle ampujalle ja sanoin, että näen sinussa olevan demonin, sinun pitää tehdä parannus, jotta Jeesus pääsee vapauttamaan sinut. Mies vain seisoi siinä eikä ollut kiinnostunut parannuksenteosta. Tähän uni päättyi.

Jouko Pihon kommentti:

Uni puhuu lopunajan eksytyksestä eli siitä, että monet papit ja seurakuntalaiset hyväksyvät jonkin tuntemattoman asian eivätkä huomaa siinä mitään pahaa, ei edes silloin kun kuolema niittää satoaan. Vasta tarpeeksi suuren tuhon jälkeen ihmiset ymmärtävät, että kyse oli pahuudesta ja siitä tehdään loppu.

Näen tässä selvän vertauskuvan monien kristittyjenkin hyvänä pitämään koronarokotukseen, joka on kuitenkin osoittautunut useille ihmisille tappavaksi myrkkypiikiksi. Ne tahot, jotka ovat saaneet aikaan tämän kansanmurhan, pitää pidättää ja asettaa vastuuseen teoistaan.

18.1.2022

Jouko Pihon 5.9.2010 näkemä uni venäläisten Ahvenanmaan miehityksestä

Olin unessa matkailijana Ahvenanmaalla. Yhtäkkiä tilanne muuttui. Kaikkialla näkyi venäläisiä, jotka tulivat taloihin ja majapaikkoihin asumaan. Eräs nainen puhui minulle venäjää. Sanoin hänelle englanniksi: "I do not speak Russian."

En nähnyt sotilaita, mutta oli vahva ja selvä tunne siitä, että nyt on komento muuttunut. Suomalaiset ja venäläiset eivät kuitenkaan kahakoineet millään tavoin, vaan kaikki meni hyvin ja tunnelma oli yllättävän rauhallinen, tosin suomalaisten puolelta ihmettelevä ja surumielinen.

Menin majapaikkaani hakemaan tarvikkeitani. Sinne mennessäni kuljin ison kokoussalin läpi. Salissa oli paljon ihmisiä, jotka lauloivat hengellistä laulua erään papin johdolla, joka soitti sähköurkuja.

Kun tulin huoneeseeni, otin sieltä ison reppuni. Mietin, pitäisikö minun ottaa mukaani myös omat vuodevaatteeni, mutta päätin jättää ne, koska ajattelin, että venäläiset eivät ehkä pidä siitä, jos vien vuodevaatteeni mennessäni.

Sanoin sitten eräälle suomalaiselle: "Venäläiset ovat nyt ottaneet haltuun Ahvenanmaan, jotta heidän olisi helpompi hyökätä sieltä käsin Tukholmaa ja Keski-Ruotsia vastaan."

Jouko Pihon kommentti 18.1.2022:

Julkaisen yli 11 vuotta sitten näkemäni unen uudelleen, koska Venäjän laivaston viimeaikainen liikehdintä Itämerellä on herättänyt keskustelua Venäjän mahdollisesta intressistä miehittää Ahvenanmaa. Uneni mukaan niin tulee tapahtumaan.

14.1.2022

Anne Lindellin 6.4.2021 näkemä uni Joe Bidenin kuolemasta

Seisoin unessa kadunvarteen kokoontuneiden uteliaiden ihmisten joukossa ja pyrin lähemmäksi katsomaan, mikä on aiheuttanut hässäkän. Ihmettelin erään portin läheisyyteen kokoontuneiden mustapukuisten miesten joukkoa.

Hiljaa ja miltei madellen iso ja musta maasturimallinen auto pysähtyi kadun reunaan juuri mustapukuisten miesten kohdalle, jotka parveilivat hermostuneesti auton ympärillä sivuilleen vilkuillen ja yrittivät estää näkymän muilta kadunvarteen pysähtyneiltä ihmisiltä, siis minultakin. Monilla heistä oli kuulokkeet ja mikrofoni, eli he saivat käskyjä joltain taholta.

Viimein auton ovet avattiin, ja yksi mies tuli ensin ulos auton takapenkiltä. Sitten autosta vedettiin vaakatasossa ulos toinen mies. Näin vaivihkaa ihmisten välistä vilauksen tuosta vaakatasossa autosta poistetusta miehestä. Hän oli iäkäs, kalman kalpea ja hiukset olivat ohuet ja vitivalkoiset. Hänellä ei ollut maskia naamallaan. Kaikilla muilla miehillä oli mustat rätit naamallaan.

Tätä vaakatasossa olevaa miestä alettiin hitaasti kävellen kuljettamaan eteenpäin muitten miesten tiukasti ympäröimänä. Tajusin, että mies oli Joe Biden, hengetön, kuollut Joe Biden, joten mitään paniikkia ei enää ollut.

Ihmiset ympärilläni kuiskivat ja supisivat, ja kuulin selvästi takanani miesäänen sanovan: ”Presidentti Trump on jo vannonut presidentinvalan.” Toinen mies kysyi ihmetellen: ”Entä Kamala Harris?” Eräs mies vastasi: ”Ei Harris ole todellisuudessa koskaan ollut varapresidentti eikä Biden presidentti.”

Jouko Pihon kommentti:

Anne Lindellin uni on samansuuntainen useiden eri henkilöiden saamien profeetallisten sanomien kanssa, että presidentti Biden tulee yllättäen kuolemaan kesken virkakautensa, ja hänen jälkeensä presidenttinä jatkaa vuoden 2020 vaalit ylivoimaisesti voittanut Donald Trump, jolta voitto kuitenkin varastettiin eri vehkeilijöiden toimesta. Oikeus tulee siis vihdoinkin toteutumaan.

13.1.2022

Sisaren 13.1.2022 saama viesti ”Ultima ratio” eli ”Viimeinen keino”

Olin tänään askareissani keittiössäni, kun kuulin sanat ”Ultima ratio”. Kun en tiennyt mitä tämä tarkoittaa, menin internetin puolelle Wikipediaan ja sain tietää, että se on kansainvälisessä politiikassa sotaan oikeuttava käsite eli ”Viimeinen keino”, jos sitä edeltävät neuvottelut eivät ole johtaneet mihinkään tulokseen.

USA:n ja Venäjän neuvottelut ovat nyt kariutuneet Ukrainan suhteen, joten sota saattaa hyvinkin olla pian käsillä.

13.1.2022

Renatan 13.1.2022 näkemä uni piikitetyistä koirista

Oli sataman tapainen paikka. Sivusilmällä näen hienon luksuslaivan satamassa. Mutta minun huomioni on kokonaan läheisessä murjurakennuksessa tai sen etupuolella. Siinä likaisessa maassa makaa kolme koiraa. Kaikki ovat samankaltaiset, laihat, kurjat ja likaiset turkit. Koirat makaavat vasemmalla kyljellään rivissä seinään kahlittuina ja niiden takana on häkit. Ovat ihan kuin syvässä unessa, mutta ei luonnollisesti vaan piikin avulla. Ne ovat emot, joilta on just otettu pennut myytäväksi. Tulee kova suuttumus sisimpääni, ajatus pentutehtailijoista! Rikastumisen vuoksi tämmöinen kärsimys. Ja ihan sen hulppean laivan vieressä, jossa on ylellisyyttä. Ne laivan omistajat rikastuvat näitten kurjien kärsimyksillä.

Renatan selitys:

Eliitti ja rikkaat globalistit ajavat täyttä ihmiskunnan orjuuttamista.
Heidän silmissään me tavalliset ihmiset olemme vain likaiset koirat, joista täytyy ottaa kaikki hyöty, rikastua ja sitten kun ei enää voi hyötyä, niin heitetään pois.

Nyt on aika herätä! Ei saa enää mennä mukaan näihin kaikkiin mielivaltaisiin hallituksen päätöksiin mukaan! Suomen hallitus on vain nukkehallitus globalistien ohjauksessa.

Rukousta ja pyydetään Jumalalta ohjeita miten toimia! Kaikkien tulee tehdä parannusta, että Jumala armahtaisi ja pysäyttäisi tämän paholaisen koneiston rattaat! Varsinkin ne uskovaiset, joita on eksytetty väärään kuuliaisuuteen. Nyt on aika tehdä parannus ja palata Jumalan kuuliaisuuteen!

Suomen kielekkeinen sotalippu.

13.1.2022

Sisaren 12.1.2022 näkemä näky Suomen lipusta

Eilen illalla eteeni nousi näky Suomen lipusta. Lippu oli korkean talon katolla tangossa. Oli hirveä myrskytuuli, joka riepotteli Suomen lippua rankkasateessa. Tuuli oli niin kova, että pelkäsin lipun irtoavan lipputangosta. Lippu oli läpimärkä, mutta liehui silti ilmassa.

Sitten huomasin, että lippu oli tehty hyvin vahvasta kankaasta eikä se revennyt, vaikka tosi pahalta näytti. Yksi lipun osa vaikutti jo rispaantuneelta. Lippu vaikutti kielekkeiseltä lipulta, jota aiemmin kutsuttiin myös sotalipuksi.

12.1.2022

Tuhoisa Apophis-asteroidi iskeytyy maahan 13.4.2029

NASA ilmoitti v. 2004 asteroidi 99942 Apophiksesta, että on pieni mahdollisuus, että se voi iskeytyä maahan v. 2029.

Sittemmin NASA on muuttanut lausuntoaan ja sanoo nyt, että Apophis ohittaa maan 13.4.2029 ilman mitään harmeja.

En usko NASAA, koska on pitkä tieto siitä, että eri viranomaiset kieltävät ja vähättelevät eri uhkia, jotta ei syntyisi paniikkia.

Uskon että kyseessä on Ilmestyskirjan 8. luvun jakeiden 8-11 mainitsemasta jostakin mereen syöksyvästä, joka on suuri kuin vuori, ja taivaalta putoavasta suuresta ja soihtuna palavasta Koiruoho-nimisestä tähdestä.

Tämän tulkinnan on vahvistanut profeetta ja kirjailija Tom Horn, joka näki v. 2019 näyn tulevan taivaankappaleen aiheuttamasta valtavasta tuhosta. Horn näki kaikkialla maailmassa erittäin korkeita tsunamiaaltoja, pyörremyrskyjä ja tulivuorenpurkauksia sekä kauhuissaan korkeammille paikoille juoksevia ihmisiä. Horn sai myös tietää, että asteroidin nimi on Apophis ja että se iskee maahan v. 2029. Horn oli lukenut aikaisemmin NASAN tiedonnoista Apophis-asteroidista, mutta nyt Jumala vahvisti hänelle sen nimen ja iskun vuoden.

Tom Horn on kanssani samaa mieltä siitä, että NASA vähättelee asteroidin uhkaa. Hän uskoo, että huhtikuussa 2029 todella tapahtuu raamatullinen ja apokalyptinen valtavan mittaluokan katastrofi, kun järkyttävän suuri asteroidi putoaa mereen.

On muuten myös mielenkiintoista, että Apophis oli muinaisessa Egyptissä kaaoksen jumalan nimi. Eipä olisi NASA voinut osuvampaa nimeä keksiä.

Ohessa linkki Sid Rothin ohjelmaan, jossa Tom Horn puhuu Apophis-asteroidista.

https://www.bing.com/videos/search?q=Sid+roth+asteroi..
 
Joe Biden.

9.1.2022

Jeremiah Johnsonin 1.1.2022 näkemä uni Bidenin kuolemasta

Näin 1.1.2022 unta, että olin korkeiden panosten pokeriturnauksen huoneessa.

Pöydän ääressä oli Amerikan poliittisen elämän avainhenkilö ja viisi tunnettua uskonnollista johtajaa. Huomasin myös, että yksi tuoli oli ilman istujaa.

Viimeiset kortit jaettiin. Poliittisella johtajalla oli kaksi ässää, joten hän laittoi empimättä kaikki pelimerkkinsä likoon. Yksi toisensa jälkeen kaikki kuuluisat pastorit laittoivat korttinsa pois ja kävelivät ulos, jolloin sisään astui mies, jolle pöydän tyhjä tuoli kuului.

En tuntenut miestä, mutta hänellä oli paita, jossa oli teksti ”Jäännös”. Mies istuutui ja siirsi kaikki pelimerkkinsä kohti poliittista johtajaa, joka oli järkyttynyt miehen tulosta pöydän ääreen.

Molemmat pyörittelivät korttejaan. Poliittisella johtajalla oli kaksi ässää, mutta tuntemattomalla jäännöksen miehellä oli täyskäsi ja hän voitti.

Yhtäkkiä leijona tuli huoneeseen ja nielaisi poliittisen johtajan.

Jouko Pihon kommentti:

Poliittinen johtaja on Joe Biden. En ryhdy nimeämään viittä amerikkalaista hengellistä johtajaa, mutta he ovat pelkureita ja aseettomia Bidenin politiikkaa vastaan.

Jäännös (eng. remnant) kuvaa Jeesukselle uskollista uskovien joukkoa, joka on jäljellä, kun muut kristityt menevät tämän maailman hengen mukaan. Tämä halveksittu pieni joukko on kuitenkin voittoisa.

Leijona on Jeesus, joka tuomitsee Bidenin kuolemaan.

https://www.thealtarglobal.com/2022-prophetic-dream/


9.1.2022

Siritin rohkaiseva profetia:

KORRUPTIO

torstai 23. joulukuuta 2021 klo 5.14

Korruptio, joka maassanne rehottaa, on yksityiskohtaisesti paljastuva teille. Tämä yllättää monet ja erityisesti sen laajuus. Luulitte olevanne siitä vapaita. Piditte niitä maita alempiarvoisina, joissa sitä tiesitte esiintyvän. Nyt tämä häpeä iskee teidän silmillenne omassa, kalliissa maassanne. Monet järkyttyvät, useat surevat, vain harvat katuvat. Tämä mätäpaise täytyy nyt puhkaista, teidän maanne on niin rakas Minulle. Vanhurskaiden rukoukset tuottavat hedelmää, väärinkäytökset tulevat päivänvaloon. Jopa korkeassa asemassa olevat siihen ovat sotkeutuneet ylintä johtoa myöten. Tämä on todella surullista! Puhdas maineenne saa suuren kolauksen.

Minä pysäytän nyt tämän vääristyneen kehityksen. Minun voimani alkaa vaikuttaa hallintoonne. Tulette tekemään pienen ajanjakson järkeviä päätöksiä. Sinne on syntynyt uusi, tarmokas puolue, joka saa äkkiä paljon kannatusta. Tätä kautta uusi, raikkaampi kehitys mahdollistuu. Kurssinne muuttuu parempaan, kun päättäjien paikalle astuu ihmisiä, miehiä ja naisia, joilla on käytössään Minun antamat kompassit. Ajankohta uudistukselle on aivan oikea. Niin moni on joutunut kärsimään maanne hallituksen huonoista päätöksistä. Pieni ihminen on niissä unohdettu, kansan mielipidettä ei ole kysytty. On ollut liian monta päättäjää, joita on kiinnostanut vain oma hyvinvointi!

Tuuletus alkaa korkealta ja se yllättää heidät. He luulivat olevansa turvassa, koska he suojelivat toinen toisiaan. He eivät ottaneet huomioon Minun väliintuloa, eikä Minun armeijaani, joka rukoilee maanne asioiden puolesta lakkaamatta. Minun hurskas palvelijajoukkoni, jotka Minä herätin tuohon rukoukseen asioiden parantamisen puolesta. Se edellyttää pahuuden paljastamista, puhdistamista ja päättäjien vaihtamista isossa määrässä. Muutos on historiassanne ennennäkemätön. Vain sodalla olisi yhtä järisyttävä vaikutus maanne tilaan. Tämä tuleva muutos on kuitenkin positiivinen ja siitä seuraa paljon hyvää!

Ahdistus lievenee jopa yksilötasolla, kun uudenlainen ilmapiiri valloittaa maanne. Yksilöihmisen arvostus kasvaa, työ ja ahkeruus saa arvoisensa palkan. Yrittäminen alkaa jälleen kannattaa, kun lakeja sorvataan uuteen muotoon. Ihmiset saavat uutta inspiraatiota perustaa pieniä yrityksiä, kun heidän oikeutensa turvataan. Tätä kautta elinkeinonne piristyy, kun syntyy uutta innovaatiota eri aloille. Työttömille alkaa löytymään työtä ja pyörät alkavat pyörimään. Maanne kehitys saa toivomanne suunnan, joka ilahduttaa kaikkia!

Kauan ette kuitenkaan hyvinvoinnistanne saa nauttia, kun tulee tunkeutuja maahanne. Sillä on mielessään oma päämäärä, mutta se haluaa nauttia myös maanne kukoistuksesta ja viedä siitä aimo siivun. Näin hyvä kehitys katkaistaan väkivalloin. Toivutte kuitenkin iskusta melko lievin vaurioin, jos mittapuuna käytetään pahinta skenaariota. Puute kuitenkin iskee kovilla, kun olette kaikkea tottuneet niin yltäkylläisesti saamaan. Silloin on aika nöyrtyä pyytämään Minulta apua. Minä kuulen rukouksenne ja autan teitä! Tulette löytämään ruokaa ihmeellisistä paikoista. Vettä pidän kaivoissanne ja polttopuita saavat niitä tarvitsevat. Mitä hienommassa asunnossa asutte nyt, sitä vaikeampaa teille tulee, koska hieno teknologianne ei teitä nyt auta. Sähkökatkoihin tulee varautua.

Mummon mökit nousevat arvoon arvaamattomaan: omat tulipesät, maakellarit ja kaivot. Alkakaa kasvattamaan vihanneksia ja kerätkää niitä varastoihinne jo pahan päivän varalle. Älkää panko luottoanne maanne varmuusvarastoihin, koska niistä ei ole pidetty hyvää huolta enää pitkiin aikoihin! Kotivarasta puhuin jo aiemmin, mutta nyt kehotan teitä sen hankintaan. Jokainen mahdollisuuksiensa mukaan, tarvittaessa jaatte niistä keskenänne. Kaikki omani ovat valmiita jakamaan omastaan, mutta vapaamatkustajia ei siltikään suvaita, joten tehkää oma osanne urakasta.

Jatketaan ohjeistusta lisää, kun aika on tullut lähelle. Sitten, kun siihen on enää puoli hetkeä. Voitte kaikki alkaa rukoilemaan kalliin maanne puolesta, että kaikki hyvin menisi ja tappiot pysyisivät pieninä. Siunaan teitä omiani ja maatanne, jota rakastan kovin! Tuleva puhdistus on kuitenkin välttämätöntä, jotta Suomi-neidon tahrat saadaan poistumaan. Rypytkin oikaistaan puvustaan ja kaunis hänestä tulee jälleen katsella, oi Suomen maa!
Koettele sanoma ja pidä, mitä hyvää!

 Sirit

8.1.2022

Jouko Pihon uni valtavasta tulvasta

Näin viime yönä 8.1.2022 unen erittäin suuresta tulvasta Suomessa.

Olin ensin jonkin kuivan kanavan tai joenuoman rannalla ihmetellen, että siinä ei ollut lainkaan vettä. Joen pohjalla tehtiin jotain kaivuutöitä.

Yhtäkkiä eli todella nopeasti jokeen alkoi virrata valtavasti vettä, joka täytti pian koko uoman ja alkoi nopeasti pursua reunojen yli.

Silloin minulle ja muille ihmisille tuli kiire ja aloimme juosta täyttä vauhtia ylemmäksi kohti korkeampia paikkoja.

Vesi nousi ja nousi ja me vain pakenimme yhä kauemmaksi. Pian monet talotkin jäivät vesimassojen peittämiksi.

Unen lopussa olin erään korkean rakennuksen katolla. Kun katsoin alaspäin, suurin osa näkymästä oli täysin veden vallassa. Silloin vedenvirtaus loppui ja oli aivan tyyntä. Heräsin siihen.

Olen nähnyt ennenkin ja muutkin ihmiset unia Suomeen tulevista jättisuurista tulvista. Uskon, että sellaisia tulee. Ne ovat Jumalan tuomio syntisille, pilkkaaville ja epäuskoisille suomalaisille. Samalla rangaistukset ovat aina kutsu heräämiseen, parannuksentekoon ja Jumalan luo tulemiseen.

 

8.1.2022

Sonja Craigheadin näky venäläisistä sukellusveneistä ammuttavista ohjuksista, jotka tuhoavat monia Amerikan kaupunkeja

Sonja Craighead näki 6.1.2022 näyn, jossa Floridan edustalla meressä piileskelevistä venäläisistä sukellusveneistä ammuttiin yhtäkkiä ja täysin ilman mitään ennakkovaroitusta lukuisia ydinohjuksia 6-8 amerikkalaiseen suurkaupunkiin, jotka tuhoutuivat täydellisesti. Näky on samantapainen kuin minkä A.A. Allen näki v. 1954 ja Henry Gruver v. 1986. Uskon että näin tapahtuu. Se on Jumalan tuomio Amerikan suurista synneistä.

http://themostimportantnews.com/archives/sonja-craighead-just-had-a-supernatural-experience-in-which-she-was-shown-a-devastating-future-attack-on-america

6.1.2022

Timo Järveläisen 1.1.2022 saama sanoma uskoville

Maailman äänen te kuulette, mutta minun puhettani te ette kuule.

Maailman henki on ajanut teidät ahdistuksen tilaan. Te ette selviä siitä paineesta ilman minua.

Opetelkaa tuntemaan minut, minä tunnen teidät. Te ette ole ohikulkumatkalla.

Te olette minun, jos opitte tuntemaan minut ja minun tahtoni.

Monet teistä ovat itseriittoisia, täynnä itseään. Te viette kunnian minulta, joka olen teidät luonut.

Sellaisistakin asioista, joita olen teihin istuttanut, te annatte kunnian Saatanalle.

Suurelle osalle minä olen kuva seinällä, lause suussa, en muuta.

Tulen palaamaan keskuuteenne melko pian. Monet yllättyvät, koska he eivät keskity minun seuraani.

Tulen puhdistamaan kaikki, ensin seuraajani, jotka on jo suurelta osin koeteltu tulessa.

Seuraajiani ovat ne, jotka hakeutuvat lähelleni jatkuvasti. Heiltä on hävinnyt kiinnostus siihen mitä maailma tarjoaa.

Heiltä on loppunut luottamus maailman uutisiin ja muuhunkin maailmalliseen.

5.1.2022

Uskovan naisen tammikuussa 2022 saama sanoma Suomen kansalle ja sen profeetoille

Herra kysyy profeetoiltaan Suomessa näin:

"Vartija, mikä hetki yöstä on? Vartija, mikä hetki yöstä on?"

Minulle tuli tämä Herran sana:

"Ihmislapsi, puhu kansasi lapsille ja sano heille: Jos minä annan miekan tulla maan kimppuun ja maan kansa on ottanut yhden miehen joukostansa ja asettanut hänet vartijakseen ja jos hän näkee miekan tulevan maan kimppuun ja puhaltaa pasunaan ja varoittaa kansaa, ja joku kuulee pasunan äänen, mutta ei ota varoituksesta vaaria, ja miekka tulee ja ottaa hänet pois, niin hänen verensä tulee hänen oman päänsä päälle: hän kuuli pasunan äänen, mutta ei ottanut varoituksesta vaaria; hänen verensä tulee hänen päällensä. Jos olisi ottanut varoituksesta vaarin, olisi hän pelastanut sielunsa.” (Jes.21:11, Hes.33:1-6).

"Nyt Minä nostan tästä maasta profeettoja, sillä profeettain kansa tämä kansa on. He tekevät monta voimatekoa Minun nimessäni, he kostavat Baalille sillä vain Minä olen Herra, Herra.

Minä lasken tämän maan ylle Henkeäni, niin kuin olen luvannut aikain lopulla käyvän ja silloin monet ennustavat Minun nimessäni ja te ihmettelette miten lähelle annan tulla Minun yliluonnollisen maailmani.

Katso, Minun laumani Suomessa, tulevina päivinä nousee monia joita kosketan kammioissa Hengelläni, voitelen omiani kestämään ja valvomaan että he pysyvät hereillä siinä pimeydessä jonka sallin tulla maahanne. Olen valmistellut teitä, olen puhdistanut tulellani jotta kestätte kun kaadan astioihinne taivaallista voimaa, sillä tähän aikaan Minä olen teidät valinnut, te Herran vapahdetut.

Älkää ihmetelkö sitä epäjärjestystä jota ihmeeni vaikuttavat laumassanne, sillä Minä karsin näin tätä laumaa, Minä koettelen sydämet, Minä alennan ja Minä ylennän, Minä tuomitsen lampaan ja vuohen välillä mutta seuratkaa Minua te uskolliset, sillä Minä olen voittanut.

Iloitkaa ja riemuitkaa te vähäiset, kiittäkää nimeäni te arat ja pelokkaat sillä teille olen valmistanut valtakunnan. Iloitkaa ja ihmetelkää sillä teen tämän kansan keskellä kummia, niitä tekoja joita tahdon Minä teen ja epäuskoiset vapisevat, mutta te Minun rakkaani, te saatte iloita ja nauraa sillä Minä olen ylpeitä vastaan mutta nöyrille Minä annan armoni."

Jes. 29:14 "Sentähden, katso, minä vielä teen tälle kansalle kummia tekoja - kummia ja ihmeitä, ja sen viisaitten viisaus häviää, ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa."
"Menkää ja lymytkää hetkinen vielä te minun pyhäni, kutsukaa Minua keskellenne niin te näette Minut ja kiitätte huolenpidostani. Kaiken tämän Minä olen teille valmistanut oman nimeni tähden, te Minun lunastettuni, te Minun palvelijani. Minun sukukuntaani te olette ja Minä olen teidät lunastanut, Minulle te kuulutte. Kestäkää vielä vähän, niin saatte iloita kanssani temppelissäni, tuottakaa vielä kunniaa nimelleni, juoskaa hyvä uskonkilvoitus ja auttakaa toisianne. Minä olen Herra, se jonka kädessä te olette, Minä olen tuomari joka tuomitsee maanpiirin, älkää pelätkö, Minä tulen pian."
Jes. 26:16 Herra, ahdistuksessa he etsivät sinua, vuodattivat hiljaisia rukouksia, kun sinä heitä kuritit.
26:17 Niinkuin raskas vaimo, joka on synnyttämäisillään, vääntelehtii ja huutaa kivuissansa, niin me olimme sinun edessäsi, Herra.
26:18 Me olimme raskaina, vääntelehdimme, mutta oli niinkuin olisimme synnyttäneet tuulta: emme saaneet aikaan pelastusta maalle, maanpiirin asukkaat eivät ilmoille päässeet.
26:19 Mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun ruumiini nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa, te jotka tomussa lepäätte, sillä sinun kasteesi on valkeuksien kaste, ja maa tuo vainajat ilmoille.
26:20 Mene, kansani, kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt.
26:21 Sillä katso, Herra lähtee asuinsijastaan kostamaan maan asukkaille heidän pahat tekonsa, ja maa paljastaa verivelkansa eikä surmattujansa enää peitä."


31.12.2021

Jouko Pihon 30.12.2021 saama sanoma Jeremian kaltaisuudesta

Jumala sanoi minulle: "Sinä olet tämän ajan Jeremia, jota ei myöskään uskottu aikanaan, mutta niin kävi kuten Jeremia profetoi."

30.12.2021

Liisan saama sanoma pakoonlähdöstä ja varustautumisesta

Jo silloin kun koronavirusrokotuksia alkoi tulla, koin Herran puhuvan minulle, että "tulee aika, jolloin sinun tulee lähteä pakoon pakkorokotuksia”.

Ennen joulua koin Herran puhuvan, että "varoita minun pyhiäni, että heidän tulee varustautua lähtemään pakoon ja piiloutumaan, jos eivät halua joutua pakkorokotetuiksi”.

Eduskunnassa Sauli Niinistö ja Krista Kiuru ovat allekirjoittaneet muutoksen Kliinisen lääketutkimuksen lakiin, joka tulee voimaan 30.1.2022.

Lakia tultaneen soveltamaan tulevien pakkorokotuksien kanssa, sillä nyt käynnissä oleva rokoteohjelma kokeellisilla DNA:ta muokkaavilla Mrna-rokotteilla on lääketutkimus.

Koteihin voidaan tämän lain voimalla tunkeutua ”tekemään tarkastuksia”.
Tällaisilla pykälillä selkeästi aiotaan perustella pakkorokotukset "vaarallisen sairauden aiheuttamalla kiireellisyydellä”.

Varustautumisohjeita

Jos pakenee korpeen, kannattaa hankkia ja pakata ajoissa hyvä rinkka.
Kaksikerroksinen teltta, lämpenee ihmisen omalla ruumiinlämmöllä nopeasti.
Talvimakuupussi ja talvimakuualusta.
Lumikengät ja ahkio. Korvessa ei ilman lumikenkiä talvella upottavassa lumessa hirveän helposti liikuta. Ahkiossa voi vetää rinkkaa, niin liikkuminen on kevyempää.
Puukko, retkikirves ja/tai retkisaha. Kirvestä tarvitsee avannon tekoa varten, jotta saa vettä ja pääsee kalastamaan. Polttopuiden tekoon myös.
Tulukset. Kestävät paljon kauemmin kuin tulitikut.
Kalaverkko, pilkkivapa ja vieheitä. Järven rannalla pystyy hankkimaan ruokaa itselleen.
Kompassi ja kartta alueesta, jonne aikoo paeta.
Ruokaa ja juomapullo. Ruokailuvälineet.
Kaasukeitin, trangia tai pakki, kattila tai kasari tms. ruoanlaittoa ja veden lämmittämistä varten.
Tasku- ja/tai otsalamppu, paristoja.
Lämpimiä vaatteita, villapaita, toppatakki- ja housut.
Mielellään vaelluskengät, joihin mahtuu villasukat.
Vaihtovaatteet ja ruoat kannattaa pakata minigrip-pusseihin, niin eivät kastu.
Hygieniatarvikkeita, saippuaa, hammasharja ja -tahna. Puhdistuspyyhkeet ovat käteviä.
EA-tarvikkeita: Desinfiointiainetta, sideharsoja.
Gorillateippiä. Tehokkaampaa ja kestävämpää kuin ilmastointiteippi, tällä paikkaa vaikka revenneen kengän tai teltan.
Neula ja lankaa
Älypuhelinta et saa ottaa mukaan, sillä sen avulla sinut löydetään. Ota mukaan vain vanhanmallinen kännykkä, josta saa akun irti ja prepaid-liittymä, näitä ei voida jäljittää. Varsinkaan, jos pidät akun irti puhelimesta muulloin kuin käyttäessäsi sitä. SIM-kortti tulee säilyttää RFID-pussukassa.
RFID-suojapussukka. Säilytä kaikki henkilö-, SIM-, ja pankkikortit siinä. Käsittääkseni niidenkin avulla henkilö voidaan paikantaa. Jos et ehdi suojapussia saamaan, alumiinifoliokääre ajanee saman asian.
Raamattu lohdutuksen ja rohkaisun sanoja varten!

Luuk. 21:28 Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."
Jes. 35:4 sanokaa niille, jotka sydämessään hätäilevät: "Olkaa lujat, älkää pelätkö. Tässä on teidän Jumalanne! Kosto lähestyy, tilinteon hetki. Jumala itse tulee ja pelastaa teidät."


29.12.2021

Tuija Suistomaan 27.12.2021 näkemä uninäky lopunajan laukusta

Uninäyssä minulle näytettiin lopunajan laukku. Se oli lumivalkoinen, pitsistä tehty, pussimainen laukku, jota myös voi kuljettaa olkapäällä. Kahva oli kaarelle taivutettua puuta, luultavasti jotakin bambun tapaista, koska pitkin puuta sitä koristivat kauniit puiset solmukohdat.

Tulkintaa:

Kysymyksessä on morsiamen laukku: suloinen, valkoinen pitsilaukku. Kun morsian on valmiiksi kaunistettu, juuri ennen juhlaan lähtemistään hän ottaa viimeiseksi laukun mukaansa. Ja niin matka juhlapaikalle voi alkaa! Ja mitä morsiamella on laukussaan? Ei muuta kuin Yljältä lahjaksi saatua pyhyyttä ja puhtautta.

Valmiita morsiamia on juhlaansa lähtemässä siellä ja täällä. Muut ihmiset ovat tavallisissa arkiaskareissaan niin kuin muinakin päivinä. Raamattu kertoo, että arkiaskareissaan olevat kaksi naista jauhavat jauhinkivillä. Heistä toinen puetaan juhlaan ja otetaan, ja toinen jätetään.

Jos kaikki juhlaan tarvittava on laukun ottamista vaille valmista – olemme Jeesuksen ja Hänen Morsiamensa juhlan alkamisen viime hetkessä.

Jouko Piho ja suurin sanan miekka.

28.12.2021

Jouko Piho:

Suurin sanan miekka

No, nyt on todella suuri miekka, joka kuvaa hyvin sitä, että minä olen pieni, mutta sanan sanoma on suuri. Itse asiassa Jumalan Sana on se varsinainen mahtimiekka.

Jouko Piho ja suurempi sanan miekka.

28.12.2021

Jouko Piho:

Suurempi sanan miekka

No, nyt on suuri miekka.

26.12.2021

Jouko Piho:

En riemuitse Venäjän suorittamasta Suomen miehityksestä

Punk in Finland -foorumilla Juhani Korholainen kirjoitti, että minulle on varmaan pohjaton riemu, jos Venäjä joskus miehittää Suomen, koska olen profetoinut asiasta jo sen verran kauan.

Peter Pohjoinen oli samaa mieltä ja kirjoitti: ”Kyllä tuo on Joukolle sellainen märkäuni.”

Vastaan, että ensinnäkin kyse ei ole koko Suomen miehittämisestä vaan osan eli Venäjän armeija miehittää Itä- ja Pohjois-Suomen linjalla Kotka-Kouvola-Kuopio-Oulu.

Toisekseen en todellakaan riemuitse venäläisten miehityksestä missään mielessä. Se tulee olemaan ankeaa ja vaikeaa aikaa.

En iloitse siitäkään, että olin oikeassa, kun olen tuonut näitä Venäjä-profetioita esille jo toistakymmentä vuotta, koska eihän tässä ole kyse sanansaattajasta vaan sanomasta. Minä olen tehnyt vain velvollisuuteni.

Toivon ainoastaan, että kaikki Venäjä-profetiaa ja samalla Jumalaa ja minua pilkanneet ihmiset tekisivät parannuksen ja uskoisivat, että taivaassa on Jumala, joka säätää kansojen asumisen ajat ja rajat ja on kansakuntien Tuomari.

Jouko Piho ja suuri miekka.

26.12.2021

Jouko Piho:

Suuri miekka
 
Minulle profetoitiin Espoossa helmikuussa 2004, että Jumala tulee antamaan minulle suuren miekan. Kyse on symbolisesta sanan säilästä.
 
Jumala sanoi minulle tänään: "Sinulla on ollut iso miekka. Nyt minä annan sinulle vielä suuremman miekan."

JARI 25.11.2022 02:48

Profeettoja Lähi-idän tulevaisuudesta ja kolmannesta maailmansodasta. Ennustus: Hermann Kappelmann Scheidingenistä:

https://urly.fi/2Uc8

Mummu 16.11.2022 06:10

Przewodowissa räjähtäneet ohjukset olivat Ukrainan laukaisemia eikä Venäjän, vaikka olivat venäläisiä kaapattuja ohjuksia kertoo Jerusalem Post 16.11.2022

JARI 17.11.2022 09:41

Ukrainan sodan kupletin juoni selviämässä - False-flag isku Puolaan ja sitten vielä Moldovaan ?

https://urly.fi/2TdZ

Mamma 16.11.2022 06:11

Linkki JP:n artikkeliin: https://www.jpost.com/breaking-news/article-722518

mamma 09.10.2022 06:39

Vanhustenhoito on Suomessa turvatonta. Ns. k-rokottamaton vanhus joutuu "kaatumisten" uhriksi kunnallisissa hoitolaitoksissa ja kuolee sitten nopeammin.

TuhoTulee 13.10.2022 10:59

Rokotuspakko keksittiin vanhushoidon ongelmien korjaamiseksi. Eutanasian korvike, jolla vähennetään laillisesti hoidettavien määrää. Pelkkää hitlerin ihailua.

JARI 09.10.2022 14:08

Kirjoitat aivan totta, mutta silti Suomessakin jo yli 40%:n ylikuolleisuus korona rokotetuilla. Tilannehan pahenee kuukausit. ja sairaalat täynnä piikitettyjä

sisarmaalta 09.10.2022 06:35

Varautumisvideo ja kehu: https://www.youtube.com/watch?v=n949hv2fQlE Näin unen parikymmentä v. sitten, että venäjänsotilas tulitti liekinheittimellä pommisuojia

JARI 09.10.2022 14:37

Näinhän Venäläiset tekevät nykyäänkin. Liekinheittemen tuli suoraan pommisuojan ilmanotto aukkoa kohti, niin pommisuoj. loppuu happi ja kova kuumuus tekee tuhon

Kukkameri 07.10.2022 23:01

Uskovien tulisi juhlistaa Jeesuksen mahdollista syntymäaikaa nyt. Sehän ymmärretään sijoittuvan näihin aikoihin. Mitään juhlintaa ei ole käytännössä.

Lukija 20.08.2022 09:06

Tiedoksi. Tavaroita myyvä yritys on pääsääntöisesti alv-velvollinen, jos vuoden liikevaihto ylittää 15.000 e. https://yrityksen-perustaminen.net/alv-rekisteri/

JARI 20.08.2022 19:38

Miksi toiminimen kannattaa ryhtyä alv-velvolliseksi? On siis etujakim.

https://urly.fi/2KDu

JARI 20.08.2022 19:31

Kevytyrittäjyys tai toiminimi

https://urly.fi/2KDt

Lukija 20.08.2022 09:08

Jos yritys ei kuulu alv-rekisteriin, se ei laskuta alv:tä myynnin yhteydessä, hinta ts. "ei sis. alv:tä". (Eri asia kuin alv 0 %.) Kommentteja ei tarvitse julk.

JARI 20.08.2022 00:02

Uudet maailmanlaajuiset ennätykset rokote kuolemissa jatkavat nousuaan kuukausittain.

10 000 ihmistä PÄIVÄSSÄ kuolee covid-rokotteisiin maailmanlaajuisesti.

https://urly.fi/2KCP

JARI 24.08.2022 20:41

Irakissa nähtiin tv:ssä juontajan rokotuskuolema livenä

https://urly.fi/2KXm

Johan A Saari 09.08.2022 18:13

Saamelaiset eivät pode koronasta ,koska he elävät 50% luonnosta ja poron lihasta
Ei me edes huomaa ,muuta kun vanhusten hautajaisuudet ovat ylestyneet!

Johan A Saari 09.08.2022 17:59

Jouko ! Sinattu tehtäväsi !Pohjois yhdentymä ! Rukoilen ja rukoilkaamme ,nyt Pyhä NÄYTTÄÄ voimansa Suomi/ Istael.Suomessa on Judahemoa ja minäkin! Olen!

Johan A Saari 09.08.2022 17:44

KAUTOKEINO NORJA VAHUKSIA TAPETTU ,NÄEN YLI VÄYLÄN ruumiita haudatetaan jokapäivä
EILEN KÄVIN SAIRAAALASSA .TYHJÄT POTILAS HUONEET. HAUTAJAISIA JOKA PÄIVÄNÄ

| Vastaa

Uusimmat kommentit

05.12 | 11:07

Melkoinen sananjulistaja tämä Nick . https://m.youtube.com/watch?v=tZ0nmxq9qnU

04.12 | 13:29

KIDS RECEIVED THE HOLY SPIRIT! God, He wants to be our Father

https://www.youtube.com/watch?v=SFEoQ4FCPUs

04.12 | 12:43

Neuroscience of Glossolalia

https://www.youtube.com/watch?v=rk7onhP6kCY

04.12 | 12:42

https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/1704ef89-dba2-4134-acd4-3fed9ab908c8

Elon Musk kehittää aivoimplanttia