Kirjoituksia

Kirjoituksia

Kerään tähän uuteen osioon "Kirjoituksia" tekemiäni tai toisten tekemiä juttuja ja kirjoituksia.

_____________________________________________________________________________________

1.8.2016

Universalismia tukevia raamatunpaikkoja

Joh. 12:32

1. Kor. 15:22,28

Kol. 1:20

Ps. 103:9

Jes. 57:16

Jes. 45:23-24

Fil. 2:10-11

Ps. 30:6

Jer. 3:12

Tiit. 2:11

1. Tim. 2:4-6

1. Joh. 2:2

Jes. 24:21-22

Room. 11:32

Ef. 1:10-11

Joh. 3:17

1. Joh. 4:14

Val. 3:22, 31-33

Room. 5:18-19

Joh. 6:45

Jes. 55:11

Jes. 25:8

2. Tim. 2:13

Luuk. 3:6

Matt. 19:26

Apt. 10:36

1. Tim. 4:10

Apt. 3:21

2. Kor. 5:19

Joh. 1:9

Ps. 145:9

Job 23:13

Ps. 115:3

Ps. 135:6

Jes. 46:10

Dan. 4:32

Jes. 54:7-8

Ps. 68:19

1. Piet. 3:19

1. Piet. 4:6

Ef. 4:8

Ps. 74:1

Ps. 78:38

Ps. 106:1

Ps. 136:1

Miika 7:18

Joona 2: 3,7,8,10

Joel 2:13

Matt. 18:34

Joh.4:42

Matt. 20:28

Matt. 20:14-16

Matt. 21:31

Matt. 26:28

Hes. 18:23

Matt. 5:26

Mark. 9:49

Mark. 10: 27,30, 45

Mark. 14:36

1. Sam. 2:6

Luuk. 18:26-27

Luuk. 12:47,48,59

Job 14:13,15

Jes. 34:10

Joona 4:2

Matt. 19:30

1.8.2016

Jouko Pihon kirjoitus:

Jumala tahtoo kaikkien pelastuvan

Monet kristityt ovat kaikkien lopullista pelastumista eli universalismia vastaan sanoen sen vesittävän klassisen kristinuskon ja uskoen, että kyseessä on harhaoppi.

Universalismi ei kuitenkaan vesitä klassista kristinuskoa mitenkään, paitsi siten, että universalismi romuttaa katolisen kirkon harhaopin ikuisesta kadotuksesta.

Universalismi oli laajasti hyväksytty oppi varhaisessa kirkossa. Ensimmäisten viiden vuosisadan aikana oli kuusi teologista koulua, joista neljä eli Aleksandria, Antiokia, Kesarea ja Edessa opettivat universalismia, yksi eli Efeso annihilationismia eli tyhjiin raukeamista ja yksi eli Karthago ikuista rangaistusta. Monet kirkkoisät ja huomattavat oppineet ovat kannattaneet kaikkien pelastumisen oppia kautta vuosisatojen.

Ratkaisevin muutos ikuisen helvetin opin suuntaan tapahtui vasta Augustinuksen (400-luvulla jKr.) toimesta, joka ei osannut kunnolla Raamatun alkukieltä kreikkaa, vaan vihasi sitä. Toinen ratkaiseva tekijä oli Hieronymuksen Uuden testamentin latinannos Vulgata, jossa hän käänsi väärin kreikan sanan "aionios" eli tietyn ajan kestävä sanalla "aeternus" eli ikuinen.

Kreikan kielessä on nimittäin ikuistakin tarkoittava sana, joka on "aidios", jota käytetään siitä, että Jumala on ikuinen. Jos helvetti olisi ikuinen, niin Raamatun kreikankielisten kirjoittajien olisi ollut helppo käyttää yksiselitteisesti ikuista merkitsevää sanaa "aidios" viitatessaan helvettiin.

Miksi he eivät kertaakaan käyttäneet sitä sanaa?

Sen sijaan Raamattu puhuu aioonisesta kadotuksesta eli tietyn ajan kestävästä menetyksestä ja rangaistuksesta, joka ei ole kuitenkaan loputon eikä päättymätön, koska Jumala tahtoo lopulta pelastaa kaikki ihmiset.

Yksi syy siihen, että katolinen kirkko omaksui 400-luvulla jKr. ikuisen kadotuksen opin ja sittemmin protestanttiset kirkot jatkoivat tähän harhaoppiin uskomista ja sen opettamista, on se valitettava tosiasia, että tästä uudesta ikuisen helvetin opista tuli koko ajan valtaansa kasvattavalle katoliselle kirkolle erittäin voimakas ja tehokas ihmisten kurissa pitämisen ja katolisessa kirkossa pysymisen kiristyskeino tyyliin "Jos et tee niin kuin katolinen kirkko sanoo, sinut erotetaan kirkosta, jossa ainoastaan on pelastus ja sen jälkeen sinua odottaa ikuisen helvetin kauheat kärsimykset". Kumpikaan väite ei pidä paikkaansa. Katolisessa kirkossa ei ole pelastusta, vaan ainoastaan Jeesuksessa Kristuksessa. Eikä helvetti ole ikuinen, koska katolinen kirkko sanoo niin, vaan määräaikainen, koska kreikankielinen Raamattu sanoo niin.

Rangaistusaika kestää vain Jumalan säätämän ajan. Sana rangaistus on kreikaksi "kolasis", minkä alkumerkitys on hedelmäpuiden karsinta. Jumalan rangaistus ei siis ole mieletön, mihinkään tähtäämätön, pelkkä kosto. Jumalan rangaistuksella on tarkoitus ja päämäärä. Rangaistus on korjaava, opettava ja ojentava.

Rangaistuskärsimys ei kuitenkaan pelasta ihmistä, vaan kadotettukin tarvitsee pelastuakseen Jumalan armoa ja Jeesuksen sovintoveren anteeksiantavaa voimaa. Rangaistuksen merkitys on siinä, että se täyttää Jumalan oikeudenmukaisuuden vaatimukset sekä siinä, että se saa aikaan ihmisissä mielenmuutosta.

Kun helvetissä oleva ihminen kääntyy Jumalan puoleen valmiina vihdoinkin uskomaan Korkeimpaan, jonka olemassaolon hän kielsi elämänsä aikana, niin Jumalan armo ulottuu kadotuksen alhaisimpiinkin kolkkiin ja Jumala antaa kadotetulle syntiselle hänen syntinsä anteeksi Jeesuksen, Jumalan uhrikaritsan, ristillä maahan vuotaneen veren ansion tähden ja nostaa sielun pois kadotuksesta taivaaseen.

Universalismi ei siis väheksy Jeesuksen veren merkitystä ja hänen uhrikuolemansa ainutlaatuista pelastavaa voimaa, kuten universalismin vastustajat väärin väittävät, vaan universalismi korostaa ja kunnioittaa Jeesuksen ristintyön arvoa ja lunastavaa sovitusvoimaa paljon enemmän kuin klassisen kristinuskon ikuisen helvetin oppi, jossa Jeesuksen pelastava työ ulottuisi vain niihin ihmisiin, jotka ovat maan päällä eläessään uskoneet, mutta ei sitten enää muihin. Universalismin mukaan Jeesuksen sovitustyö ristillä oli niin järisyttävän vahva ja vaikuttava, että Jeesuksen veren pelastava voima menee meidän maanpäällisen elämämme ajan yli ja ulkopuolelle ollen niin voimakas, että lopulta Jeesuksen ristinkuolema tulee merkitsemään kaikkien pelastumista.

Jotkut löytävät ja vastaanottavat pelastuksen jo tässä elämässä, mutta joidenkin täytyy valitettavasti käydä rangaistuslaitos helvetin kautta, ennen kuin he taipuvat Jumalan tahdon alle ja tunnustavat, että Jeesus Kristus on Herra. Se on kova paikka Kristuksen kieltäville ateisteille, saatananpalvojille, luopio- ja nimikristityille, hinduille, buddhalaisille, konfutselaisille, muslimeille ja juutalaisille, mutta lopulta he kaikki myöntyvät uskomaan, että on yksi Jumala taivaassa ja maan päällä, Korkein Jumala, Jahve, ja hänellä on ainosyntyinen Poika, Jeesus Kristus, joka on maailman Messias ja Pelastaja eikä kukaan muu.

Universalismin julistaminen ei vie siis pohjaa evankeliumin julistamiselta. On tärkeää julistaa evankeliumia, koska kadotukseen joutuminen on joka tapauksessa hirvittävä kohtalo, mitä ei vähennä se, että sieltä voisi päästä joskus pois. Kadotettu menettää eli kadottaa paljon. Helvettiin joutuva ei pääse osalliseksi Kristuksen morsiusjoukosta eikä hän voi toimia Kristuksen pappina ja kanssahallitsijana. Mutta ennen kaikkea kadotettu menettää yhteyden Jumalaan eikä hän pääse taivaaseen, vaan joutuu ties kuinka pitkiksi ajoiksi kokemaan helvetin kauhuja.

Jumala ei ole kuitenkaan sadisti. Kun rangaistukset ovat täyttyneet ja tehneet tehtävänsä, Jumala voi ja tahtoo armahtaa luotujaan, koska Jumala ei pidä vihaa iäti, mutta Jumalan armo kestää iankaikkisesti. Jumala ei kuitenkaan pelasta ketään väkisin, vaan Jumala vaikuttaa ihmisissä mielenmuutosta niin, että jokainen haluaa lopulta pelastua omasta vapaasta tahdostaan.

Raamattu on täynnä kohtia, jotka puhuvat siitä, että Jumala tahtoo ja voi pelastaa lopulta kaikki. Kaikki tulee lopulta asetetuksi ennalleen, mistä tulee myös tämän opin nimitys "apokatastasis"-oppi. Kaikkien polvet kumartuvat lopulta Jeesuksen edessä ja kaikki tunnustavat, että Jeesus on Herra. Tuo tunnustus ei ole pakotettu, vaan sydämestä lähtevä, koska kukaan ei voi sanoa, että Jeesus on Herra, paitsi Pyhässä Hengessä ja koska tuossa kohdassa käytetään kreikan sanaa "eksomologesetai", mikä tarkoittaa tunnustamista ylistämällä ja kunnianosoituksilla.

Tämä koko asia on jollain tavoin myös Jumalan salaisuus, jota ei ole yksityiskohtia myöten meille ilmoitettu.

Tämä asia on myös vaikea ymmärtää, joten kypsymättömät ihmiset käsittävät helposti koko idean väärin.

Niinpä Origenes, joka muutoin kannatti apokatastasis-oppia, saattoi toisten ihmisten joukossa puhua hänkin ikuisen helvetin puolesta, koska hän ei halunnut, että kukaan ymmärtämätön ihminen käsittäisi Jumalan armon väärin.

Uskon, että Jumala saattaa lopulta koko maailmankaikkeuden sopusointuun itsensä kanssa. Siihen ei sovi käsitys erillään olevista ihmisistä erillisessä ja ikuisessa vaivanpaikassa. Jos ikuinen helvetti olisi totta, Jumala olisi luuseri, joka kadotti suurimman osan ihmisistä pois yhteydestään. Tavallaan myös Saatana olisi sillä tavalla voittaja, että hän sai ihmiskunnan enemmistön samaan paikkaan missä hän itsekin on.

En usko, että Jumala olisi niin tahdoton, rakkaudeton ja voimaton, ettei Jumala tahtoisi ja pystyisi tekemään tälle asiantilalle jotakin.

Minä uskon, että Jumala on lopulta koko maailman ja koko maailmankaikkeuden pelastaja ja ennalleen asettaja.

Kaikki tämä toisi Jumalalle suunnattomasti paljon enemmän kunniaa ja kiitosta kuin se, että Jumala sulkisi suurimman osan ihmisistä ikuisiin helvetin kärsimyksiin. Sellainen osoittaisi kyllä rankaisijan voimaa, mutta ikuinen helvetti ei osoita Jumalan rakkautta, viisautta eikä pelastamisen voimaa.

Yksi pahimpia asioita ikuisen helvetin opissa on se, että se vääristää kuvan ja käsityksen rakkauden Jumalasta aivan hirveäksi ja aivan toisenlaiseksi kuin mitä Raamattu sanoo ja ihmiset kokevat sydämessään. Ikuisen helvetin opin kohtuuttomuus on vienyt monelta uskovalta uskon ja estänyt monia etsijöitä uskomasta niin julmaan Jumalaan.

On uuden uskonpuhdistuksen aika.

Kristinusko on vapautettava tästä perkeleellisestä ja pakanalliskatolisesta ikuisen helvetin harhaopista, joka on tuottanut tarpeetonta ja kauheaa tuskaa monille ihmisille ja joka on niin suuri loukkauskivi useille ihmisille, että he eivät kerta kaikkiaan voi uskoa tuollaiseen sadistiseen Jumalaan eivätkä kirjaan, jossa niin muka opetetaan.

Raamattu ei kuitenkaan opeta ikuista ja loppumatonta helvettiä. Ainoastaan meidän Vulgatan väärää käännöstä seuraavat raamatunkäännöksemme käyttävät väärää sanaa "ikuinen" kadotus. Alkuperäiset kreikkalaiset kirjoitukset puhuvat aioonisesta eli tietyn ajan kestävästä rangaistuksesta.

Näinhän se on meillä ihmisilläkin. Me laitamme rikolliset vankilaan pahojen tekojensa takia, ei koston vuoksi, vaan jotta oikeus toteutuisi ja pelotteeksi, etteivät muut tekisi rikoksia, mutta myös siksi, että rikollinen miettisi elämäänsä uusiksi rangaistulaitoksessa ollessaan ja haluaisi palata tuomionsa jälkeen muuttuneena ihmisenä takaisin yhteiskuntaan.

Uskon että Jumala ajattelee samalla tavalla. Hänen on oikeudenmukaisuuden takia rangaistava epäuskoisia Jumalan kieltäjiä ja pahantekijöitä, mutta Jumalan lopullinen päämäärä on pelastaa kaikki ja saattaa lopulta kaikki jälleen kotiin Isän luo.

Silloin on kaikki hyvin. Kaikki on asetettu jälleen kohdalleen kuten alussa oli.

Kapina on päättynyt, rangaistukset on kärsitty ja koko maailmankaikkeus on harmoniassa palvoen yhtä oikeaa Jumalaa ja Hänen Poikaansa Jeesusta Kristusta.

Tällainen kaikkien pelastumisen loppuratkaisu on Jumalalle kunniaksi ja ylistykseksi, kun sen sijaan pahuuden sementöiminen ja sinetöiminen ikuisiksi ajoiksi ilman mitään armoa ja muutoksen mahdollisuutta toisi esille Jumalan haluttomuuden ja kyvyttömyyden pelastaa kaikkia. Se olisi ikuinen särö Jumalan muutoin harmonisessa universumissa.

Raamatun Jumala ei ole armoton, neuvoton eikä voimaton. Jumala haluaa kaikkien ihmisten pelastuvan, kuten Raamattu sanoo, ja hän tietää tasan tarkkaan, miten se tapahtuu ja hänellä on voima toteuttaa kaikkien pelastuminen.

Pelastuminen tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensin pelastuvat ne, jotka tämän maallisen elämän aikana uskovat Jumalaan ja tulevat Jeesuksen veren ansion tähden Jumalan lapsiksi. Nämä uskovat muodostavat Kristuksen morsiamen, sen joukon, joka temmataan ylös taivaaseen Karitsan eli Jeesuksen häihin. Tätä joukkoa ei kadotustuomio koske ollenkaan, koska he ovat jo autuaita ja pelastettuja ja kuuluvat ensimmäisen ylösnousemuksen kansaan.

Myöhemmin pelastuvat kaikki muut. Mutta ensin uskomattomat tuomitaan viimeisellä tuomiolla kadotukseen eli eroon Jumalasta. Silloin maailmasta loppuvat kaikki ateistit, kun jumalankieltäjät seisovat sydän pelosta pamppaillen sen Jumalan ja Tuomarin edessä, jonka olemassaolon he pilkaten maan päällä kielsivät.

Rangaistuaika kestää niin kauan aikaa, kun Jumala on sen määrännyt. Tuomio on eripituinen eri ihmisillä. Mutta lopulta tullaan tilanteeseen, jolloin kaikki ihmiset ja myös langenneet enkelit uskovat Jumalaan ja haluavat alistua hänen valtansa alle vapaaehtoisesti ilman kapinaa.

Silloin jumalattomat ja kapinalliset tunnustavat syntinsä ja pyytävät armoa. Ja Jumala on armollinen, koska hän ei halua pitää vihaa iäti ja koska tuomiot ovat jo tehneet tehtävänsä eli muuttaneet Jumalaa vastustavia mieliä ja asenteita täysin päinvastaisiksi.

Silloin toteutuu Raamatun sana, että lopussa kaikki polvistuvat kunnioittaen Jeesuksen edessä ja tunnustavat Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Tämä tunnustus ei tapahdu voimakkaamman pakottamana, vaan vapaaehtoisesti. Kohdassa käytetään sanaa ”eksomologesetai”, joka tarkoittaa ylistäen ja samaa mieltä ollen tunnustamista, ei siis hampaita kiristellen, vaan aidosti ja oikeasti. Jo pelkästään tämä yksi raamatunkohta, Fil. 2:10-11, todistaa opin kaikkien lopullisesta pelastumisesta oikeaksi.

Raamatunkohtia on kuitenkin hyvin paljon, mutta minun ei ole mahdollista tuoda niitä kaikkia esille tässä kirjoituksessa.

Tiedän, että minut tullaan tämän artikkelin takia leimaamaan harhaoppiseksi. Olen kuitenkin mieluummin ihmisten silmissä harhaoppinen, mutta Jumalan silmissä oikeaoppinen, kuin ihmisten silmissä oikeaoppinen, mutta Jumalan silmissä harhaoppinen.

En halua seurata enää katolisen kirkon perintönä tullutta ikuisen helvetin harhaoppia, joka syntyi alun perin pönkittämään katolisen kirkon suunnatonta ja pelottavaa valtaa ihmissielujen yli.

Minä en pelkää ihmisiä ja heidän ymmärtämättömiä puheitaan. Minä pelkään vain Jumalaa ja haluan seurata hänen Sanaansa – tarkoin käännettynä ja oikein ymmärrettynä.

Tee sinäkin samoin. Luovu 1700 vuotta kristikunnassa vallalla olleesta virheellisestä ja epäraamatullisesta opista, joka vääristää armollisen, viisaan ja voimallisen rakkauden Jumalan kovaksi, armottomaksi ja epäpäteväksi häviäjäksi, joka ei pysty mihinkään, vaan menettää suurimman osan luoduistaan ikuisiksi ajoiksi kadotukseen.

Jumala ei ole tällainen luuseri. Jumala on voittaja ja hän saa lopulta kaikki luotunsa takaisin luokseen.


Ennemmin – tai myöhemmin.

Varmista omalta osaltasi, että sinä kuulut tähän ”ennemmin”-joukkoon, niiden onnellisten ihmisten joukkoon, joiden ei tarvitse käydä helvetin kauhujen läpi ollenkaan, vaan he saavat nauttia taivaan ihanuudesta ja Jumalan lähelläolon autuudesta heti kuolemansa tai ylöstempaamisen jälkeen.

29.6.2016

Jouko Pihon lastuja 112

Poika

Koska olen jo kirjoittanut lastun sanasta lapsi, niin en käsittele tässä kirjoituksessa sitä, että uskovat ovat luomisen ja uudestisyntymisen perusteella Jumalan lapsia, Jumalan poikia ja tyttäriä.

Kaikki huomio on nyt siinä, että Jumalalla on Poika, joka on Jumalasta syntynyt ja on sen takia Jumala itsekin. Kuuluisa pikku evankeliumi Joh. 3:16 puhuu Jumalan ainosyntyisestä Pojasta. Jumalalla ei siis ole muita lapsia, jotka olisivat syntyneet hänestä itsestään.

Tämä Jumalan ainoa Poika on Jeesus Kristus, joka syntyi eli inkarnoitui myös ihmiseksi voidakseen pelastaa syntiset ihmiset sen kautta, että hän kuoli ihmisenä heidän puolestaan.

Koska Jeesus näin oli myös ihminen, on yksi hänestä käytetty nimitys Ihmisen Poika.

Jeesus on Ihmisen Poika, mutta on suuri harha ajatella, että Jeesus olisi vain ihminen, kuten esim. islam väärin opettaa ja useimmat juutalaisetkin niin luulevat. Tavallisen syntisen ihmisen kuolema ei nimittäin voisi pelastaa ketään. Sovintouhriksi tarvittiin synnitön ihminen ja vain ihmiseksi tullut Jumalan Poika oli sellainen.

Jeesus oli sekä Jumalan Poika että Ihmisen Poika.

Kun Jeesus kuoli ristillä, hän kuoli ruumiillisesti ihmisenä, ei Jumalana, koska Jumala ei voi koskaan kuolla. JDS-oppi, että Jeesus kuoli hengellisesti, on väärä harhaoppi.

Uskotko sinä Jumalan Poikaan?

Jos et, sinulla ei ole Jumalaakaan.

Vain sillä, jolla on Poika, on myös Isä. Vain Poika on tie Isän luo.

28.6.2016

Jouko Pihon lastuja 111

Katumus

Katumus on surua ja Jumalan mielen mukaista murhetta syntien tähden sekä halukkuutta luopua pahojen tekojen tahallisesta harjoittamisesta.

Katumus on siis samaa kuin kääntymys ja parannuksenteko.

Katumus on ensimmäinen askel uskoontulossa. Ihminen ei voi ottaa pelastusta vastaan, ellei hän ensin tajua, että hän tarvitsee pelastumista.

Tämän takia ihmisen täytyy tulla ensin synnintuntoon, ennen kuin hän on valmis ottamaan vastaan uskon kautta Jeesukseen evankeliumin lohdutusta, että hän saa armosta kaikki syntinsä anteeksi.

On myös rajua katumusta, joka ei kuitenkaan johda pelastukseen vaan epätoivoon. Paras esimerkki on Juudas Iskariot, joka kyllä katui Jeesuksen kavaltamistaan, mutta hän ei uskonut armon mahdollisuuteen, vaan meni ulos ja hirttäytyi. Tällainen katumus ei ole Jumalan mielen mukaista, vaan tämän maailman murheen mukaista suremista, joka tuottaa kuoleman.

Sen sijaan Pietari, joka katui itkien Jeesuksen kieltämistään, löysi armon ja hänestä tuli Jerusalemin seurakunnan tukipylväs.

Jumalakin voi katua, mutta silloin sana tarkoittaa eri asiaa, koska Jumala ei voi katua syntiä, koska Jumala ei voi tehdä syntiä. Jumalan katumus merkitsee Jumalan suunnitelmien muuttamista ihmisten syntien takia.

27.6.2016

Jouko Pihon lastuja 110

Lupaus

Tavallisten ihmisten kesken pidetään kunnia-asiana pitää annettu lupaus.

Huijarit ovat sitten asia erikseen ja myös monesti poliitikot, joiden on usein vaikeaa pitää ennen vaaleja antamiaan ylimitoitettuja lupauksia.

Ja sitten on tietysti joskus tilanteita, että asiat muuttuvat niin paljon, että vaikka halua olisi, niin alkuperäistä lupausta ei pystytä pitämään.

Paholainen lupaa myös ummet ja lammet seuraajilleen. Osa Saatanan huikeista lupauksista on täyttä valhetta, mutta osa pitää jossain määrin paikkansa, kun hänen kannattajansa voivat saada rikkauksia, mainetta ja maallisia nautintoja.

Paholaisen lupauksissa on vain muutama ongelma. Ensinnäkin nuo hyvät asiat kestävät vain vähän aikaa, kun jo alkaa tulla kaikenlaisia vaikeuksia, mutta ennen kaikkea siksi, että kuoleman jälkeen noilla mainituilla asioilla ei ole mitään merkitystä, kun sieluparka heitetään helvettiin, jonne ei voi ottaa rikkauksia mukaan ja jossa ei voi enää tyydyttää himojaan, koska siellä ei ole fyysistä ruumista.

Ainoa todella luotettava lupauksien antaja on Jumala.

Yksi hyvä esimerkki on se, että Jumala lupasi Israelin maan Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisille, ja hän pitää lupauksensa, sanokoon koko muu maailma mitä tahansa.

Jumala pitää myös lupauksensa, että hän antaa meille synnit anteeksi, jos me niitä kaduttuamme uskomme hänen Poikaansa Jeesukseen.

On yksi tärkeä lupaus, joka ei ole vielä toteutunut, nimittäin Jeesuksen takaisintulo maan päälle, mutta se tulee varmasti aikanaan tapahtumaan. Kun Jeesus saapuu kuninkaana Jerusalemiin, hän antaa omille lapsilleen myös heille lupaamansa valtakunnan.

26.6.2016

Jouko Pihon lastuja 109

Voima

Jumala on voimallinen ja hänellä on voimaa, mutta voidaan sanoa myös, että Jumala ON Voima, josta kaikki on saanut alkunsa.

Myös Paholaisella on jonkin verran voimaa, mutta se on kontrolloitua voimaa eikä se ole mitään Jumalan voimaan verrattuna.

Ihmisten voima on hyvin vähäistä, lähes olematonta, ja jossain vaiheessa vääjäämättä loppuvaa, vaikka jotkut kuinka pullistelisivat.

Tähän ihmisten pieneen voimaan on yksi poikkeus ja se on Jumalan Hengen voiman valtaama uskova. Jeesus lupasi ennen taivaaseen menoaan opetuslapsilleen: ”Kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman.”

Meidän on hyvä täyttyä Jumalan Hengellä tänäänkin, koska Jumalan valtakunta ei ole vain sanoissa, vaan myös voimassa.

Me tarvitsemme voimaa myös arkipäiväiseen elämään. Jumala antaakin meille voimaa aina yhden päivän verran kerrallaan. Sanoohan Sana: ”Niin kuin päiväsi, niin olkoon voimasikin.”

25.6.2016

Jouko Pihon lastuja 108

Heikkous

Heikkous on ihmisiin liittyvä ominaisuus. Jumala ei ole koskaan heikko, vaan aina väkevä ja voimakas.

Siksi Jumalan Poikakin joutui kokemaan heikkoutta, esim. väsymystä matkasta, kun hän oli ihmisenä maan päällä.

Ihminen voi olla heikko ruumiin, sielun tai hengen puolesta.

Osa heikkouksista on ymmärrettäviä eikä kyse ole synnistä. Raamattu kehottaa vahvempia uskovia vahvistamaan heikkoja ja huolehtimaan heistä, esim. sairaista, leskistä ja vanhemmista ihmisistä, mutta myös sielullisesti herkistä ja omantunnonaroista ihmisistä, jotka tarvitsevat tukea ja heidän huomioonottamistaan.

Osa heikkouksista ei ole hyväksyttäviä, vaan kyse on lihan eli vanhan aatamin huonoista tottumuksista ja vääristä valinnoista eli synnistä. Tällaisia heikkouksia eli helmasyntejä ei tule paapoa ja puolustella, vaan ne tulee tunnustaa ja niistä tulee luopua.

Jos ei ole kysymys synnin heikkoudesta, vaan muusta inhimillisestä heikkoudesta, niin näyttää olevan niin, että Jumala valitsee usein sen, joka on heikko eikä ole ihmisten silmissä mitään. Kun sitten Jumalan voima vaikuttaa tällaisessa heikossa ihmisessä, niin kaikille on selvää, että se voima ei tule ihmisestä itsestään vaan Jumalalta.

Joskus Jumala voi sallia heikkoutta uskovalle, jota hän käyttää, ettei tämä ylpistyisi vaan pysyisi nöyränä. Näinhän kävi Paavalille, mutta Paavali totesi tyynesti: ”Minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä.”

Sanokoon heikko: ”Minä olen sankari.” Joel 3:10.

24.6.2016

Jouko Pihon lastuja 107

Toivo

Tämän maailman ihmiset laittavat toivonsa rikkauteen, maalliseen menestykseen ja toisten ihmisten suosioon. Ne eivät ole kuitenkaan kestäviä toivon kohteita, vaan voivat romahtaa hyvin äkkiä eikä niillä ole kuoleman jälkeen mitään merkitystä.

Uskomattomalla ihmisellä ei ole mitään pitempiaikaista toivoa mistään ja lyhytaikainen toivokin on kuin kangastusten tavoittelua eli yhtä tyhjän kanssa.

Uskovan ihmisen toivon kohde on jotain aivan muuta. Uskova panee toivonsa elävään Jumalaan ja hänen lupaamaansa pelastukseen. Tässä toivossa uskova ei tule koskaan pettymään.

Uskova odottaa toivossa myös Jeesuksen tulemusta. Tällä toivolla on oma erityinen nimityksensä: se on autuas tai siunattu toivo.

Myös kansat toivovat, että asiat menisivät paremmin kokonaisen kansakunnan kohdalla.

Juuri nyt monet suomalaiset toivovat muutosta.

Tämä toivo ei saata häpeään. Suomessa tulee vaikeuksien jälkeen suuri muutos parempaan suuntaan.

Vielä on Suomella toivoa.

23.6.2016

Jouko Pihon lastuja 106

Totuus

Maailmassa on monia totuuden torvia, yksilöitä, uskontoja ja ideologioita, jotka julistavat ehdotonta oikeassa olemistaan.

Kukaan ihminen ei voi kuitenkaan hallita totuudesta kuin pienen osan, koska totuus on jumalallista emmekä me voi ymmärtää Jumalaa kuin vain vähän.

Osa totuuden propagoijista on itse asiassa täysin valheen asialla. He tietävät, että kun valheellista väitettä toistetaan tarpeeksi usein, useimmat ihmiset hyväksyvät sen vähitellen totuutena.

Valheen alkuperä on valheen isässä eli Perkeleessä, joka on hyvin taitava eksyttämisessä ja petkuttamisessa. Valitettavasti suurin osa ihmisistä rakastaa valhetta enemmän kuin totuutta.

Totuuden alkuperä on Jumalassa. Jumalan Poika Messias Jeesus sanoi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä.”

Totuus ei ole siis niinkään oppi tai dogmi. Totuus on henkilö. Sen takia oikea kysymys ei ole Pilatuksen ”Mikä on totuus?” vaan ”Kuka on totuus?”.

Voidaan myös sanoa, että Elävän Sanan eli Jeesuksen lisäksi myös Kirjoitettu Sana eli Raamattu on totuus.

Jos ihminen ei hyväksy Jeesusta elämänsä ohjaajaksi eikä ota vaarin Raamatun Sanan totuudesta, hän ei voi koskaan löytää todellista totuutta, vaan hoipertelee yhdestä eksytyksestä toiseen.

Vaeltakaamme totuuden tietä ja välttäkäämme kaikkia valheen harhapolkuja.

Lopuksi tärkeä muistutus: totuus on tärkeä, mutta totuutta tulee noudattaa armossa ja rakkaudessa.

22.6.2016

Jouko Pihon lastuja 105

Odotus

Odotus ei ole aina helppoa ja odottavan aika on tunnetusti pitkä.

Odotus kuuluu kuitenkin olennaisesti elämään, sillä kaikkea ei voi saada heti ja välittömästi, vaan useimmat asiat vaativat toteutuakseen kypsymisaikaa ja oikeaa aikaa – sitä kuuluisaa momentumia. Profeetta Habakuk kirjoitti, että näky odottaa vielä aikaansa.

On myös sellaista odotusta, joka ei koskaan täyty. Jos kyseessä on ollut väärä odotus, on vain hyvä, että odotettu asia ei toteudu. Ja jos väärä odotus täyttyy, se ei kuitenkaan tuo tyydytystä vaan tyhjyyttä.

Jos sinulla on oikea, Jumalan tahdon mukainen odotus sydämessäsi, ole kärsivällinen, sillä asia on Jumalan edessä: odota häntä ja hänen aikaansa. Ei yksikään, joka Jumalaa odottaa, joudu häpeään.

”Jumalaa yksin minun sieluni hiljaisuudessa odottaa.” Ps. 62:2. ”Jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman.” Jes. 40:31.

Jumalakin odottaa. Hän odottaa, että kaikki eksyneet lapset palaisivat kotiin Isän luo.

Jos sinä et vastaa Jumalan kaipaavaan odotukseen, sinua odottaa ero Jumalasta paikassa, joka ei ole hyvä.

Monet odottavat Messiasta. Ensin tulee kuitenkin väärä Messias ja vasta sen jälkeen oikea Messias.

Luomakuntakin odottaa, että se pääsisi nykyisestä turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten vapauteen.

Minä odotan Messias Jeesuksen toista tulemusta ja Jumalan valtakunnan ilmestymistä maan päälle. Se ei ole enää kaukana.

Mitä sinä odotat?

21.6.2016

Jouko Pihon lastuja 104

Mahdollisuus

Jokainen päivä on uusi mahdollisuus tehdä oikeita ja Jumalan tahdon mukaisia ratkaisuja ja valintoja.

Eilinen on jo mennyt emmekä me voi enää muuttaa tekojamme eiliseen palaamalla eikä huominen ole vielä tullut.

Ainoa mahdollisuuksien hetki on nyt.

Tämä koskee erityisesti uskoontuloa. Kun Jumala kutsuu ihmistä pelastukseen, hänen tulisi avata sydämensä ovi heti eikä viivytellä, koska ratkaisua vitkuttelemalla pelastuksen mahdollisuus eli ns. etsikkoaika voi mennä ohi.

Jumala on kaikkien mahdollisuuksien Jumala, sillä hänelle on kaikki mahdollista. Se ei tarkoita, että Jumala tekee kaikkea mahdollista, mutta periaatteessa Jumalalle on kaikki mahdollista, jos hän päättää toimia tietyllä tavalla.

Uskon kautta kaikki on mahdollista myös meille. Tämäkin pitää toki ymmärtää oikein, koska kaikkea ihmisten toimintaa rajoittaa Jumalan tahto, ajoitus ja kokonaisvaltainen suunnitelma.

Tärkeintä on myönteinen asennoituminen Jumalan mahdollisuuksiin.

Ei sanota epäuskossa, että sehän on aivan mahdotonta, kuten 10 Kanaaninmaassa käynyttä vakoojaa, vaan sanotaan Joosuan ja Kaalebin hengessä ja uskossa, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.

Meille on siis kaikki mahdollista, koska kaikki on Jumalalle mahdollista.

Tämän lastun kirjoittaminenkin oli mahdollista, vaikka minusta tuntui aluksi siltä, että en osaa kirjoittaa sanasta ”mahdollisuus” yhtään mitään.

Mutta Jumala mahdollisti tämänkin pikku kirjoitelman syntymisen.

20.6.2016

Jouko Pihon lastuja 103

Varjelus

Jumala varjelee häneen uskovia ihmisiä kaikesta pahasta ja antaa enkeleilleen käskyn suojella heitä kaikilla heidän teillään.

Paitsi yksittäisiä ihmisiä Jumala voi varjella myös kokonaisia kaupunkeja ja kansakuntia, jos niiden asukkaat panevat luottamuksensa Jumalaan. Esimerkkinä sanotaan, että Herra varjelee Jerusalemia ja hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku.

Jumala varjelee myös Suomea. Tälläkin hetkellä on Jumalan enkelivartiosto itärajalla.

Synnin takia voi tulla myös aikoja, jolloin Jumala vetää varjeluksensa pois ihmisen tai kansan yltä. Sellainen aika on lähestymässä Suomea.

Myös uskovien tulee varjella itsensä niin, ettei tämä maailma saastuta. Yli kaiken tulee varjella sydäntä, ettei siellä olisi pahoja ajatuksia, joista syntiset teot sitten sikiävät.

Herra siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä.

19.6.2016

Jouko Pihon lastuja 102

Opetuslapsi

Raamatussa kerrotaan, että Johannes Kastajalla ja Jeesuksella oli läheisiä seuraajia, joita kutsuttiin opetuslapsiksi tai oppilaiksi uudemman käännöksen mukaan.

Opetuslapseus onkin tärkeä asia, koska sen kautta opettaja voi siirtää tietonsa seuraavalle sukupolvelle. Jeesuksen kohdalla suullinen sisäpiirin opettaminen oli senkin takia merkittävää, että Jeesus ei itse kirjoittanut mitään opetuksiaan muistiin tai kirjoiksi.

Opettamisen ja vertausten selittämisen ohella Jeesuksen ensisijainen opetusmetodi oli arjessa eläminen ja esimerkin antaminen, kun oppilaat näkivät käytännössä, miten heidän Mestarinsa käyttäytyi eri tilanteissa.

Sama pätee nykyäänkin, että opettajan tulee olla esikuvallinen myös teoissa, etteivät hänen sanansa ole ristiriidassa tekojen kanssa. Tekopyhät opettajat toimivat niin, että he puhuvat yhtä, mutta teot huutavat toista.

Meillä kaikilla tulisi olla opetuslapsen nöyrä ja oppimaan halukas mieli, myös opettajilla, koska kukaan ei ole vielä saanut koko totuutta haltuunsa, vaan kaikkien ymmärrys pyhistä asioista on vajavaista.

Kun jokaisella on tällainen oppivainen ja vastaanottavainen mieli, me voimme oppia toinen toisiltamme ja rakentua yhteisestä uskosta.

18.6.2016

Jouko Pihon lastuja 101

Sanoma

Maailma on täynnä sanomia ja viestejä sanomalehtien, radion, tv:n, puhelimen ja internetin välityksellä. Kun siihen lisätään vielä puskaradio eli ihmisten suora kommunikointi keskenään, niin voimme todeta, että me elämme tiedon tulvan eli infoähkyn aikaa.

Joukkotiedotuksen alkuaikoina oli lapsellinen usko painetun sanan oikeellisuuteen. Sanottiin, että täytyyhän sen olla totta, kun se on oikein lehdessä printattuna. Samoin luotettiin ehdottomasti valokuvan todistusvoimaan.

Tällainen sokea luottamus julkisiin viesteihin on jo paljolti vähentynyt, kun on huomattu, miten valokuvia voidaan käsitellä ja miten paljon valhetta, propagandaa ja vinoutunutta uutisvälitystä aikamme joukkotiedotusvälineet julkaisevat.

On silti valitettavaa, että on edelleen runsaasti ihmisiä, joille valtamedian välittämät tiedot ovat ilman muuta totta eivätkä he kyseenalaista mitään. Tällaisia kritiikittömiä ihmisiä on helppo aivopestä ja ohjailla mihin suuntaan tahansa.

Myös Jumala on viestinyt ihmisille ja lähettänyt heille sanomia viestinviejiensä profeettojen kautta. On surullista, että vain harvat ihmiset ottavat vastaan Jumalan evankeliumin eli hyvän sanoman suurimman osan hylätessä taivaallisen viestin hullutuksena.

Maailman tärkein sanoma on kiteytettynä ns. pienoisevankeliumissa: ”Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.”

Ota vastaan tämä sanoma ja toimi sen mukaan, niin pelastut kadotukseen hukkumasta, ja pääset Jumalan luo taivaaseen.

17.6.2016

Jouko Pihon lastuja 100

Enkeli

Enkelit eivät ole satuhahmoja, vaan Jumalan ennen ihmistä luomia olentoja, joista osa teki kapinan Luciferin johdolla ja muuttui pahoiksi pimeyden enkeleiksi, mutta suurempi osa pysyi uskollisina valkeuden enkeleinä.

Pahat enkelit yrittävät kaikin tavoin houkutella ihmisiä synnintekoon ja kapinaan Jumalaa vastaan. Konstit ovat monet, mutta uskonnollinen eksytys on pahin, koska sitä on vaikea havaita, koska kaikki näyttää aluksi hyvältä.

Kaikki ei ole kuitenkaan kultaa mikä kiiltää eivätkä kaikki enkeli-ilmestykset ole Jumalasta. Koska langenneilla enkeleillä on kyky muuttaa muotoa tekeytyen vaikka valkeuden enkelin näköiseksi, uskovat monet ihmiset, että kyseessä on Jumalan enkeli, varsinkin kun lähettiläs puhuu kauniisti rauhasta ja rakkaudesta, vaikka kyse on petkutuksesta ja harhautuksesta.

Oikeat enkelit ovat Jumalan sanansaattajia eikä heitä tule palvoa millään tavoin.

Monilla ihmisillä on myös kokemuksia suojelusenkeleistä, jotka ovat varjelleet kuolemanvaarallisissa tilanteissa.

On myös sotaenkeleitä. Suomen itärajalla on tällä hetkellä voimakkaiden taisteluenkeleiden rivistö turvaamassa rajaamme. Kun Suomen tuomioiden ja rangaistusten aika koittaa, Jumala käskee enkelit pois rajaltamme.

16.6.2016

Jouko Pihon lastuja 99

Vanhus

Nykyaikana ihannoidaan nuoruutta, mutta Raamatun mukaan meidän tulisi kunnioittaa harmaahapsisten viisautta ja elämänkokemusta.

Kaikilla elämänkausilla on oma sille ikävaiheelle ominainen merkityksensä.

Vanhuuden yksi etuoikeus on nähdä elämää laajemmasta näkökulmasta, rauhallisesti ja armeliaammin kuin mitä yleensä nuoremmat, joiden maailmankuva on suppeampi sekä usein kiihkeän ehdoton ja mustavalkoinen.

Sen takia vanhempia ihmisiä kannattaa kuunnella ja pitää myös päätöksenteossa niin pitkään kuin mahdollista. Ei pitäisi sortua ikärasismiin ja alkaa haukkua toimintakykyisiä 70- ja 80-kymppisiä huru-ukoiksi, joiden aika on muka ohi.

Poikkeuksiakin tietysti on kuten aina elämässä eli on myös valitettavasti vanhuksia, jotka eivät ole osanneet ikääntyä kauniisti, vaan heille on jäänyt päälle jokin vanha viha tai katkeruus, mikä myrkyttää heidän viimeiset elinvuotensa ja läheistensäkin elämän aivan turhaan.

Vanhustenkin on syytä jättää kaikki huolensa ja murheensa Jumalalle tiettäväksi, joka pitää kaikista huolen, myös niistä vanhuksista, joiden omat sukulaiset ovat heidät hylänneet.

Jumala ei kuitenkaan hylkää koskaan vanhusta, vaan on hänen kanssaan tämän elämän loppuun asti – ja sitten ikuisesti taivaassa.

15.6.2016

Jouko Pihon lastuja 98

Lapsi

Maailmankaikkeuden ensimmäinen ja ainoa Jumalasta syntynyt lapsi on Jumalan Poika Jeesus Kristus.

Jumalalla on sen lisäksi paljon muita lapsia, enkeleitä ja ihmisiä, mutta he ovat luotuja ja sen jälkeen Jumalan adoptoimia lapsia.

Osa Jumalan luomista lapsista on jättänyt Isänsä ja lähtenyt omille teilleen. Tämän luopumuksen takia heistä on tullut kirouksen ja pimeyden lapsia eivätkä he ole enää Jumalan lapsia, vaan Perkeleen lapsia.

Osa Jumalan luomista lapsista haluaa pysyä Isän luona ja kulkea hänen teitään. Koska kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä, on näiden Jumalalle uskollisten lasten täytynyt ensin katua syntejään, tunnustaa ne ja uskoa sitten syntinsä anteeksi Jeesuksen veren ansion tähden, jolloin he ovat uudestisyntyneet ylhäältä takaisin Jumalan lapsiksi.

Rikkiviisas ihminen ei voi tätä käsittää. Uskon salaisuus tuleekin omaksua lapsen kaltaisen yksinkertaisen uskon kautta.

Oletko sinä Jumalan lapsi vai Perkeleen lapsi?

Sinä olet jompikumpi.

Kumpi?

14.6.2016

Jouko Pihon lastuja 97

Askel

Jokainen matka aloitetaan siten, että otetaan ensimmäinen askel. Joskus ensimmäisen askeleen ottaminen pelottaa, mutta jos valittu tie on oikea, uuden ja oudon pelolle ei kannata antaa valtaa, vaan on parempi ottaa rohkeasti se ensimmäinen askel ja sen jälkeen kulkea vakaasti eteenpäin perille asti.

Jumala on luvannut, että hän ohjaa ja vahvistaa sen miehen ja naisen askeleet, joiden tie kelpaa hänelle.

On syytä valvoa askeleitaan, ettei astu harhaan ja kenties joudu vikapoluille. Mutta jos on poikennut oikealta tieltä, voi aina palata takaisin.

Elämämme lopussa me teemme tiliä kaikista askeleistamme, missä olemme kulkeneet ja mitä tehneet.

Herra, auta ja anna meille voimaa niin, että askeleemme eivät horju emmekä poikkea sinun totuuden, rakkauden ja vanhurskauden tieltäsi.

Mihin sinun askeleesi ovat viemässä sinua?

Jos askeleesi ovat johtamassa sinua poispäin Jumalasta ja kohti kadotusta, pysähdy, käänny, tule pois väärältä tieltä ja ala vaeltaa oikeaa tietä kohti Isän kotia, Jumalan taivasta.

13.6.2016

Jouko Pihon lastuja 96

Teko

On paljon sellaisia Jumalan tutkimattomia tekoja, joita me emme pysty käsittämään ollenkaan eikä meillä ole niistä Jumalan salaisuuksista mitään tietoa.

Mutta sen vähän perusteella, mitä hiukan Korkeimmasta tajuamme, meidän tulee kiittää ja ylistää Jumalaa hänen suurista ja ihmeellisistä luomis- ja pelastusteoistaan.

Jumalan vastustajan teoissa ei sen sijaan ole mitään kiittämistä, koska Perkele ei ole tullut muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan.

Suurin osa ihmisistä seuraa Saatanaa tehden pahoja pimeyden tekoja, joista jokainen ihminen joutuu kuitenkin tekemään tiliä tuomiopäivänä.

Uskovat tekevät sen sijaan valkeuden hyviä tekoja, eivät pelastuakseen, vaan siksi, että he ovat pelastuneet, jolloin Jumalan Henki saa aikaan heissä hyviä hedelmiä. Tekojen kautta ei voi nimittäin pelastua, vaan armon kautta, mutta jo pelastuneen usko ei voi jäädä ilman tekoja tai usko on kuollut ja voimaton.

Teimme mitä tahansa, niin yksi tärkeä ohjenuora on se, että meidän tulisi tehdä kaikki Jumalan kunniaksi.

Kirkastaako se, mitä sinä elämässäsi teet, Jumalan kunniaa?

12.6.2016

Jouko Pihon lastuja 95

Tahto

Maailmankaikkeudessa on yksi suvereeni tahto, jolle kaikkien muiden, enkelien ja ihmisten, tahtojen tulee olla alamainen.

Kyseessä on Jumalan tahto, jolle jopa Jumalan Poika on alisteinen. ”Tapahtukoon sinun tahtosi, ei minun”, rukoili Jeesus Getsemanessa. Myös meidän tulee rukoilla: ”Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.”

Jos Jumalan tahtoa noudatettaisiin, elämä olisi rauhaisaa ja onnellista paratiisia.

Kaikki maailman ongelmat johtuvat siitä, että osa enkeleistä ja suurin osa ihmisistä kapinoi Jumalan tahtoa vastaan haluten jääräpäisesti tehdä, mitä ikinä he itse haluavat, vaikka se olisi tuhoavaa syntiä ja Jumalan ilmoitettua tahtoa vastaan. Tällöin omapäiset ihmiset toteuttavat itse asiassa isänsä Saatanan tahtoa, vaikka he luulevat noudattavansa omaa tahtoaan.

Myös ihmisten kesken tulee paljon ongelmia siitä, kun joku voimakastahtoinen narsisti haluaa alistaa perheessä ja työpaikalla kaikki muut oman tahtonsa ja valtansa alle.

Tahto on hyvä sielunominaisuus ja monesti erittäin tarpeellinen, jotta saadaan aikaan muutoksia, mutta väärinkäytettynä vahva tahtoihminen voi tehdä paljon pahaa.

Tahtoa tarvitaan myös pelastumiseen. Jokainen joka tahtoo, voi saada elämän vettä lahjaksi ja päästä taivaaseen.

Mitä sinä tahdot?

Mitä minuun tulee, sanon Daavidin tavoin: ”Sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni.”

11.6.2016

Jouko Pihon lastuja 94

Erityisasema

Monia suomalaisia vaivaa alemmuuden tunne. Kun heikkoon itsetuntoon liittyy kateus, on tuloksena sellainen ilmiö, että jollain tavoin massasta poikkeava ihminen pyritään heti latistamaan häntä vähättelemällä. Voidaan kysyä vaikka näin: ”Luuletko sinä olevasi jossain erityisasemassa, että sinä olisit sen parempi kuin muut?”

On olemassa myös väärää ylpeydestä johtuvaa kukkoilua, jota onkin syytä arvostella. Mutta nyt on mielessäni tilanne, jossa henkilö ei ole ylpeä eikä hän pidä itseään parempana kuin muut, mutta hänen tehtävänsä ja Jumalalta saamansa lahjat ovat niin erilaisia kuin muilla ihmisillä, joiden on vaikea ymmärtää koko asiaa, ja niin he näkevät parhaaksi tehdä tyhjäksi henkilön koko kutsumuksen. Ihmisellä on siis erityistehtävä, mutta muut eivät sitä näe eivätkä tunnusta.

Raamattu on täynnä kertomuksia tällaisesta nitistämisestä. Kaikki profeetat kokivat sen. Heitä ei uskottu ja heitä vainottiin. Myös Jeesusta itseään kohdeltiin fariseusten ja lainoppineiden taholta hyvin vähättelevästi tyyliin ”Jeesushan on Nasaretin puuseppä Joosefin poika. Miten hän nyt olisi sen kummempi kuin me muutkaan”. Ja kun Jeesus teki ihmeitä, niin niitäkään ei uskottu, vaan väitettiin, että Jeesus teki ihmetekonsa Paholaisen voimalla.

Sama koskee myös kansoja. Maailmassa on yksi kansa, jolla on erityisasema, eli Israel Jumalan valittuna omaisuuskansana, mutta useimmat maailman kansat ja ihmiset eivät tätä hyväksy, vaan he ovat eri tavoin Israelia vastaan, mistä seuraa heille kirousta.

Jos näet seuraavan kerran Jumalan voiteleman ihmisen, älä käy vetämään häntä kademielisenä alas, mutta älä myöskään nosta häntä väärällä tavalla korokkeelle. Jumalan ihminen ei tarvitse kumpaakaan. Ymmärrä vain, että Jumalalla on erilaisia tehtäviä ja armolahjoja eri ihmisille.

10.6.2016

Jouko Pihon lastuja 93

Vankeus

Ihmiset laittavat rikollisia näiden pahojen tekojen ja laittomuuksien takia vankilaan.

Mutta vankeuteen voi joutua myös kunnon ihminen, jos hän on toisinajattelijana eri mieltä kuin diktatuurinen hallitus. Erityisesti tämä koskee uskovia, joita on passitettu kautta historian vankilaan vain uskonsa takia, jonka vallanpitäjät ovat kokeneet vaaralliseksi. Tulemme näkemään tulevina vuosina yhä enemmän uskovien vainoja ja vankilaan sulkemisia.

Myös vapaa ihminen voi olla sisäisesti vanki, jos hän on synnin ja pahojen tottumusten orja. Minkään ei pitäisi hallita ja vallita meitä, ja jos niin on, me olemme vankeja.

Vain usko Jeesukseen voi päästää synnin vangin täyteen vapauteen. Silloin uskovasta tulee Kristuksen vanki, mikä on onnellista ja vapaata vankeutta. Vain Jeesuksen vanki on täydellisesti vapaa.

Myös kokonaiset kansat voivat joutua Jumalan tuomioiden takia vankeuteen, kuten poissiirretyiksi omasta maastaan pakkosiirtolaisuuteen vieraaseen maahan, kuten kävi aikoinaan Juudalle ja Israelille.

Jos sinä olet synnin vanki, tule Jeesuksen Vapauttajan luo, niin Jeesus katkoo kaikki kahleesi, avaa lukitut ovet ja päästää sinut ulos Jumalan lapsen ihanaan vapauteen.

9.6.2016

Jouko Pihon lastuja 92

Oikeus

Tässä maailmassa voi olla joskus vaikeaa löytää oikeutta, koska maailma mukaan lukien oikeuslaitoskin on pahan vallassa. Lahjonta ja vapaamuurarius pitävät huolen siitä, että laki ei ole sama kaikille, vaikka pitäisi olla.

Uskovan tulee kuitenkin pyrkiä aina oikeuteen, totuuteen, kohtuuteen ja vanhurskauteen. Uskova iloitsee, kun oikeus toteutuu.

Uskova voi myös auttaa kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaan heikkoja, köyhiä ja sorrettuja saamaan heille kuuluvaa oikeutta.

Tässä oikeuden tavoittelussa uskovan suurena esikuvana on Jumala itse, joka on oikeus ja vanhurskaus. Kaikki Jumalan teot ovat oikein, niin ja aamen. Jumala tuomitsee niin kansat kuin yksilöt oikein. Jumala on oikeuden Jumala.

Jos sinulle on tehty vääryyttä etkä saa mistään apua, sinä voit kääntyä rukouksessa Jumalan puoleen ja sanoa: ”Auta, Herra, minua oikeuteeni.”

Kun tämä nykyinen paha maailmanaika loppuu, on tulevassa Jumalan valtakunnassa oikeus virtaava kuin vesi. Jumalan valtakunnan valtikka on oikeuden valtikka.

8.6.2016

Jouko Pihon lastuja 91

Haavoittunut

Varmaan jokainen ihminen on joskus haavoittunut, jonka jälkeen haavaa on hoidettu asianmukaisesti, jotta se paranisi ilman tulehdusta. Jäljelle jää sitten arpi muistuttamaan kärsitystä vammasta.

Paitsi ruumiimme myös sielumme voi haavoittua, jolloin hyvä sielunhoito on tarpeen, jotta sielunvamma saataisiin korjatuksi eikä se pahenisi.

Monet ihmiset ovat ajattelemattomia, jotkut tosin tahallisesti, teoissaan ja puheissaan, kun he viskovat loukkaavia sanoja kuin miekanpistoja ja haavoittavat lähimmäisiään surutta. Mutta kaikesta meidän tulee tehdä kerran tili, turhista ja satuttavista sanoistakin.

Jos sinä olet haavoittunut, niin on parasta mennä kaikkein ensimmäiseksi suuren Parantajan luo, joka oli itsekin haavoitettu meidän pahojen tekojemme tähden, mutta juuri siksi me voimme parantua hänen haavojensa kautta.

Juutalaiset odottivat ja odottavat yhä voittoisaa messiaskuningasta. Suurin osa juutalaisista ei ymmärrä, että kärsivän Messiaan piti tulla ensin.

Kun Messias Jeesus tulee kuninkaana takaisin maan päälle, silloin avautuvat myös juutalaisten silmät ja he kysyvät: ”Mitä ovat nuo haavat sinun rinnassasi?” Sitten he katsovat Ristiinnaulitun arpisia käsiä ja jalkoja – ja he itkevät.

Oletko sinä haavoitettu sielu tällä hetkellä?

Tule Auttajan Jeesuksen luokse, niin hän sitoo sinun haavasi.

7.6.2016

Jouko Pihon lastuja 90

Työtoveri

Useimmilla ihmisillä on kokemuksia työtovereista, jotka voivat olla hyviä tai huonoja.

Myös Jumalan valtakunnan työssä on monesti niin, että Jumala antaa uskovalle työtoverin. Mooseksella oli apuna veljensä Aaron ja apostoli Paavalilla oli useita työtovereita, kuten Tiitus ja Timoteus. Samoin Jeesus lähetti opetuslapsiaan kaksittain kyliin ja kaupunkeihin evankeliumia saarnaamaan.

Kuten Jumala antoi Aadamille Eevan avuksi, voivat avioparit olla monesti myös työtovereita Jumalan valtakunnan elopellolla.

On myös hyvä muistaa, että evankeliumin työssä me emme ole vain toisen ihmisen, uskonveljen tai –sisaren, työtoveruuden varassa, vaan itse työnantaja Jumala on samalla meidän työtoverimme.

Kun Jumala loi maailman, hänkään ei toiminut yksin, vaan Jumalalla oli työtoverinaan Poikansa Jeesus, jonka kautta hän loi koko maailmankaikkeuden.

Uskovilla työtoveruus on samalla myös taistelutoveruutta, koska me olemme samassa hengellisessä sodassa pimeyden henkivaltoja vastaan. Paavalikin kutsui Epafroditusta työ- ja taistelutoverikseen.

Jos sinä olet yksin eikä sinulla ole työtoveria Herran työssä, sinä voit rukoilla, että Jumala antaa sinulle sopivan työtoverin.

6.6.2016

Jouko Pihon lastuja 89

Onni

Sana onni voi tarkoittaa joko tuuria tai onnellisuutta. Käsittelen tässä lastussa onnellisuutta.

Kaikki mitä tämä maailma tarjoaa, voi antaa vain hetkellistä onnea, mutta pysyvämpi onni, puhumattakaan ikuisesta autuudesta, löytyy vain kestävämmistä arvoista, kuten Jumalasta ja aidosta rakkaudesta.

Raamattu sanoo, että minun onneni on olla Jumalaa lähellä ja vanhurskaat saavat onnen palkakseen, mutta väärämielinen ei onnea löydä.

Onnea eivät ole niinkään yksittäiset asiat, vaan enemmänkin harmoninen kokonaisuus. Sen takia onnea ei tule etsiä, koska onni ei tule etsien vaan eläen – oikein eläen.

Onni onkin oikein eletyn elämän miellyttävä sivumaku, joka tulee ikään kuin huomaamatta sen osaksi, joka elää Jumalan tahdon ja hänen luomiensa lakien mukaan.

Poikkeus vahvistaa säännön eli joskus voi olla tilanteita, että myös vanhurskas joutuu kokemaan asioita, jotka eivät tee onnelliseksi, kuten sairautta ja muita vastoinkäymisiä.

Koettelemusten tarkoituksena on vahvistaa meidän uskoamme ja kärsivällisyyttämme sekä antaa meille sisäistä onnea kaikesta huolimatta.

Loppujen lopuksi uskovankaan elämän ensisijaisena päämääränä ei ole onni tai onnellisuus, vaan pelastuminen, pyhyys ja Jumalan lähellä oleminen.

Perillä taivaassa on sitten jatkuvasti autuas olo, mutta tämä maanpäällinen kilvoituksemme voi olla usein aika kivikkoista ja raastavaa. Silloin on hyvä muistaa, että me olemme onnellisia Kristuksessa, vaikka siltä ei juuri sillä hetkellä tuntuisi.

5.6.2016

Jouko Pihon lastuja 88

Sielu

Sielu on laajemmassa mielessä sama kuin ihminen, mutta suppeammassa ja tarkemmassa mielessä sama kuin persoona, jossa on ihmisen ymmärrys, tahto ja tunne-elämä.

Voidaan myös sanoa, että sielu on kolminaisen ihmisen se osa, joka on keskellä, ruumiin ja hengen välissä.

Kun ruumis on sielun asunto, on sielu hengen asunto. Kun ruumiimme kuolee ja maaksi maatuu, saa sielumme asunnokseen uuden henkiruumiin, joka on samannäköinen kuin nykyinen ruumiimme, joten me voimme tunnistaa toisemme seuraavassa elämässä.

Henki on se osa, jossa on ihmisen syvin itseymmärrys, omatunto ja kyky uskoa.

Jos ihmistä vertaa Jerusalemin temppeliin, niin ruumis on itse näkyvä rakennus, sielu on Pyhä ja henki on Kaikkein Pyhin.

Jumala on itse luonut ihmisen sielun. Siksi Jumala haluaa, että kaikki sielut olisivat häneen, Isään, yhteydessä.

Valitettavasti monet sielut elävät Isänsä hyläten kaukana Jumalasta, joten kuoleman jälkeen heitä odottaa ero Jumalasta. Jeesus sanoi: ”Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon?”

Ihmisen sielun hinta on niin kallis, että maailman kalleudet yhteensä eivät riittäisi sen lunastamiseen. Vain Jumalan uhrikaritsan, Messias Jeesuksen, kallis sovintoveri riittää lunastamaan pahan valtaan joutuneen sielun takaisin Jumalan omaksi.

Jos olet väärällä tiellä ja menossa kadotukseen, herää sielu ja tee parannus, käänny pois synnin teiltäsi ja tule Armahtajan luo, ennen kuin on liian myöhäistä.

4.6.2016

Jouko Pihon lastuja 87

Kuolema

Jokaisen ihmisen elämä päättyy kuolemaan, mutta se tarkoittaa vain ruumiimme kuolemaa. Tätä fyysistä kuolemaa kutsutaan Raamatussa ensimmäiseksi kuolemaksi.

Ruumiissa asuva sielu ei kuole koskaan, vaan siirtyy ajallisen elämän päätyttyä henkiruumiina toiseen ulottuvuuteen, uskovat Jumalan paratiisiin ja uskomattomat tuonelan vaivanpaikkaan odottamaan viimeistä tuomiota, jonka jälkeen jumalattomat sielut tuomitaan helvettiin, koska synnin palkka on kuolema.

Raamattu kutsuu tätä uskomattomien tuomiota toiseksi kuolemaksi, koska siinä pahat ja epäuskoiset ihmissielut joutuvat eroon Jumalasta.

On olemassa myös hyvää kuolemaa, kun esim. uskova kuolee itsekkyydelleen ja omille lihan himoilleen elääkseen vanhurskaasti Jumalan tahdon mukaan.

Maailman tärkein kuolema oli Jeesuksen kuolema ristillä, koska sen kautta kuoleman ansainneet ihmiset voivat saada armon ja elämän.

Uskovalle maallinen kuolema ei ole pelättävä asia, vaan voitto ja autuas hetki, koska silloin pääsee tämän elämän vaivoista ja tuskista taivaan kodin rauhaan ja ihanuuteen.

Jeesus on kuoleman voittaja. Viimeisen tuomion jälkeen ei kuolemaa ja tuonelaa enää tarvita, vaan molemmat heitetään helvetin tuliseen järveen.

3.6.2016

Jouko Pihon lastuja 86

Elämä

Elämä on yhtä kuin Jumala eli Jumala = Elämä.

Jumalalle ei siis kukaan ole antanut elämää, vaan Jumalalla on ollut ja on elämä itsessään.

Jumala antoi omasta elämästään elämää myös Pojallensa niin, että myös Jeesuksella on elämä itsessään.

Sen tähden Jeesus saattoi sanoa: ”Minä olen tie, totuus ja elämä.” Jeesus sanoi myös, että hän on elämän leipä.

Jeesus antaa vuorostaan elämää niille ihmisille, jotka uskovat häneen.

Jos ei usko Jeesukseen, ei ole elämää. Ihminen voi olla kyllä elossa ja hän viettää tämän maailman elämää, mutta hänellä ei ole sitä elämää, joka johtaa kuoleman jälkeen ikuiseen elämään. Uskomattomalla ei ole siis todellista elämää.

Jos sinulla ei ole Jeesuksen antamaa elämää, niin hanki elämä uskomalla Jeesukseen, ja sinun nimesi kirjoitetaan elämän kirjaan.

Tämän elämän jälkeen vain ne pääsevät taivaaseen, joiden nimi on kirjoitettu elämän kirjaan.

2.6.2016

Jouko Pihon lastuja 85

Juhla

Me ihmiset tarvitsemme aina silloin tällöin virkistäviä ja kohottavia juhlia tavallisen arjen ja työnteon vastapainoksi.

Raamattukin sanoo, että se kansa on autuas, joka tuntee juhlariemun.

Juhlimisen tulee kuitenkin olla kohtuullisesta. Jos juhlaputki jää päälle, siitä ei hyvää seuraa. On hyvä muistaa, että elämä ei ole yhtä juhlaa, vaan arkista ahertamista ja vastuunkantoa, mihin erilaiset juhlat tuovat sitten välillä sopivaa vaihtelua.

Raamatussa on mainittu useita juutalaisia juhlia, joihin Jeesuksenkin kerrotaan osallistuneen.
Me voimme myös viettää niitä, mutta ei judaistisen lainalaisesti. Paavali kirjoitti kolossalaisille, ettei heitä saisi kukaan tuomita minkään juhlan johdosta.

Kaikkein suurin juhla on vielä edessäpäin, kun Jumalan Poika Jeesus Kristus vihitään vaimonsa, uskovista koostuvan morsiusjoukon, kanssa. Nämä taivaassa pidettävät Karitsan häät tulevat olemaan kaikkien aikojen juhlat.

”Iloitkaamme ja riemuitkaamme, antakaamme hänelle kunnia! Nyt on tullut Karitsan häiden aika. Hänen morsiamensa on valmiina, hänen ylleen on puettu hääpuku, hohtavan valkea pellavapuku. Se pellavapuku tarkoittaa pyhien vanhurskaita tekoja.”

Oletko sinä valmis häihin? Onko sinulla oikea hääpuku?
 
1.6.2016

Jouko Pihon lastuja 84

Risti

Uskontoamme sanotaan kristinuskoksi Kristuksen mukaan, mutta nimenä voisi olla myös ristinusko, koska Jeesuksen ristillä tapahtunut sovitustyö on kristinuskon keskeisin sanoma.

Tämä vuoksi risti on osuva symboli kristinuskolle.

Kun Jeesus oli ristillä, hän roikkui maan ja taivaan välissä kaikkien hylkäämänä. Maailman synti oli Jeesuksen päällä, minkä vuoksi itse Isä Jumalan piti kääntää selkänsä Jeesukselle, koska synti piti tuomita.

Jeesuksen tuskaisa huuto ristillä ”Jumalani, Jumalani, miksi sinä hylkäsit minut?” oli todellinen, koska Isä oikeasti hylkäsi Poikansa.

Isän, joka rakasti Poikaansa, on täytynyt kokea hirveitä tunteita, kun hänen täytyi rangaista synniksi muuttunutta Poikaansa, mutta kaikki oli rakkautta meitä syntisiä kohtaan, joiden olisi pitänyt olla hylättyinä ristillä riippumassa.

Sillä niin Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoi, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Jeesuksen ristinkuolema avaa ihmisille mahdollisuuden saada syntinsä anteeksi, koska samasta synnistä ei enää rangaista toista kertaa, koska Jeesus on jo kärsinyt rangaistuksen meidän puolestamme.

On surullista, että suurin osa ihmisistä ei ota tätä ristin ilosanomaa vastaan. Useimmat ihmiset ovat välinpitämättömiä ja jotkut ovat aktiivisesti ristin vihollisia.

Sanoma rististä onkin hullutusta uskomattomien mielestä, niiden, jotka joutuvat kadotukseen ilman ristiä.

Uskoville risti on kuitenkin pelastus, kunnia ja voima. Meidän on julistettava rohkeasti ristin sanomaa. Jos pappien puheista puuttuu risti, siitä puuttuu kaikki.

Uskovia kutsutaan myös ottamaan oman ristinsä, mikä merkitsee kuolemaa omalle lihalle, sen himoille ja tälle maailmalle.

31.5.2016

Jouko Pihon lastuja 83

Epäilys

Epäilys on kaksiteräinen miekka: joskus on syytä epäillä, kun taas toisessa tilanteessa ei pidä epäillä.

Tämä hankala kaksijakoisuus pätee vain ihmisten kesken, ei koskaan suhteessa Jumalaan.

Ihmisten pahuuden takia syntyy aina silloin tällöin vaikeuksia, kun tulee luottaneeksi toiseen ihmiseen eikä epäile mitään pahaa, mutta sitten myöhemmin käykin ilmi, että kyseessä olikin huijari, jota olisi ollut parempi epäillä eikä sinisilmäisenä uskoa.

Kaikkein ikävintä tällainen petkuttaminen on silloin, kun joku tekee sen uskovana tai ainakin uskovaa esittävänä, jolloin toinen uskova ei osaa olla varuillaan, koska hän ilman muuta lähtökohtaisesti luottaa uskonsisareen ja -veljeen.

Onneksi tätä ongelmaa ei ole Jumalan kanssa. Meidän ei tarvitse koskaan epäillä Jumalaa, hänen Sanaansa ja lupauksiaan. Jumala on uskollinen ja luotettava eikä hän petä koskaan.

Valitettavasti suurin osa ihmisistä ei kuitenkaan usko Jumalaan, vaan epäilee hänen olemassaoloaan ja hänen ilmoitustaan eli Raamattua ja sen luotettavuutta. Jos tällainen epäily jää pysyväksi eikä siis ole kyse tilapäisestä kyselystä ja uskon kriisistä, käy lopulta niin, että epäilys muuttuu epäuskoksi, joka on kadottava synti.

Myös uskovissa voi olla vähäuskoisia ja epäileviä Tuomaita. Jeesus antoi meille esimerkin siitä, että meidän tulee olla kärsivällisiä ja armahtavaisia niitä kanssauskoviamme kohtaan, jotka painivat epäilysten kanssa.

Jumalaan voi aina luottaa, vaikka me emme kaikkea aina ymmärtäisikään.

30.5.2016

Jouko Pihon lastuja 82

Syyllisyys

Ihmiset voivat syyllistyä monenlaisiin rikkomuksiin, vääryyksiin ja laiminlyönteihin sekä sanoissaan että teoissaan.

Jos ihmisen omatunto toimii, hän kokee väärän teon jälkeen syyllisyyttä, kun omatunto kolkuttaa. Mutta jos ihminen on paatunut, hän ei tunne syyllisyyttä mistään, ei edes pahoista rikoksista.

Ihmisen omatunto voi joskus olla myös yliherkkä niin, että ihmistä vaivaa hirveä syyllisyydentunne, vaikka hän ei ole tehnyt mitään pahaa tai asia on jo sovittu ja anteeksiannettu.

Joitakin herkkiä uskovia voi vaivata esim. sellainen syyllisyys, että he olisivat tehneet Pyhän Hengen pilkan. Sellaista epäilevän henkilön on hyvä tietää, että kukaan, joka aralla ja ahdistuneella mielellä kyselee, onko hän tehnyt Pyhän Hengen pilkan, ei ole tehnyt Pyhän Hengen pilkkaa, koska siihen syntiin syyllistynyt ihminen on jo niin paatunut, että hän ei sellaista enää kysele.

Yksi syyllisyys yhdistää kaikkia ihmisiä: kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä ja ovat syyllisiä Jumalan edessä.

Jumalalla on kuitenkin ratkaisu tähän syyllisyysongelmaan: Jeesus kuoli ristillä meidän syyllisten syntisten edestä, jotta jokainen, joka uskoo Jeesukseen, saisi syntinsä anteeksi ja syyllisyytensä poistetuksi.

Myös kokonaisilla kansoilla voi olla syntivelkaa, koska sen kansan ihmiset ovat syyllistyneet yhteisvastuullisesti pahoihin tekoihin. Silloin Jumalan tuomio kohtaa koko kansaa.

Mutta kun tuomio on kärsitty, Jumala odottaa, että hän voisi olla taas armollinen rankaisemalleen kansalle. Tämä näkyy hyvin selvästi Israelin historiassa, mutta on nähtävissä myös Suomen kohdalla.

Jos sinua vaivaa todellinen, ei kuviteltu, syyllisyys, sinä voit tulla suuren Armahtajan luo, jolla on valta antaa kaikki synnit anteeksi. Tule jo tänään, ettet kuolisi synnit ja syyllisyys tunnollasi.

29.5.2016

Jouko Pihon lastuja 81

Kadotus

Ihmiset voivat kadottaa kaikenlaista, avaimiaan, silmälasejaan, lompakkojaan, luottokorttejaan ja vaikka mitä aina suurempiin menetyksiin asti, kun alta menee asunto, työpaikka ja puolisokin lähtee pois.

Mutta mikään näistä maallisista menetyksistä ei ole verrattavissa siihen, jos ihminen kadottaa sielunsa ja joutuu kuolemansa jälkeen kadotukseen eli helvettiin.

Kadotukseen johtava tie on lavea ja leveä tie, jolla on paljon nauravia ja huolettomia kulkijoita, joiden mieli on vain maallisissa asioissa ja nautinnoissa.

Jos sinä olet parhaillaan vaeltamassa laveaa tietä kohti tuhoa, sinun on syytä pysähtyä ajattelemaan, mihin sinä olet oikein matkalla.

Jeesus sanoi: ”Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen tai turmioon?”

Lavea tie ei ole sinun kohtalosi, vaan sinä voit jättää koko kirotun tien ja siirtyä kaidan tien kulkijaksi, mikä tie vie lopulta taivaan onneen ja autuuteen.

Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut joutumasta kadotukseen, mutta jos et usko Jeesukseen, sinut tullaan tuomitsemaan kadotukseen.

28.5.2016

Jouko Pihon lastuja 80

Kärsimys

Kärsimystä on kahdenlaista, Jumalan tahdon mukaista kärsimystä ja kärsimystä sen tähden, että toimitaan Jumalan tahtoa vastaan.

Jeesus on paras esimerkki Jumalan tahdon mukaisesta kärsimyksestä, kun Messias Jeesus kärsi Herran kärsivänä palvelijana uhrikuoleman meidän syntisten puolesta.

Kun uskovalla on kärsimystä, on syytä tutkia nöyrästi Herran edessä, onko kyseessä Jumalan koulutukseen ja suunnitelmiin kuuluva salliva ja kilvoitteluun kuuluva kärsimys vai onko kyseessä omista synneistämme johtuva kuritus ja synnin seuraukset.

Kyseessä voi olla myös osallisuus Jeesuksen kärsimyksiin, kun meitä vainotaan uskon ja Jeesuksen nimen tähden, mikä on uskovalle suuri arvo ja autuus. Silloin on myös hyvä muistaa, että rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa, koska rakkaus kärsii kaiken.

Myös Jumalan valtakunnan edistäminen ja julistaminen merkitsee usein vaivan kärsimistä, koska meillä on sota pahuuden henkiolentoja vastaan, mutta meidän on kestettävä ja kärsittävä kaikki vaivannäkö kuin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies, kuten Paavali kirjoitti Timoteukselle.

Uskovalla on joka tapauksessa lohdutuksena se varma tieto, että kuoleman jälkeen taivaassa ei ole enää mitään kärsimystä, ei sairautta eikä kuolemaa. Paavali kirjoitti, etteivät nykyisen ajan kärsimykset ole mitään sen kirkkauden rinnalla, joka vielä on ilmestyvä ja tuleva osaksemme.

Uskomattomalla ei ole tätä lohdutusta, vaan häntä odottavat ajan toisella puolella vielä suuremmat kärsimykset kuin tässä elämässä.

27.5.2016

Jouko Pihon lastuja 79

Nimi

Kaikella mitä on maailmassa ja maailmankaikkeudessa on nimi, joko yleisnimi tai erisnimi. Ilman nimiä olisi vaikeaa puhua asioista, ihmisistä, eläimistä, kasveista, paikoista tai tapahtumista.

Nimi on tärkeä myös hengen maailmassa. Jumalalla on monta nimeä, jotka kuvaavat hänen eri ominaisuuksiaan.

Ensimmäinen Raamatussa ilmoitettu Jumalan nimi on Elohim, joka on käännettynä oikeastaan Jumalat, mikä viittaa yhden Jumalan kolmeen persoonaan.

Jumalan nimi on niin pyhä, että sitä ei saa lausua turhaan. Niinpä juutalaiset eivät halunneet sanoa ääneen kaikkein korkeinta Jumalan nimeä eli JHVH:ta, vaan se korvattiin sanalla Adonai eli Herra, ettei vain vahingossa tulisi sanottua Jumalan nimeä turhaan.

Kun Vapahtaja syntyi, Maria sai ohjeen, että hänelle tulee antaa pojalle nimi Jeesus eli Pelastaja. Jeesuksen nimessä onkin valtava voima, sekä pelastava että parantava voima.

Myös uskovat saavat taivaassa uuden nimen, joka on kirjoitettu valkoiseen kiveen. Se on salainen nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin nimen saaja.

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

26.5.2016

Jouko Pihon lastuja 78

Huolenpito

Ihmisen tulee pitää huolta itsestään, perheestään, omaisistaan ja lähimmäisistä. Itsestään oikein huolehtiminen on sikäli tärkeää, että mikäli laiminlyö itsensä, ei voi kohta pitää huolta toisistakaan.

Myös uskovien kesken on hellää huolenpitoa, koska he ovat veljiä ja sisaria keskenään ja saman Kristuksen ruumiin jäseniä.

Huolenpito on rakkautta ja vastuullisuutta, mutta siihen ei tule liittää tämän maailman huolta eli turhaa ja kuluttavaa murehtimista eikä holhoavaa ylihuolehtivaisuutta.

Huolenpitoa voi olla myös yhteisöllisesti, kun kokonainen kylä tai valtio pitää yhdessä huolta apua tarvitsevista ihmisistä. Raamattukin sanoo, että työtä tekevien tulee huolehtia heikoista.

Myös Jumala on luvannut pitää meistä huolen. Sana sanoo: ”Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen.”

25.5.2016

Jouko Pihon lastuja 77

Isä

Meillä kaikilla on maallinen isä, mutta kaikilla ihmisillä on myös Taivaan Isä, koska Jumala on luonut jokaisen ihmisen.

Valitettavasti osa ihmisistä ei tunnusta taivaallisen Isän olemassaoloa ja niin he elävät täysin vieraana omalle Isälleen.

Isäkään ei voi tunnustaa hänestä luopuneita lapsiaan omikseen, koska he ovat hylänneet hänet ja haluavat elää ilman Jumalaa. Tämä on Jumalan Isän sydämelle kipeä paikka, mutta hän kunnioittaa ihmisille antamaansa vapaata tahtoa.

Näin ollen vaikka kaikilla voisi olla luomisen perustella Taivaan Isä ja hyvä suhde häneen, uskomattomilla ihmisillä ei ole Taivaan Isää, vaan sen sijaan on tuleva ankara Tuomari viimeisellä tuomiolla.

Me voimme päästä Isän yhteyteen vain Pojan kautta. Jumalan Poika, Jeesus Kristus eli Messias on ainoa tie Isä Jumalan luo. Joka kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään.

Isä rakastaa omia lapsiaan, mutta tarvittaessa tämä rakkaus ilmenee myös kurituksena, jos me olemme menossa väärään suuntaan ja teemme Jumalan tahdon vastaisia asioita.

Jos Jumala ei ole sinun Isäsi, tule kotiin Isän luo. Hän odottaa sinua ja tähyilee tielle, joko sinä olet tulossa.

Silloin sinäkin voit sanoa sydämestäsi: ”Isä meidän.” Ja vielä enemmänkin: ”Minun Isäni. Minun rakas Isäni.”

24.5.2016

Jouko Pihon lastuja 76

Valtakunta

Maailmassa on monenlaisia valtakuntia suurista imperiumeista pieniin lilliputtivaltioihin asti.

Kaikki nykyiset valtakunnat ovat enemmän tai vähemmän tämän maailman ruhtinaan eli Saatanan vallassa.

Lisäksi tällä hetkellä valmistellaan kulissien takana kuumeisesti seuraavaa suurvaltaa, lähes koko maailman käsittävää liittovaltiota, jonka johtoon tulee astumaan hyvin karismaattinen mies, joka hurmaa puhelahjoillaan ihmiset pökerryksiin. Tämä Antikristuksen unioni tulee olemaan viimeinen ja pahin pimeyden valloille sallituista valtakunnista.

Kun diktaattorimaisen petohallitsijan aika on loppu, koittaa viimein rauhan, oikeuden ja hyvyyden valtakunnan aika, kun maan päälle saapunut Jeesus aloittaa hallintansa Jumalan valtakunnassa. Oikeastaan kyse on alkukielen mukaan kuningaskunnasta, jossa kuningas Jeesus ja kuningas Daavid hallitsevat.

Jo nyt tämä tuleva Jumalan valtakunta on sisäisesti uskovissa, ja siksi tämä maailma, joka ei tunne Jeesusta, vihaa ja vainoaa uskovia.

Kaiken ahdistuksen keskellä meidän on kuitenkin hyvä muistaa, että Jumalan valtakunta on pian tulossa näkyvästi maan päälle, ja silloin kaikki pahuus ja vääryys hävitetään maailmasta.

Tulkoon sinun valtakuntasi!

23.5.2016

Jouko Pihon lastuja 75

Velka

Ihmiset lainaavat rahaa toinen toisiltaan tai pankista, mikä on joskus tarpeen eri tilanteissa.

Kun lainaa maksetaan sovitusti takaisin, kyseessä on hoidettu laina, mutta jos maksuja laiminlyödään tai ei makseta ollenkaan, kyseessä on hoitamaton laina eli velka.

Ihminen on suhteessa Jumalaan tällaisessa hoitamattomassa velkasuhteessa, koska hän ei pysty koskaan maksamaan suurta syntivelkaansa, vaikka kuinka yrittäisi.

Maailman eri uskonnot ovat kyllä täynnä erilaisia velanhoitosuunnitelmia, miten ihminen pääsisi vapaaksi syyllisyyden taakastaan. Ne ovat kuitenkin turhia ohjeita, koska mitkään ihmisen hyvät ja hurskaat teot eivät riitä vanhurskaan Jumalan edessä edes pienimmän syntivelan maksamiseen, vaan velka on ja pysyy.

Onneksi Jumalalla oli ratkaisu tähän velkaongelmaan. Jumala päätti nimittäin armahtaa kaikki ja antaa kaikki velat anteeksi, jos ihmiset uskovat hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen, joka maksoi koko ihmiskunnan syntivelan Golgatan ristillä. Maksuna oli Jeesuksen kallis veri.

Valitettavasti tämä Jumalan avokätinen velkojen anteeksiantaminen ei kosketa kuin harvoja ihmisiä, koska suurin osa ihmisistä haluaa jatkaa lavealla synnin tiellä, minkä takia he kuolevat aikanaan synnit tunnollaan ja valtava velkareppu selässään.

Se on sääli, koska likaisella sydämellä ja anteeksiantamattomilla syntiveloilla taakoitettu ihminen ei voi päästä Jumalan luo taivaaseen. Sääli ennen kaikkea siksi, että hekin olisivat voineet saada kaikki syntinsä anteeksi, jos he vain olisivat ottaneet vastaan Jumalan armahdustarjouksen.

Tässä maailmassa armahdus ja velkojen anteeksianto kyllä kelpaavat. On kummallista, että Jumalan armo ja velkojen poispyyhkiminen kiinnostaa vain harvoja.

22.5.2016

Jouko Pihon lastuja 74

Lunastus

Raamatussa on kolme ydinajatusta, jotka alkavat kaikki L-kirjaimella: luominen, lankeemus ja lunastus.

Lunastus tarkoittaa takaisin ostamista.

Takaisin ostaja eli lunastaja on Jumala, joka ostaa synnin takia Perkeleen valtaan joutuneet ihmiset takaisin itselleen, koska hän rakastaa ihmisiä.

Ulkopuolista lunastajaa tarvitaan, koska ihminen ei voi koskaan lunastaa itse itseään, koska hän ei voi antaa mitään sielunsa lunnaiksi. Elämän lunnaat ovat liian kalliit, joten ne jäävät iäksi maksamatta, jos asia olisi vain ihmisestä kiinni. Ihmisen sielu on niin arvokas, että maailmasta ei löydy tarpeeksi rahaa, kultaa ja hopeaa ihmisen sielun lunastamiseksi.

Ihminen voidaan ostaa takaisin Jumalan omaisuudeksi vain Jumalan Pojan, tuon virheettömän ja tahrattoman Jumalan uhrikaritsan, kalliilla verellä.

Jeesus on siis Isän ohella myös lunastaja, lunastuksen varsinainen suorittaja, kun hän antoi itsensä lunnaiksi kaikkien ihmisten puolesta Golgatan ristillä.

Meidän lopullinen lunastuksemme tapahtuu, kun myös ruumiimme lunastetaan Jeesuksen takaisintulon yhteydessä, jolloin kuolleet uskovat nousevat haudoistaan ja elossa olevien uskovien ruumis muuttuu kirkastetuksi ylösnousemusruumiiksi.

Tämä lunastus on pysyvä eli Saatana ei voi enää koskaan saada uskovia takaisin omakseen. Me olemme lunastettuja Jumalan omia aina ja ikuisesti.

Joko sinä kuulut autuaiden lunastettujen joukkoon?

Jos et, usko Herraan Jeesukseen, niin hänen kallis lunastusverensä puhdistaa sinut kaikesta synnistä.

21.5.2016

Jouko Pihon lastuja 73

Kolminaisuus

On vain yksi Jumala, mutta tässä yhdessä jumaluudessa on kolme eri persoonaa: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kullakin persoonalla on oma tehtävänsä.

Kuitenkaan ei ole olemassa kolmea jumalaa, kuten uskomattomat ja pilkkaajat sanovat ajatellen, että 1+1+1=3. He eivät voi myöskään käsittää, että 3 = 1.

Näin yksinkertainen matematiikka ei riitä Jumalalle. Yhteenlasku ei ole tarpeeksi kehittynyttä matematiikkaa kuvaamaan Jumalan kolminaisuuden monimutkaisuutta.

Sen sijaan kertolasku selvittää asian. Ajattele Jumalan kolminaisuutta seuraavan kaavan avulla: 1x1x1=1. Jumala on siis kolme kertaa Jumala ja silti vain yksi Jumala!

Sana kolminaisuus ei esiinny Raamatussa. Tämä puute ei merkitse sitä, ettei itse kolminaisuuden ajatusta olisi Raamatussa.

Jo aivan alussa Jumala sanoi:” Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme.” Tässä yksi, mutta kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, keskustelee ihmisen luomisesta. Lisäksi tässä käytetty sana Jumala on hepreaksi monikossa oleva Elohim eli Jumalat, mikä on selvä viittaus kolminaisuuteen.

Yksi asiaa valaiseva raamatunkohta on 5. Moos. 6:4, joka kuuluu: ”Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.” Sana yksi on hepreaksi echad, jota voidaan käyttää myös monikollisena yksikkönä. Tämä tarkoittaa sitä, että sellainen ykseys koostuu useista eri osasista, jotka muodostavat yhdessä kokonaisuuden. Hyvä esimerkki tällaisesta monikollisesta ykseydestä voisi olla vaikka marjaterttu, joka on yksi terttu, joka koostuu monesta marjasta.

Samalla tavalla on olemassa yksi Jumala, joka koostuu kolmesta persoonasta. Nämä kolme persoonaa eivät ole yksi numerollisesti. He ovat yksi täydellisen yhteyden takia. He ovat niin täysin samaa olemusta, että on mahdotonta puhua kolmesta erillisestä jumalasta. He ovat yksi ja sama Jumala, koska he ovat yhtä ja samaa jumaluutta.

Jos on vieläkin vaikeaa ymmärtää kolminaisuuden käsitettä, ehdottaisin, että annat asian olla.

Usko Jumalaan Herran Jeesuksen Kristuksen kautta, niin sinä pelastut Hänen armostaan. 

Kolminaisuuden älyllinen käsittäminen ei ole taivaaseen pääsyn ehto.

Kolminaisuusoppi ei ole järjen vastaista. Itse asiassa kolminaisuusoppi on hyvin järkeenkäypää, kunhan vain ajattelet kolminaisuutta monikollisena ykseytenä.

20.5.2016

Jouko Pihon lastuja 72

Hedelmä

Hedelmä on hyvä vertauskuva ihmisen ajatusten, puheiden ja tekojen seurauksista, jotka voivat olla hyviä tai huonoja.

Kuten hyvä puu tuottaa hyviä hedelmiä, niin uskovan elämässä näkyy hyviä hedelmiä, kuten rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä.

Uskova ei voi tuottaa kuitenkaan tällaisia hedelmiä itsestään, vaan ainoastaan olemalla yhteydessä Jeesukseen niin, että Pyhä Henki saa meissä aikaan Hengen hedelmiä. Jos me emme ole yhteydessä Jeesukseen, me kuivumme ja kuolemme hengellisesti ja Jumala joutuu karsimaan meidät pois kuin kuivat oksat puusta.

Jos joku uskova kantaa hyvää hedelmää, hän voi joutua aikamoiseen jatkokoulutukseen, jossa häntä puhdistetaan, jotta hän kantaisi vielä enemmän hedelmää.

Samoin myös huono puu tuottaa hedelmiä, mutta ne ovat huonoja. Samalla tavalla uskomattoman ihmisen elämässä näkyy huonoja hedelmiä, kuten valheellisuus, itsekkyys, haureellisuus, väkivaltaisuus, ylpeys, viha, kateus, petollisuus ja varastaminen.

Millaista hedelmää sinä tuotat?

Jos elämäsi hedelmät ovat enemmälti huonoja ja karvaita, se johtuu siitä, että sinä olet yhteydessä pahuuden voimiin, jotka saavat aikaan sinussa ja sinun luvallasi kaikkea pahaa.

Jos haluat elämäsi ja sen hedelmän muuttuvan paremmaksi, hylkää nykyinen elämäntyyli kokonaan, tunnusta syntisi, luovu niistä ja usko Herraan Jeesukseen, niin elämäsi muuttuu täysin toisenlaiseksi ja sinä alat kantaa pikku hiljaa hyviä hedelmiä, jotka tulevat sinun elämääsi luonnostaan, kun olet yhteydessä hedelmien antajaan, Jeesukseen Kristukseen.

19.5.2016

Jouko Pihon lastuja 71

Suunnitelma

Ihmisten elämä voi välillä olla spontaanin välitöntä ja nopeaa reagointia eteen tuleviin tilanteisiin, mutta useimmiten ja pitkän päälle elämästä ei tule mitään, ellei aina silloin tällöin tehdä kunnon suunnitelmia tulevaisuuden varalle. Silloinkin on hyvä ottaa huomioon jHs. eli jos Herra suo.

Tässä meillä on esikuvana Jumala, joka on suuri Suunnittelija, niin valtava, että me emme voi mitenkään käsittää kuin hyvin pienen osan Jumalan mahtavista ajatuksista ja tulevaisuuden visioista.

Kosmisten mittaluokan aivoitusten lisäksi Jumalalla on myös mielenkiintoa mikroluokan asioihin, kuten pienen yksittäisen ihmisen sielun ja elämän suunnittelemiseen.

Meidän osamme on etsiä tuota Jumalan meille laatimaa suunnitelmaa, elämäntehtäväämme, jota varten me olemme tänne syntyneet.

Jumalan vastustaja, Paholainen, yrittää tehdä kaikkensa, että me emme löytäisi omaa kutsumustamme.

On sen tähden tärkeää, että me emme kuuntele Kiusaajan valheita emmekä lähde väärälle tielle, koska siellä me emme saa koskaan tietää, millaisia ihmisiä Jumala oli suunnitellut meidän olevan, vaan meistä tulee jotain aivan muuta, irvikuvia alkuperäisen kuvan sijaan.

18.5.2016

Jouko Pihon lastuja 70

Siunaus

Ihmisen elämässä voi olla siunaus tai kirous.

Molemmat tulevat Jumalalta. Uskovan osaksi tulee Jumalan siunaus, mutta uskomattoman osaksi tulee Jumalan kirous.

Tässä maailmassa voi joskus näyttää siltä kuin jumalaton menestyisi hyvin ilman Jumalaakin, mutta sellainen ”menestys” on näköharhaa ja väliaikaista. Ennemmin tai myöhemmin uskomaton joutuu kirouksen alaiseksi, viimeistän kuoltuaan kun Jumala tuomitsee ilman Jumalaa ja Jumalan tahdon vastaisesti eläneen ihmisen kadotukseen.

Jumala voi sallia omien syidensä takia uskovan kokea joskus vastoinkäymisiä ikään kuin mitään siunausta ei elämässä olisi. Sellaiset koettelemukset ovat kuitenkin myös siunauksia, salattuja siunauksia, joiden kautta Jumala kouluttaa ja vahvistaa uskovaa.

Usein siunaus myös näkyy selvästi uskovan elämässä. Jumala antaa siunauksensa monella eri tavalla niille, jotka ovat uskollisia ja oikeudenmukaisia sekä haluavat elää vanhurskaasti ja toisia ihmisiä auttaen.

Yksi siunauksen lähde on Israelin siunaaminen. Jumala sanoi Aabrahamille: ”Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan niitä, jotka siunaavat sinua.”

Samoin yksi kirouksen lähde on Israelin kiroaminen. Jumala jatkoi: ”Ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat.”

Valitettavasti arabit juovat vuodesta toiseen tästä kirouksen lähteestä, kun he eivät hyväksy Raamatun ja Koraaninkin todistusta siitä, että Jumala on antanut koko Israelin maan juutalaisille ja israelilaisille ikuiseksi perintömaaksi.

Jos sinun elämässäsi on kirous, se voi muuttua siunaukseksi, kun käännyt vilpittömästi Jumalan puoleen.

17.5.2016

Jouko Pihon lastuja 69

Päämäärä

Ihmisellä on hyvä olla elämässään selkeitä tavoitteita mihin hän pyrkii. Kun päämäärä on kirkkaana mielessä, on helpompi kestää sen saavuttamisen aiheuttama vaiva.

Osa ihmisen päämääristä on vääriä, itsekkäitä ja Jumalan tahdon vastaisia. Sellaiset hankkeet kariutuvat aikanaan.

Meillä tulee olla sellaisia päämääriä, jotka ovat sopusoinnussa Luojamme tahdon ja periaatteiden kanssa.

Päämäärät eivät rajoitu vain tähän elämään. Tärkein päämäärä on se, minne me menemme kuolemamme jälkeen. Niitä paikkoja on vain kaksi: taivas tai helvetti.

Uskovaisten päämääränä on sielun pelastus eli pääsy taivaaseen. Me emme ole vielä saavuttaneet sitä päämäärää. Me olemme vasta matkalla kohti maalia. Pysykäämme oikealla tiellä ja juoskaamme kestävinä elämän kilparadalla, jotta saisimme voittajan palkinnon, ikuisen elämän Jumalan luona.

Uskomaton saa osakseen uskomattomille kuuluvan loppusijoituspaikan, vaikka hän ei olisi sinne tietoisesti menossa. Mutta jos ihminen ei ole menossa taivaaseen, hän menee kadotukseen, halusi hän sitä tai ei.

Jumalalla on myös päämääriä maailmankaikkeuden, luomakuntansa ja jokaisen ihmisen suhteen. Me emme tiedä kaikkia Jumalan salattuja suunnitelmia, mutta sen me tiedämme, että Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä ja hän tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuvat.

Jumala ei kuitenkaan pelasta ketään väkisin. Jumala kunnioittaa ihmisen vapaata tahtoa. Mutta jos sinä tahdot, sinä voit pelastua.

On aivan hullua mennä helvettiin, kun taivaaseenkin pääsisi.

16.5.2016

Jouko Pihon lastuja 68

Ääni

Maailmassa on paljon erilaisia ääniä, mutta tärkein ääni, mitä meidän tulisi kuulla ja kuunnella, on Jumalan ääni.

Me voimme kuulla Jumalan äänen luonnossa, Raamatussa, sisimmässämme ja elämämme tapahtumissa. Kun olemme kuulleet Jumalan äänen, mikä tarkoittaa hänen ilmaistun tahtonsa ymmärtämistä, meidän on syytä olla kuuliaisia lapsia niin, että me myös noudatamme Taivaallisen Isämme tahtoa.

Valitettavasti on paljon ihmisiä, jotka kyllä tietävät Jumalan mielipiteen, mutta he eivät toimi sen mukaan vaan aivan toisin.

On parempi olla herkällä mielellä ja kuunnella tarkasti Jumalan säädöksiä ja elää niiden mukaan. Tottelevainen lapsi saa siunauksen, mutta tottelematon joutuu kiroukseen.

Myös Jumala kuuntelee meitä. Jumala kuulee meidän äänekkään kiitoksemme ja ylistyksemme pauhun, mutta Jumalan korva kuulee myös pienimmänkin rukouksen, jopa hiljaisen huokauksen, eikä itkun ääni mene hukkaan, vaan kantautuu Kaikkivaltiaan korviin asti.

15.5.2016

Jouko Pihon lastuja 67

Kaipaus

Ihmisten kaipaus voi kohdistua toisiin ihmisiin, läheisiin sukulaisiin, lemmikkieläimiin, asioihin ja tapahtumiin joko menneisyyttä nostalgisesti muistellen tai tulevaisuutta innokkaasti odottaen.

Uskovan suurin kaipuu ei kuitenkaan kohdistu mihinkään mikä on maan päällä. Uskovan sielu kaipaa ja janoaa eniten Jumalaa. Vain Jumalan lähellä uskova on täydellisesti onnellinen.

Uskova kaipaa myös Jumalan valtakunnan ilmestymistä, koska nykyisessä pahassa maailmanajassa uskova on vieras ja muukalainen tässä maailmassa. Vasta Jumalan valtakunnassa uskova on kotonaan ja oikeassa isänmaassa.

Raamatun mukaan myös luomakunta odottaa hartaasti Jumalan valtakunnan tuloa, jolloin eläintenkin elämä muuttuu täysin toisenlaiseksi, kun esim. petoeläinten luonto muuttuu ja niistä tulee kasvissyöjiä. Missään Jumalan valtakunnassa ei tehdä mitään pahaa.

Myös Jumala kaipaa meitä, luomiaan ihmisiä, ja hän on surullinen ja kyyneleet silmissään, kun suuri osa ihmisistä kääntää hänelle selkänsä, kieltää hänen isyytensä ja sanoo ylpeästi uhmaten, ettei Jumalaa ole olemassakaan.

Silti Jumala odottaa ja kaipaa rakkaudessaan jokaista ihmistä toivoen, että kaikki palaisivat Isän luo.

14.5.2016

Jouko Pihon lastuja 66

Laulu

Laulaminen on Jumalan ihmisille antama ihmeellinen lahja, jolla voidaan ilmaista syviä tunteita ja ajatuksia.

Lauluja voidaan tehdä monista eri asioista, mutta uskovalle korkein laulunaihe on Jumala ja hänen suuret armo- ja ihmetekonsa.

Raamatussa on useita kehotuksia siihen, että meidän tulee laulaa kiitos- ja ylistyslauluja Jumalalle. Uskovan sydämessä tällainen laulumieli tulee helposti, koska uskova on jatkuvasti kiitollinen Jumalalle hänen hyvyydestään.

Me voimme myös opettaa ja rakentavasti neuvoa toisiamme kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla.

Uskovan elämässä on siten aina laulun aika. Uskova voi laulaa vaikeuksien keskelläkin, kuten Paavali ja Silas yöllä vankilassa ollessaan, jolloin Jumala päätti tulla mukaan musisointiin panemalla kunnon bassorummut eli maanjäristyksen soimaan, jolloin kahleet irtaantuivat ja vangit olivat yhtäkkiä vapaita.

On myös ihmisiä, joiden laulu on vaiennut, koska Jumalan tuomiot ovat tulleet syntien takia. Jumala on lakkauttanut laulujen helinän ja muuttanut laulut valitusvirsiksi.

Onko sinulla nyt laulun aika? Jos on, onko kyseessä tämän maailman renkutukset, jotka loppuvat aikanaan vai ylistyslaulu Jumalalle, joka kestää ikuisesti.

13.5.2016

Jouko Pihon lastuja 65

Erämaa

Erämaa voi kuvata hengellisessä mielessä sekä hyvää että pahaa paikkaa.

Ihminen voi ajautua kuivaan erämaahan syntiensä ja epäuskonsa takia samaan tapaan kuin kapinoivat israelilaiset joutuivat kiertämään erämaata 40 vuoden ajan eikä se napiseva sukupolvi päässyt koskaan perille Luvattuun maahan. Tottelemattomat joutuvat aina olemaan karussa autiomaassa, jossa ei ole Jumalaa, ei toivoa eikä virvoitusta.

Myös vanhurskautta noudattava uskova voi joutua välillä erämaahan, mutta ei rangaistuksena syntien tähden, vaan siksi, että Jumala kasvattaa ja kouluttaa uskovaa erämaassa syvempään hengellisyyteen, Jumalan tuntemiseen ja tulevia tehtäviä varten aivan samoin kuin Jeesus oli kasteensa jälkeen 40 vuorokautta erämaassa ennen kuin hän aloitti julkisesti hengellisen työnsä.

Jos sinä Jumalan tahtoa noudattava uskova olet tällä hetkellä erämaassa, ole iloinen, että Jumala on katsonut sinut arvolliseksi saamaan erämaan korkeakoulutusta. Ketä tahansa ei nimittäin laiteta siihen opinahjoon.

Jos sinä Jumalan tahtoa noudattamamaton uskomaton olet tällä hetkellä erämaassa (jossa sinä olet hengellisesti ajatellen, vaikka et sitä itse edes tiedostaisi), tee parannus kuolemaan johtavista synneistäsi, usko Herraan Jeesukseen, niin elämän veden virrat alkavat pulputa sinun sieluusi ja sinun kuivettunut henkesi herää eloon.

12.5.2016

Jouko Pihon lastuja 64

Kosketus

Tiedetään, että vauvasta lähtien kosketus on hyvin tärkeä asia ihmisen henkiselle ja ruumiilliselle hyvinvoinnille.

Mutta vielä enemmän ihminen tarvitsee Luojansa kosketusta, läheisyyttä Jumalan kanssa.

Jos ihminen elää ilman Jumalaa, se on sama kuin lapsi olisi ilman isää ja äitiä.

Joskus Jumala koskettaa erityisellä tavalla lastensa sydämiä, varsinkin kun hän kutsuu omiaan valtakuntansa työhön.

Kun Jeesus oli maan päällä, hänen kosketuksensa tai koskettamisensa merkitsi aina parantumista. Kun Jeesus koski ihmiseen, tämä parantui vaivoistaan, ja kun sairas ihminen kosketti Jeesusta, hän parantui.

On olemassa myös pahan kosketusta. Raamatussa on mainittu erityisesti kaksi kohdetta, joihin varoitetaan koskemasta pahalla mielellä.

Toinen on profeetat ja toinen on Israel. Jumalan voidelluille sanansaattajille, profeetoille, ei pidä tehdä pahaa, ja jos koskee Israeliin, koskee Jumalan silmäterään.

Jos sinä olet kaukana Jumalasta, huuda häntä avuksesi, niin Jumala kuulee sinua ja koskettaa sinun sieluasi eläväksi tekevällä voimallaan.

11.5.2016

Jouko Pihon lastuja 63

Ovi

Ovi on mahdollisuus johonkin uuteen. Kun käy ovesta sisälle, voi päästä aivan toiseen maailmaan.

Kaikkein tärkein ovi on pelastuksen ovi, se ovi, joka johtaa pelastumiseen niin, ettei ihmisen sielu joudu tuomion turmioon.

Pelastuksen ovi on Jeesus. Vain Jeesus-oven kautta voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Joka yrittää päästä sisään muu

29.3.2016

 

Jouko Pihon lastuja 20

 

Voima

 

Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa.

 

Siinä se on. Oikeastaan kaikki.

 

On vapauttavaa, kun ei tarvitse olla voimakas, vaan saa olla heikko. Silloin on kaikille selvää, että voima ei tule ihmisestä vaan ylhäältä.

 

Jeesuskin riisuutui voimastaan, alensi itsensä ja tuli ihmiseksi. Näin Jeesus on esikuva meille tässäkin asiassa: meidänkin tulee riisuutua omasta voimastamme, alentaa itsemme ja olla ihmisiä.

 

Jumala voi käyttää vain omavoimaisuudesta riisuttuja pieniä ihmisiä tekemään suuria asioita Jumalan kunniaksi.

 

Tämä Jumalan voima – Pyhän Hengen voima – lepää Suomen yllä ja odottaa Jumalan aikaa ja merkkikäskyä.

 

Kun aika on, Jumalan voima syöksyy Suomeen kuin tulvavesi ja leviää kaikkialle kuin tulimyrsky.

 

Kaikki käy äkkiä, voimallisesti ja vastaansanomattomasti.

 

Ja Jumala saa kaikesta kunnian, kiitoksen ja ylistyksen.

 

28.3.2016

 

Jouko Pihon lastuja 19

 

Maailmanennätys

 

Suomessa tullaan tekemään tulevina vuosina uusi maailmanennätys. Ei urheilussa eikä missään muussakaan ihmisten kisassa, vaan uskon alueella.

 

Suomessa tulee lyhyen ajan kuluessa enemmän ihmisiä uskoon kuin missään muualla maailmanhistorian aikana.

 

Silloin käytetäänkin sanontoja ”ennen näkemätön”, ”ainutlaatuinen”, historiallinen” ja ”vertaansa vailla oleva”.

Maailman media on äimän käkenä: mitä Suomessa oikein tapahtuu?

 

Suomi on täynnä Hengen tulta, joka polttaa synnin pois ja antaa rakkauden seurata Jeesusta maksoi mitä maksoi.

 

Tavallisesta duunarista presidenttiin asti suomalaiset tekevät parannusta ja kääntyvät elävän Jumalan puoleen.

 

Suomi on Jumalan maa ja suomalaiset ovat Jumalan kansa.

 

27.3.2016

 

Jouko Pihon lastuja 18

 

Rauha

 

Maailma on rauhattomuuden vallassa, mutta uskovat voivat kokea samaan aikaan syvää rauhaa sydämessään.

 

Vaikka maailman merillä myllertää, uskovat saavat olla tyvenessä turvasatamassa.

 

Jumalattomilla ei ole koskaan rauhaa, mutta uskovilla on ainainen rauha.

 

Ei mene enää kauaa aikaa, niin koko maailma muuttuu sotatantereesta rauhan tyyssijaksi, jossa Rauhan kuningas hallitsee rauhan valtakunnassaan oikeudenmukaisesti.

 

Tämä rauhanruhtinas ei ole se, joka ensin tulee ja väittää olevansa Messias. Hän on petturi ja väärä Messias, se paha Antikristus.

 

Oikea Messias saapuu väärän Messiaan jälkeen taivaasta enkelien kanssa. Hänen nimensä on Jeesus Kristus ja hänen käsissään on naulojen jäljet.

 

Messiaan hallitessa kansat eivät enää sodi keskenään eivätkä edes riitele mistään. Armeijat lakkautetaan eikä kukaan enää opettele sotimaan.

 

Eläintenkin luonto muuttuu. Petoeläimet eivät syö enää toisia eläimiä vaan mutustelevat somasti ruohoa.

 

Jumalan rauha – shalom - vallitsee koko maailmassa.

 

26.3.2016

 

Jouko Pihon lastuja 17

 

Sovitus

 

Pitkäperjantai on suuri sovituspäivä, jolloin Jeesuksen, Jumalan uhrikaritsan, kuolema Golgatan ristillä mahdollisti rauhan ja sovinnon ihmisten ja Jumalan välillä.

 

Synnin takia, johon kaikki ihmiset ovat langenneet, on meidän ja Jumalan välillä erottava kuilu ja vihamielinen sotatila, koska meissä vaikuttava pahuus sotii Jumalaa ja hänen tahtoaan vastaan.

 

Jeesuksen kuolema purki kuitenkin erottavan väliaidan ja avasi meille, jotka uskomme, tien Isämme yhteyteen ja täyteen sopusointuun Jumalan kanssa. Nyt meillä voi olla rauha Jumalan kanssa.

 

On surullista, että vaikka kaikki ihmiset ovat periaatteessa sovitetut, eivät kaikki ole kuitenkaan käytännössä sovitettuja, vaan he pysyvät synneissään ja elävät edelleen kaukana Jumalasta, koska he eivät ota armoa ja sovitusta vastaan.

 

Sovinnontekoon tarvitaan kaksi. Pyydän Kristuksen puolesta: suostu sovintoon Jumalan kanssa.

 

25.3.2016

 

Jouko Pihon lastuja 16

 

Voitelu

 

Koneet tarvitsevat voitelua kitkan vähentämiseksi. Kun voitelua on, kaikki sujuu kuin rasvattu. Kun voitelua ei ole tai se loppuu, tyssää myös työn- tai matkanteko.

 

Tilanne on täysin sama myös ihmisten ja erityisesti uskovien kohdalla.

 

Jos uskovalla ei ole voitelua, kaikki on vaikeaa ja työlästä, mutta voideltuna kaikki sujuu hyvin ja kevyesti.

 

Mikä tämä ihmevoitelu sitten oikein on?

 

Kyseessä on Pyhän Hengen iloöljy, joka antaa voiman, rohkeuden ja taidollisuuden.

 

Jos olet uskossa, sisimmässäsi on Pyhän Hengen todistus siitä, että sinä olet Jumalan lapsi. Sen lisäksi Jumala haluaa voidella sinut Pyhän Hengen voimalla, jotta sinusta tulee myös Jumalan todistaja, ja jos Jumala kutsuu, Jumalan voideltu profeetta.

 

Jeesus on meidän esikuvamme, Jeesus, joka on Jumalan Voideltu eli Messias eli Kristus.

 

Olkaamme mekin öljyllä voideltuja. Meidän ei tarvitse elää ja tehdä työtä kuivuudesta kitisten. Meille on tarjolla öljyvoitelua, joka virkistää ja antaa uusia voimia.

 

24.3.2016

 

Jouko Pihon lastuja 15

 

Jumalan ikävä

 

Jumalan ikävä voi tarkoittaa kahta asiaa: joko sitä, että ihmiset ikävöivät Jumalaa tai sitä, että Jumala ikävöi.

 

Kaikilla ihmisillä on kaipuu Jumalan puoleen. Kaikki eivät kuitenkaan tunnista jumalaikäväänsä eivätkä he myöskään tunnusta, että heillä olisi mitään vetoa Korkeinta kohtaan, jonka he eivät usko edes olevan olemassa.

 

Uskomattomienkin ihmisten sydämessä on silti jumalkipinä. Nyt tuo muisto Jumalasta suuntautuu muualle, kuten vaikka tieteen ja taiteen luovaan kehittämiseen sekä yhteiskunnallisten olojen parantamiseen.

 

Uskovilla on jatkuva ikävä päästä Jumalaa lähemmäksi. Jos tätä jumaljanoa ei ole, kyseessä on kylmettyminen uskossa ja etääntyminen Jumalasta, kenties lopulta uskon haaksirikko.

 

Myös Jumalalla on ikävä.

 

Mitä Jumala voisi kaivata, Kaikkivaltias, jolla on kaikkea?

 

Jumala ikävöi sinua. Jumala toivoo kaihoisasti, että sinä olisit lähellä, aivan liki häntä.

 

Jumalaa polttaa rakkauden tuli ja hän on onneton, kun sinä olet kaukana.

 

23.3.2016

 

Jouko Pihon lastuja 14

 

Hiljaisuus

 

Hiljaisuus on minun ympärilläni, en kuule mitään. Ääniä on paljon, liikaakin, mutta en kuule mitään.

 

Miksi en kuule mitään?

 

Siksi että en kuule sitä ääntä. Sitä yhtä ääntä.

 

Mutta jatkan kuuntelemista.

 

Kuinka hiljainen onkaan hänen kuiskeensa.

 

Jumala, miksi olet niin hiljaa?

 

Minäkin olen hiljaa, mutta sydämessäni minä puhun. Minä sanon: ”Sinua minä odotan hiljaisuudessa.”

 

Ja kaukaa alkaa kuulua hiljaista tuulen huminaa.

 

22.3.2016

 

Jouko Pihon lastuja 13

 

Puhtaus

 

Useimmat ihmiset haluavat pitää itsensä ja vaatteensa puhtaina.

 

On kuitenkin outoa, että samat ihmiset voivat laiminlyödä täydellisesti sisäisen puhtautensa. He ovat toki ihmisten silmissä kunnon kansalaisia, mutta sisältä päin he ovat täynnä pahuutta, itsekkyyttä, rakkaudettomuutta, vihaa, kateutta, hillittömyyttä, valheita, pettämistä, himoja, ahneutta, väkivaltaa, noituutta, epäuskoa ja epäluotettavuutta.

He ovat Jumalan silmissä likaisia, vaikka maailma ylistäisi heitä kuinka korkealle tahansa.

 

Sielun puhtaus on hyvin tärkeä asia. Ilman puhdasta sielua ei pääse taivaaseen. Vain puhdassydämiset näkevät Jumalan.

 

Jumala haluaisi kuitenkin kaikki likasydämiset ihmiset luokseen, mutta ei likaisina vaan puhtaina.

 

Jumalalla on ratkaisu ongelmaan: hän voi ja tahtoo puhdistaa likaisen sydämen. Jumalalla on valmiina puhdistuskeinokin, Jeesuksen veri, joka puhdistaa kaikesta synnistä, jos ihminen tekee parannuksen, tunnustaa syntinsä, luopuu pahoista teoistaan, pyytää syntejään anteeksi ja uskoo Jeesukseen.

 

Onko sinun sielusi puhdas ja sydämesi kaikesta saastasta puhtaaksi pesty?

 

Millään muulla ei ole mitään väliä.

 

Älä astu kuoleman rajan toiselle puolelle synnit tunnollasi.

 

21.3.2016

 

Jouko Pihon lastuja 12

 

Pieni on suuri

 

Tässä maailmassa suuri on suuri, mutta Jumalan valtakunnassa pieni on suuri.

 

Mikään ei ole niin vaikeaa kuin olla pieni. Vanhalle luonnolle olisi mukavampaa olla suuri ja mahtava, kuten entinen naapuri.

 

Jumalan maailmassa pätevät kuitenkin toiset lait. Viimeinen tulee ensimmäiseksi ja pieni on Jumalan silmissä suuri.

 

Pienenä on hyvä olla. Ei tarvitse pönöttää ollakseen jotakin ja mieluummin vielä enemmän kuin onkaan. Sellainen pöhötys on rasittavaa.

 

Jos Jumala sitten ottaa pienen ja tekee hänestä suuren, se on hänen asiansa. Sitäkään ihmiset eivät tosin ymmärrä, vaan luulevat kateellisina, että Jumalan korottama ihminen on olevinaan jotakin, vaikka hän itse tietää, että hän ei ole mitään.

 

Mutta sekin kuuluu pienuuteen, että pysyy silti nöyränä, vaikka kaikki haukkuisivat ylpeäksi, koska he arvelevat, että ihmisen on pakko olla ylpistynyt, kun Jumala on tehnyt hänestä niin suuren.

 

Joskus niin käykin, mutta ei aina. Jos joku ylpistyy Jumalan suurista teoista hänen kohdallaan, hän menettää pian voimansa ja voitelunsa. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armonsa.

 

Onneksi on niitä, jotka eivät anna minkään Jumalan antaman menestyksen kihahtaa päähän. Hyvänä esimerkkinä on Mooses, joka oli nöyrin ihminen maan päällä.

 

Oletko sinä pieni ihminen? Vain pienestä ihmisestä Jumala voi tehdä suuren, joka tekee mahtavia tekoja Jumalan kunniaksi.

 

20.3.2016

 

Jouko Pihon lastuja 11

 

Muutos

 

Muutosta tarvitaan silloin kun on menty väärään suuntaan. Jos muutosta ei tule, edessä on väistämätön tuho.

 

Suomi on menossa kohti turmiota. Ainoa pelastus on pysähdys, täyskäännös, arvojen muutos ja marssi kohti uutta päämäärää.

 

Näin tulee tapahtumaan. Suomi ei tosin pysähdy, mutta Suomi pysäytetään voimalla ja äkkinäisesti.

 

Suomen seisauttava rysähdys on valepukuinen siunaus, koska se mahdollistaa kokonaan uuden kurssin ottamisen sekä yksilöinä että kansakuntana, mitä ei tapahtuisi ilman järkyttävää romahdusta, koska ihmiset ovat hitaita muuttumaan, jos kaikki näyttää olevan hyvin.

 

Muutos on niin syvä, voimakas ja radikaali, että vastaavaa ei ole nähty koskaan maailmanhistoriassa.

 

On hyvä olla mukana tässä muutoksessa niin varhain kuin mahdollista ja mieluummin omasta tahdosta eikä vasta polvilleen pakotettuna, vaikka silloinkin muuttuminen kovimman kautta on suurta armoa ja parempi osa kuin niillä, jotka pysyvät loppuun asti piinkovina eivätkä suostu ylpeydessään muuttumaan piiruakaan, vaikka kaikki ympärillä järkkyy.

 

Muutoksessa on ennen kaikkea kysymys suhtautumisesta Jumalaan. Suomen kansa tulee jälleen kääntymään isiensä Jumalan puoleen, joka on meidän ainoa linnamme ja turvamme hädän päivinä.

 

19.3.2016

 

Jouko Pihon lastuja 10

 

Profeetaksi

 

Kirjoitan näitä pikku lastuja siis niin, että saan yhden sanan ja siitä ajatuksia.

 

Sinällään erikoista, että en saanut sanaa profeetta, vaan nimenomaan sanan profeetaksi.

 

Profeetaksi ei voi opiskella eikä siitä saa ihmisiltä todistusta. Profeetaksi kutsutaan.

 

Kutsuja on Jumala. Kaikki profeetat ovat Jumalan kutsumia ja hänen valtuuttamiaan. Profeetat saavat sanomansa Jumalalta.

 

Joskus profeetat voivat kertoa tulevaisuudesta ja tehdä ihmeitä, mutta ei aina. Tärkein profeetan tehtävä on puhua ihmisille, mitä Jumala antaa sanottavaa.

 

Suomi on profeettojen maa.

 

Onko sinut kutsuttu profeetalliseen tehtävään?

 

Kuuntele Jumalaa. Älä välitä ihmisistä.

 

Ole valmis vainoihin. Yleensä profeetat tapetaan. Se on suuri kunnia.

 

18.3.2016

 

Jouko Pihon lopunajan lastuja 9

 

Tyhjä

 

Jos ihminen on tyhjä, on se huono asia. Tai hyvä asia.

 

Tyhjyys on mahdollisuus sekä hyvään että pahaan.

 

Ilman sydämen tyhjyyttä eli tyhjentymistä synnistä ja omasta minästä Jumalan Henki ei voi tulla asumaan ihmisen sydämeen.

 

Mutta toisaalta pitkittynyt tyhjyys ilman että sydän täyttyy Jumalan Hengellä, voi johtaa siihen, että pahan voimat täyttävät sydämen, ensin lihalliset ja maailmalliset halut ja himot ja sen jälkeen jopa demonit.

 

Oletko sinä tyhjä nyt? Jos olet, täyty Hengellä, ettei Paha sinua täytä.

 

Täyty myös Sanalla. Lue Raamattua joka päivä, jotta voisit Sanan miekalla vastustaa vihollista.

 

17.3.2016

 

Jouko Pihon lopunajan lastuja 8

 

Pasuuna

 

Lopunaikana on paljon merkkisoittoja. Pasuunat ovat ahkerassa käytössä.

 

Pasuunat varoittavat vihollisista ja eksytyksistä. On tärkeää, että soitin antaa selvän äänen, ettei tule mitään epäselvyyttä siitä, kuka tai mikä on vihollinen.

 

Pasuunat kutsuvat uskovia kiittämään ja ylistämään Jumalaa. Miljardien uskovien äänet ja kaikki mahdolliset soittimet yhdistävät äänensä korottamaan riemuiten Jumalan kunniaa. Jumalan luonto, linnut ja taivaan tähdet yhtyvät tähän mahtavaan ylistyskuoroon.

 

Pasuunat kutsuvat joukkoja yhteen. Kun vainot alkavat, Jumalan pasuunat soivat ja kehottavat uskovia tukemaan toinen toisiaan. Silloin ei ole enää aikaa eikä halua väitellä raamatuntulkinnoista. Uskovilla on turvapaikkoja, joihin voidaan kokoontua.

 

Onko sinun tehtäväsi olla pasuunan soittaja, varoittaja, ylistäjä tai kokoonkutsuja? Onko pasuunasi antanut selvän äänen?

 

Kun viimeinen pasuuna soi taivaassa, Jumalan salaisuus täyttyy. Paha saa palkkansa ja Jumalalle uskolliset saavat palkkionsa ja perintönsä, mutta ennen kaikkea onnen olla Jumalaa lähellä.

 

16.3.2016

 

Jouko Pihon lopunajan lastuja 7

 

Merkki

 

Jokainen ihminen on omistajan merkitsemä.

 

Uskomattoman ihmisen sisimmässä on tämän maailman henki, koska he kuuluvat tämän maailman ruhtinaalle. Uskovan sydämessä on Pyhä Henki, koska he kuuluvat Jumalalle.

 

Pian tulee aika, jolloin maailmalliset ihmiset tullaan merkitsemään ulkonaisestikin, kun jokaisen on pakko ottaa itseensä pedonmerkki 666. Merkin ottaminen on kuitenkin sama kuin kuolemantuomio: jokainen merkin ottanut joutuu kuoltuaan kadotukseen yhdessä merkin antajan eli Antikristuksen kanssa.

 

Uskovat eivät sitä merkkiä ota, koska he kuuluvat Jumalalle. Sitä paitsi uskovilla on jo merkki: heidän sydämessään on verenmerkki todistuksena siitä, että Jeesuksen veri on puhdistanut heidät kaikesta synnistä.

 

Mitä merkkiä sinä kannat? Kenen oma sinä olet? Onko sinussa maailman henki vai Jumalan henki?

 

Molempia ei voi olla. Taivaassa ei ole mitään osastoa kahdella tiellä hoipertelevia varten.

 

15.3.2016

 

Jouko Pihon lopunajan lastuja 6

 

Häät

 

Häät ovat tulossa.

 

Hääpaikassa on tehty valmisteluja jo pitkään ja kaikki alkaa olla kunnossa.

Sulhanen on kyllä valmiina kaikin puolin, mutta morsiamen kohdalla tehdään vielä monenlaisia töitä, että morsian saadaan juhlakuntoon: varsinkin puhtaanvalkoisen juhlapuvun kanssa on ollut pieniä ongelmia, koska se tahriintuu ja rypistyy niin helposti.

 

Kyseessä ovat nimittäin niin korkean tason häät, että sinne ei vaan nyt voi mennä huonossa asussa.

 

Häät ovat maailmankaikkeuden mahtavimmat sekä hääpaikan että häävieraiden suhteen. Hääateriakin on niin huikea, että sitä ei pysty edes kuvaamaan, koska sanat uupuvat kesken.

 

Hääpaikka on niin korkealla, ettei sellaisissa sfääreissä ole ennen häitä juhlittu. Hääsali on nimittäin taivaassa.

 

Sulhasen isä on Jumala, sulhanen on Jeesus ja morsian on uskovista koostuva morsiusjoukko, joka vihitään upeissa taivallisissa hääseremonioissa Jeesuksen vaimoksi itse Isä Jumalan toimiessa vihkipappina.

 

On siinä enkeleillä huuli pyöreänä, kun he katselevat ihmetellen nuoren parin suunnatonta onnea.

 

14.3.2016

 

Jouko Pihon lopunajan lastuja 5

 

Rohkaisu

 

Me tarvitsemme lopunaikana rohkeutta kestääksemme sen, mitä on tulossa.

 

Me saamme rohkeutta Jumalalta, Raamatusta, rukouksesta ja toinen toisiltamme.

 

Meidän on hyvä olla rohkaisijoita, ei lannistajia ja latistajia.

 

Tämä maailma ei rohkaise, vaan vetää alas ja vähättelee. Jumala ja Jumalan ihminen nostavat ylös ja antavat uutta voimaa.

 

Kun me pelkäämme Jumalaa, sen jälkeen meidän ei tarvitse pelätä mitään muuta. Tämän maailman ihmiset menehtyvät pelkoonsa, kun he näkevät, mitä lopunaikoina tapahtuu.

 

Uskovat eivät pelkää. Uskoville lopunajan myllerrykset ovat vain merkkejä taivaasta, että pian me olemme kotona. Kun viimeiset vitsaukset alkavat, uskovat nostavat rohkeasti päänsä pystyyn, sillä he tietävät, että heidän vapautuksensa hetki on lähellä - vapaus synnistä, maailmasta, vainoista, pahoista ihmisistä ja Perkeleen juonista.

 

Ole siis rohkea ja rohkaise muitakin.

 

13.3.2016

 

Jouko Pihon lopunajan lastuja 4

 

Suunta

 

Ihminen päätyy lopulta sinne, mihin suuntaan hän on menossa. Samoin kansakunnat löytävät itsensä sieltä, minne päin on koko ajan suunnistettu.

 

Suomen suunta on väärä. Sen tien päässä on tuho.

 

Suomen tulee tehdä täyskäännös ja vaihtaa kulkusuuntansa päinvastaiseksi.

 

Näin tuleekin tapahtumaan, ei tämän hallituksen aikana, mutta myöhemmin.

 

Suomi tulee lähtemään täysin eri linjoille kuin muut maat.

 

Vain yksi maa maailmassa tekee saman ratkaisun kuin Suomi, nimittäin Israel. Suomi ja Israel tulevat kulkemaan valtavirrasta poiketen omaa itsenäistä tietään.

 

Tämä Suomen ja Israelin kohtalonyhteys on ylhäältä määrätty

 

12.3.2016

 

Jouko Pihon lopunajan lastuja 3

 

Murros

 

Suomi ja koko maailma on maailmanhistoriallisen murroksen ja taitekohdan lähellä, kun kaikki muuttuu ja hyvin nopeasti.

 

Mikään maallinen turva ei ole enää turva, kun kaikki järkkyy.

 

Pahuuden voimat saavat mellastaa enemmän ja vapaammin kuin koskaan aikaisemmin, koska Jumala sallii sen koetellakseen maan ihmisiä, kuka laittaa turvansa maallisiin, ihmisiin ja valtioihin ja kenen turva on yksin Jumalassa.

 

Ihmisiä seulotaan kuin viljaa puintitantereella. Kevyet akanaihmiset eivät kestä vaan kieppuvat taivaan tuulissa ja myrskyissä, mutta painavat jyväihmiset kerätään taivasten valtakunnan laariin.

 

29.2.2016

 

Jouko Pihon lopunajan lastuja 2

 

Suomen linja

 

Millaisen pitäisi Suomen linjan olla suhteessa muiden maiden linjaan?

 

Sama vai eri?

 

Vastaus riippuu muiden maiden linjasta, onko se hyvä vai paha.

 

Muiden maiden linja on paha, koska valittu suunta on selvästi kohti ylikansallista päätöksentekoa, rahan valtaa ja kristinuskon ja sen moraalin vastaisuutta, jossa ahneus on hyve ja liberalismi tarkoittaa vapautta tehdä syntiä hyväksytysti.

 

Suomen ei pitäisi olla sellaisessa politiikassa mukana.

 

Nyt me olemme.

 

Mutta Suomen tulee vaihtaa suuntaansa ja tehdä täyskäännös.

 

Suomen tulee pyrkiä kohti kansallista päätöksentekoa, jossa raha ei ratkaise kaikkea ja jossa kristinuskoa ja sen moraaliarvoja kunnioitetaan ja noudatetaan.

 

Näin tulee tapahtumaan, vaikka sitä on tällä hetkellä vaikea uskoa.

 

Suomesta tulee kristillinen kansallisvaltio, kun muu maailma syöksyy kohti antikristillistä ja rahaeliitin hallitsemaa kaikkien kansojen superimperiumia.

 

29.2.2016

 

Jouko Pihon lopunajan lastuja 1

 

Totaalinen muutos

 

Sain aamuyöstä 29.2.2016 Herralta kaksi sanaa, jotka olivat ”totaalinen muutos”.

 

Olemme erittäin suuren muutoksen edessä.

 

En tarkoita sotia, miehitystä, talousvaikeuksia, ruokapulaa, tulvia, maanjäristyksiä enkä hallituksen hajoamista, mitkä kaikki tulevat kyllä tapahtumaan Suomessa.

 

Koin, että tämä totaalinen muutos viittaa Suomen henkisen, moraalisen ja hengellisen tilanteen dramaattiseen muuttumiseen parempaan suuntaan.

 

Suomen kansa tulee kokemaan niin suuren muutoksen, että sille ei löydy vertailukohtaa historiasta.

 

Tämä henkinen herääminen koskee kaikkia pienimmästä suurimpaan ja kaikkia elämänaloja: koteja, työpaikkoja, kouluja, kulttuuria, tiedemaailmaa, hallintoa, politiikkaa, seurakuntia, oikeuslaitosta, pankkilaitosta, terveydenhoitoa, lapsia, vanhuksia ja työttömiä.

 

Vanhat perinteiset arvot tulevat taas kunniaan: usko Jumalaan, rehellisyys, raittius, ahkeruus, nöyryys, rohkeus, oikeudenmukaisuus, luotettavuus, terveellisyys, kohtuullisuus, järkevyys ja lähimmäisistä välittäminen.

 

28.11.2015

 

Raimo Hynysen kirjoitus:

 

Saatanan toiminnasta vuosituhansien aikana

 

Otsikko on niin lavea, että siitä voisi kirjoittaa hyvinkin paljon, vaikka kirjan. Sellaiseen ei ole minulla mahdollisuuksia, joten laitan sieltä täältä muutaman asian. Johdantona on alla oleva linkki, johon voisi tutustua joko viimeistään kun on lukenut rivini tai sitten heti. 

 

http://www.jesus-messiah.com/prophecy/whore.html

 

Alla sitten aikajärjestyksessä jotain Saatanan toiminnasta:

 

1. Lankeemus

 

Raamatun mukaan tapahtui n. 6000 v sitten Eedenissä joka sijaitsi Babyloniassa, nykyisen Irakin alueelle. Babylonia on siten Saatanan lähtökohta ja syytä pitää mielessä.

 

2. Babyloniassa tehdyt esoteeriset kirjoitukset ja torni joka rakennetaan taivaaseen saakka

 

Ne on aloitettu kai jo pian kun lankeemus on tapahtunut. Laitan tämän siksi koska niin Kabbalassa kuin vapaamuurareiden (vm)  kirjoituksissa viitataan varsin paljon Babylonian kirjoituksiin ja viisauteen.

Babyloniassa ihminen yritti rakentaa omalla voimalla (tai myös vihollisen voimalla) tornin taivaaseen. Perusidea kuvaa ihmisen pyrkimystä omavoimaisuuteen.

 

3. Egyptiläiset kirjoitukset ja auringon palvonta

 

Aurinko lienee ollut Babyloniassa mutta selkeästi Egyptissä kai jo 4000 vuotta sitten. Se henki joka oli Egyptissä vaikuttaa tänäänkin. Eräs henkilö sai uskoontulonsa jälkeen 1990-luvulla kyvyn kirjoittaa kaunista erikoista kirjoitusta. Joku ulkolainen uskova sanoi että sitä ei saa tehdä. Kyvyn saanut ei olisi millään halunnut luopua tästä. Lopulta yksi tai useampi kirjoitus oli viety johonkin yliopistoon tai vastaavaan tutkittavakasi. Oli todettu, että kirjoitus on hyvin vanhaa egyptiläistä tekstiä. Se oli ollut täynnä kirouksia. Kun me puhumme esim. Vapaamuurariudesta (VM), niin on hyvä ymmärtää siellä olevan taustalla henkivalta. Pitkälle VM:ssä edistyneet saavat yhteyden henkivaltaan ja he saavat silloin voimaa tältä hengeltä.

 

Kun Mooses lähti Egyptistä arviolta 1400 - 1300 eKr, niin Saatanan henki vaikutti siellä voimallisesti.

 

4. Saatana nousee Assyyriassa ja Babyloniassa

 

Kun Assyyria sai maailmanherruuden valloittamalla Babylonian 1200-luvulla eKr, niin Saatanan suurin voima oli taas sen syntysijoilla. Ei se koskaan ollut sieltä täysin mennyt esim. Egyptiin muttakin heikentynyt.

Assyyria valloitti Israelin, eli pohjoisvaltiot 700-luvulla eKr. Tällöin Assyyriaan (myöhemmin Babyloniaan) alkoi siirtyä juutalaisia eli ennen muuta 10 pohjoista heimoa. Tässä vaiheessa Saatana alkoi pyrkiä vaikuttamaan juutalaisiin, sillä Saatana tietää kuinka juutalaiset ovat Herran valittu kansa. Saatanan tavoite oli ennen muuta hävittää Assyyriassa olevat juutalaiset assimiloimalla ne muihin kansoihin. Melko pitkälle tämä onkin onnistunut. Tiedetään että Raamatun mukaan juutalaisuus periytyy isän mukaan. Juutalaiset rabbit väärensivät tämän Talmudissa n. 300 luvulla jKr.ja juutalaisuus on sen jälkeen periytynyt äidin mukaan. Se on mielenkiintoista, että jo nykyinen geeniteknologia mahdollistaa isä - isä - isä ketjun jäljittämisen jopa tuhansia vuosia taaksepäin. Arvioin (en tiedä) että geeniteknologian avulla vielä pystytään todentamaan kuka on juuriltaan juutalainen. Assyyriasta/Babyloniasta juutalaiset ovat levinneet ympäri maapalloa, joskin menettäneet varsinaisen identiteettinsä.

 

Babylonia nousi Asyyrian jälkeen uudestaan maailman mahdiksi reilu 600 vuotta ennen Jeesusta (Jeshuaa). Se valloitti vaiheittain Juudan ja 605 - 586 eKr. Suurin osa juutalaisista vietiin Babyloniaan.

 

 

5. Juutalaisuuden muuttuminen

 

Babylonian vankeuden aikana juutalaisuus alkoi muuttua. Profeetat vaikenivat. Kun Jeesus puhui fariseuksille, niin heidän oppinsa perustui Babyloniasta tulleeseen henkeen. Siksi Jeesus sanoi niin kovat sanat kuin Hän sanoi fariseuksille. Joh. 8:

44. Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

45. Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden.

 

6. Kreikka

 

Kreikassa oli omat epäjumalat. Meitä ajatellen tärkein siellä nykyaikaan vaikuttanut aate oli humanismi. Siinä uskotaan ihmisen omaan voimaan. Sen tulokset tiedämme monin tavoin. Humanismin nimissä moni kansanedustaja päätti sallia homoavioliitot.

 

7. Rooma

 

Rooman osalta ehkä tärkein Saatanan vaikutus, joka on jäänyt mieleen, on raaka voima. Se on näkynyt vuosisatojen aikana monta kertaa sen jälkeen. Näkyy tänä päivänä esim. Venäjällä. Venäjään liittyy myös Sakarja 6, jossa hevosia lähtee pohjoiseen maahan. Herran Henki ei ole toiminut Venäjällä. Ei tosin paljoa toimi lännessäkään nykyisin.  

 

8. Talmud

 

Jeesuksen jälkeen juutalaisuudesta jäi jäljelle farisealaisuus. Siihen alettiin lisätä 200-luvulla Talmudin kirjoituksia. Tärkein on Babylonian Talmud joka saatiin valmiiksi 500-luvulla. Toinen on Jerusalemin Talmud. Näissä Saatana pääsi tuomaan omia näkemyksiään ns. isäin perinnäisoppeja ja lakihenkisyyttä.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Talmud

 

9. Katolinen kirkko

 

Samaan aikaan kun Talmudia kirjoitettiin, katolinen kirkko nousi johtavaan asemaan. Sinne Saatana rynnisti monin tavoin. Petri Paavolalla on hyvät sivut katolisesta kirkosta kuinka siellä on antikristillistä menoa. Tässä yksi linkki:

http://www.kotipetripaavola.com/Katolisen_kirkon_ja_paavin_viran_juuret.html

 

Erittäin todennäköisesti katolinen kirkko oli luomassa islamia. En ole tutkinut tätä ja yksi linkki alla. Tässä olisi jollekin tutkimisen aihetta.

http://www.netikka.net/mpeltonen/vatikaani-islam.htm

http://www.reinosav.net/jesuiitta.htm

http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html

 

Katolinen kirkko oli vallassa n. 500 - 1500. Pohjalla se oli n. 1000 tienoilla. Paaveja tapettiin, jotta joku pääsee Paaviksi. Vatikaanissa järjestettiin pakanallisia orgioita ja meno oli muutenkin täysin Raamatun vastaista. Raamatusta erkaannuttiin monin tavoin. Joulun sijoittaminen pakanallisena Saturnuksen juhlan tilalle on yksi monista esimerkeistä. Erkaannuttiin juutalaisista juhlista. Muunnettiin Raamatun totuutta ja luotiin korvausteologia, jossa katolinen kirkko on perinyt Israelin lupaukset. Tosin kiroukset jätettiin juutalaisille. Katolisesta kirkosta olisi paljon mutta siitä löytyy netistä.

 

10. Kabbala

 

Kabbala on juutalaisten kehittämä mystiikkaan perustuva oppi salatusta tiedosta. Se muotoutui pääasiassa 1100-1500 -luvuilla. Pohjana on Babylonian opit eli Saatanan työ siellä.

Linkkejä:

http://www.kotipetripaavola.com/shekina.html

 

Kabbalan ylistystä alla

http://kuudesaisti.net/henkinen-polku/kabbala-on-esoteerinen-helmi

 

Kabbala on tärkeä, koska se välittää Saatanan opetusta vapaamuurareille.

 

11. Vapaamurarit ja illuminaatti

 

Taustasta, että Frankfurt ja Baijeri ovat olleet tärkeitä paikkoja mantereen puolella.

 

Aiheesta on keskustelut useaan otteeseen. VM on selkeästi Saatanasta. Pyrkii tehokkaasti väärentämään Raamatun. Nykyisen Suomen tilanteen osalta on tärkeää tietää, että arkkipiispa Mäkinen on todennäköisesti vapaamuurari. Häneltä on kysytty asiaa ainakin kolme kertaa julkisesti ja kieltäytyy vastaamasta.

 

Linkkejä:

http://www.kotipetripaavola.com/vapaamuurarit.html

http://timovaittinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/112705-vapaamuurarien-k%C3%A4sitys-maailmansynnyst%C3%A4-ja-jumalasta-pimeys-valkeutena

http://timovaittinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/82436-vapaamuurariuden-vaietut-salaisuudet

http://timovaittinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/146418-todistus-vapaamuurarius-on-uskonto

 

http://www.magneettimedia.com/vapaamuurarit/

 

Vapaamuuraritoiminta on voimakkainta USA:ssa. Näin täytyy ollakin, koska USA vaikuttaa niin paljon monessa asiassa. Toisaalta Suomessa VM on pyrkinyt levittämään vaikutusta mm. kirkon piiriin. Pyhän Konstantinuksen ritarikunnan johdossa on vapaamuurareita. Suomen arkkipiispat ja myös presidentti Niinistö ovat ritarikunnan kunniajäseniä. Muistaakseni myös ortodoksipiispa on kunniajäsen.

 

 

12. Bilderberg-järjestö ja Trilateraalinen komissio

 

Kummankin ytimen muodostavat vapaamuurarit. Ytimessä on myös juutalaisia pankkiireja ja pankkiireja yleensä. Kokouksiin kutsutaan valtiomiehiä, suuryritysten ja median johtajia. Tavoitteena on edistää globaalia toimintaa. Koska ytimessä ovat vapaamuurarit, niin kokouksissa oleva henki tulee Saatanasta.

 

13. Marxismi

 

Juutalaiset kehittivät marxismin ja kommunismin, jossa on myös ateismi. Tämä jo kertoo mistä on kyse. Marxismi on menettänyt johtonsa kommunismin romahtaessa 1980-luvun lopussa.

 

14. Kulttuurimarxismi

 

Se perustettiin Frankfurtissa toisen maailmansodan jälkeen. Tärkeitä vaikuttajia oli n. 10, joitten taustat olivat juutalaisia lukuunottamatta yhtä. Netistä wikistä aiheesta.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Frankfurtin_koulukunta

http://rauta-aika.blogspot.fi/2012/04/frankfurtin-koulukunnan.html

 

Kun nämä kaikki esittämäni Saatanasta lähtöisin olevat voimat yhdistetään ja ymmärretään edes jollain tavoin, niin meidän ei tarvitse ihmetellä, miksi esim. Suomen ev.lut. kirkko on siinä tilanteessä missä se on. Taistelu ei ole lihaa ja verta vastaan vaan se käydään henkivalloissa. Osittain siksi toin kohdassa 3. Egypti, sen kuinka jopa tänä päivänä voi näkyä Egyptissä monta tuhatta vuotta sitten olleen henkivallan vaikutus.  

 

Jos taistelu kerran käydään henkivalloissa, niin miten me voimme siihen vastata. Ennen muuta pysymällä Jeesuksen (Jeshuan) Messiaan ristin juurella, katsomalla Häneen ja pyytäen, anoen ja rukoillen Herran armoa maallemme. Myös siinä, että Hän auttaa meitä kilvoittelussa kapealla ja ohdakkeita täynnä olevalla polulla.

 

Toivottavasti tässä on jotain ymmärryksen laajentamiseksi, miksi niin Suomen kuin lännen tilanne on se mikä se on. Moraali on pitkälle rappioitunut. Tämä on eliitin tavoitteena, jotta karjalauman hallinta on helpompaa. Media ja viihde eri muodoissa auttavat tämän tavoitteen saavuttamisessa.    

    

 

3.6.2015

 

Jouko Pihon kirjoitus:

 

Suomen tuleva johtaja

 

Kun Suomen tulevan johtajan aika koittaa, hän tulee yhdistämään Suomen eripuraisen kansan antaen ihmisille toivoa, työtä ja ihmisarvoa. Tämä mies on kuin Raamatusta tutut Joosef, Joosua ja Daavid yhdessä.

 

Johtajasta loistaa rakkauden ja ystävällisyyden valoa, ja hän tuo iloa ja innostusta ihmisille minne ikinä hän meneekin. Mies puhuu viisaasti ja käytännön läheisesti. Hän on nöyrä ja antaa mielellään toisten ajatella, että hänen ideansa olivat heidän keksimiään. Hän ei etsi mainetta vaan muutosta.

 

Tämä johtaja haluaa olla mieluummin valtiomies kuin irtopisteitä noukkiva tähtipoliitikko. Hän tulee kutsumaan suomalaiset rakentamaan, ei repimään, omaa maataan pelloilla, metsissä, puutarhoissa, tehtaissa, kodeissa, kouluissa, seurakunnissa ja järjestöissä.

 

Johtaja tulee ohjaamaan suomalaiset yksinkertaisen onnen omistamiseen, todelliseen menestykseen, joka ei riipu rahasta eikä aineellisista asioista, vaan yksinkertaisesta harmoniasta Jumalan, ihmisten ja luonnon kanssa.

 

Miehen johdolla Suomi saa suuren siunauksen, joka tulee innoittamaan muita kansoja lähtemään samalle siunauksen tielle.

 

25.1.2015

 

Jouko Pihon kirjoitus

 

Vääriä jumalia

 

Kommunismi puhui Kaikkivaltiaan Jumalan kieltäessään kaikkivaltiaasta kansasta: ”Ei ole muuta jumalaa kuin kansa kaikkivaltias.” Työväestöstä ei ole kuitenkaan jumalaksi, kuten olemme historiasta huomanneet. Ei ole kyllä muistakaan kansanryhmistä.

 

Natsismi ylisti ja jumaloi omaa kansaa ylitse kaiken: ”Deutschland, Deutschland uber alles.” Saksan kansa sortui kuitenkin omaan ylpeyteensä ja kohtasi täydellisen tuhon.

 

Demokratia antaa tai on antavinaan kaiken vallan kansalle, vaikka kansa on tietämätöntä ja äänestää epäoleellisten seikkojen perusteella.

 

Kapitalismi palvoo rahaa yli kaiken. Mammona on kuitenkin huono jumala, koska rahanahneet ihmiset joutuvat helvettiin.

 

Idolismi palvoo ihmisiä idoleina eli epäjumalina, mutta yhtä lailla ihmisidolit kuolevat kuin kaikki muutkin. Ei heistä ole pelastajiksi.

 

Seksismi tekee seksistä epäjumalan ja tärkeimmän asian maailmassa. Väärä seksi kuitenkin orjuuttaa ja tekee ihmisestä eläintäkin alemman olennon, jota ohjaa alapää, kun yläpään tulisi määrätä ja varsinkin sydämen eli ihmisen sisimmän pitäisi näyttää suuntaa.

 

Ateismi tekee epäuskosta muodikasta, vaikka kyse on vain suuresta hulluudesta ja typeryydestä. Ateisti palvoo omaa järkeään, kun korkeampaa älyä ei maailmankaikkeudessa muka ole.

 

Vääriä jumalia ja jumalattomia ismejä ja oppeja siis riittää. On käsittämätöntä, mutta totta, että ihmiset uskovat mieluummin valheen kuin totuuden ja seuraavat mieluummin pimeyttä kuin valkeutta.

 

Mutta jos joku haluaa oppia tuntemaan totuuden, niin tulkoon hän Jeesuksen luo, niin hän löytää totuuden, elämän ja tien Jumalan luo.

 

21.1.2015

 

Jouko Pihon kirjoitus

 

Sefanja, Madsen ja ylpeyden loppu

 

Luen vaimoni kanssa joka aamu Raamattua. Tänään (21.1.2015) luimme Sefanjan kirjan ensimmäisen luvun. Luin sitä ennen vaimolleni Poul Madsenin kirjasta ”Alkaen Mooseksesta”, mitä hän on kirjoittanut Sefanjasta.

 

Madsenin tekstin loppuosa alkoi siinä määrin puhutella minua, että päätin kirjoittaa sen muistiin ja jakaa eri foorumeilla. Joten olkaa hyvä, ohessa katkelma tanskalaisen Poul Madsenin herättävästä opetuksesta vuodelta 1955.

 

”Sefanja painottaa voimakkaasti, että kansan ja yksityisen ihmisen kohtalon määrääjänä on kysymys, täyttääkö nöyryys vai ylpeys heidän sydämensä. Hän puhuu syvästi nöyryydestä ja hän varoittaa ylpeydestä. Niin kauan kuin sydämet täyttää ylpeys, kaiken synnin juuri, nähdään Herra kiivaana Jumalana, kuluttavana tulena. Jumala koettaa kaikin käytettävissä olevin keinoin kukistaa ylpeyden perustuksiaan myöten, sillä hän tietää, että ylpeydestä ei kasva mitään hyvää. Ellei muu auta, lähettää hän vääjäämättä mitä kauheimmat kuritustuomiot, voidakseen edes siten tehdä lopun kansan ja kansojen uhmamielisestä ylpeydestä.

 

Profeetta näkee, että Herran täytyy lopuksi vuodattaa tuimuutensa, vihansa kaikki hehku maan ylle lopettaakseen ylpeyden ja samalla synnin vallan. Tämä vakava rangaistus kuitenkin on, kuten kaikki mikä Jumalasta lähtee, hänen rakkautensa sanelemaa. Rangaistus tuottaa ihanan tuloksen. Kun ylpeys on ainiaaksi murrettu, on tullut aika, jolloin Herra voi ilmestyä ystävänä ja pelastajana nöyrtyneen ja halvan kansansa keskellä.”

 

5.1.2015

 

Jouko Pihon kirjoitus

 

Teetkö Jumalan vai Saatanan tahdon?

 

Jumalan tahto: usko Jumalaan ja hänen rakastamisensa ja kunnioittamisensa.

 

Saatanan tahto: ateismi, ei uskoa Jumalaan vaan vihaa ja pilkkaa, mutta kylläkin ihmisten ja Saatanan palvontaa.

 

Jumalan tahto: terveys

 

Saatanan tahto: sairaus

 

Jumalan tahto: elämä

 

Saatanan tahto: kuolema

 

Jumalan tahto: pelastus

 

Saatanan tahto: kadotus

 

Jumalan tahto: rehellisyys ja totuus.

 

Saatanan tahto: epärehellisyys, valehtelu ja panettelu.

 

Jumalan tahto: uskollisuus.

 

Saatanan tahto: uskottomuus.

 

Jumalan tahto: puhtaus.

 

Saatanan tahto: saastaisuus.

 

Jumalan tahto: nöyryys.

 

Saatanan tahto: ylpeys.

 

Jumalan tahto: tottelevaisuus.

 

Saatanan tahto: tottelemattomuus ja kapina.

 

Jumalan tahto: toimeentulo.

 

Saatanan tahto: rikastumisen himo.

 

Jumalan tahto: rauha.

 

Saatanan tahto: sota.

 

Jumalan tahto: oikeudenmukaisuus.

 

Saatanan tahto: vääryys.

 

Jumalan tahto: alistuminen Jumalan tahdon alle.

 

Saatanan tahto: kapina Jumalan tahtoa vastaan.

 

Jumalan tahto: kohtuus.

 

Saatanan tahto: kohtuuttomuus ja ahneus.

 

Jumalan tahto: rakkaus.

 

Saatanan tahto: viha.

 

Jumalan tahto: kansa, kansakunta ja kansallisvaltio.

 

Saatanan tahto: Ylikansallinen supervalta ja diktatuuri.

 

Jumalan tahto: heteroseksuaalisuus.

 

Saatanan tahto: homoseksuaalisuus.

 

 

Sinä seuraat jompaakumpaa, Jumalaa tai Saatanaa.

 

Kumpaako?

 

Sinä toteutat jommankumman tahtoa.

 

Kummanko?

 

Jos seuraat Jumalaa ja tottelet hänen tahtoaan, sinä pääset kuolemasi jälkeen Jumalan luo taivaaseen.

 

Jos seuraat Saatanaa ja tottelet hänen tahtoaan, sinä joudut kuolemasi jälkeen helvettiin.

 

Sinua ei ole ennalta määrätty kumpaankaan paikkaan.

 

Valinta on sinun.

 

28.12.2014

 

Jouko Pihon kirjoitus

 

Yksipuolinen kuva Jumalasta

 

Jokainen ihminen, uskomatonkin, tietää, että kristinuskon Jumala on rakkaus, koska sitä totuutta ei voi välttyä kuulemasta.

 

Ja onhan se totta: Jumala rakastaa luomiaan ihmisiä.

 

Kyseessä on kuitenkin osatotuus, mikä on johtanut hyvin vinoutuneeseen Jumala-kuvaan. Monet ihmiset käsittävätkin Jumalan rakkauden väärin ajatellen Jumalan olevan hyväntahtoinen taivaan Isukki, joka kyllä ymmärtää heikkoja ihmisiä ja hyväksyy heidän kaikki tekonsa eikä missään nimessä rankaise ihmisiä mistään.

 

Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta. Jumala on rakkaus, mutta Jumala ei ole vain rakkaus. Jumala on myös oikeutta ja totuutta vaativa sydänten tutkija ja tuomari, jolle kaikkien ihmisten on tehtävä tili elämästään.

 

Jotkut ihmiset jopa kerskailevat tyyliin, että ei Jumala pysty minua rankaisemaan. Voi kuinka naurettavan typerää! Jumala pystyy ja tulee rankaisemaan kaikkea pahuutta maan päällä. Aina ei tuomio tule heti ja siitä syntiset saavat lisää rohkeutta synnin harjoittamiseen, mutta jossain vaiheessa Jumalan vanhurskas tuomio tulee, viimeistään kuoleman jälkeen.

 

Rakkautta lähellä on käsite armo. Jumala on armahtavainen, mutta ei katumattomia ja tahallisia synninharjoittajia kohtaan, vaan ainoastaan katuvia ja synnin suosimisen lopettavia parannuksentekijöitä kohtaan.

 

Suomen luterilainen kirkko ja muutkin kirkot ovat jo vuosia puhuneet yksipuolisesti Jumalan rakkaudesta niin, että monilta suomalaisilta on Jumalan pyhä vanhurskaus hämärtynyt kokonaan. Heidän Jumalansa on kuin imelä ja korea täytekakku tai lällyjä lepertelevä joulupukki, jolta toivotaan kaikkea hyvää tai kuin apteekin hylly, josta saadaan kipuun tarvittavaa lääkettä. Mutta muutoin Jumala unohdetaan kokonaan ja varsinkin se sivuutetaan täysin, että Jumala vaatii oikeutta ja hänen tahtonsa noudattamista. Epäuskoiset Jumalan uhmaajat ja Saatanan seuraajat saavat kuitenkin palkkansa väärästä valinnastaan. Palkka on kuolema, ero Jumalasta ja rangaistustuomio helvettiin.

 

Sitä saa mitä tilaa. Jos ihminen haluaa elää elämänsä ilman Jumalaa, hän joutuu elämään ilman Jumalaa myös kuolemansa jälkeen.

 

Jumalan armoa ja rakkautta ei tule käyttää väärin. Armo ei ole lupalappu syntiin. Armo kuuluu vain syntinsä hylänneelle ihmiselle.

 

20.12.2014

 

USA tuhoutuu

 

Kaikki historian maailmanvallat ovat kukistuneet: Egypti, Assyyria, Babylonia, Persia, Aleksanteri Suuren valtakunta, Rooma, Bysantti, islamin kalifaatti, Turkki, Napoleonin Ranska, Iso-Britannia, Natsi-Saksa ja Neuvostoliitto.

Seuraavaksi tuhoutumisvuorossa on USA.

 

Syy kukistumiseen on ylpeys, väkivalta, haureellisuus, mammonan ja epäjumalien palvonta ja monet muut rikokset ihmisiä ja Jumalaa vastaan.

 

Kukistumismääräyksen antaja on Jumala, joka säätää kansojen kohtaloita.

 

Ihmisten tasolla Amerikan hävittämisen takana ovat maailman illuminaatit ja vapaamuurarit, jotka ovat päättäneet romahduttaa Yhdysvaltojen mahdin, jotta sen tilalle voitaisiin rakentaa vielä voimakkaampi imperiumi, koko maailmaa käsittävä Maailman unioni, jota johtaa yksi diktaattori ja yksi maailmanhallitus.

 

Käytännössä USAn tuhon toteuttavat ankarat luonnonmullistukset, tarttuvat taudit sekä Venäjän ja Kiinan liittolaisineen suorittamat äkilliset ja yllättävät ydinasehyökkäykset. Venäjä ja Kiina toimivat siis tässä sodassa, Kolmannessa maailmansodassa, Jumalan rangaistusruoskana Amerikalle.

 

Yhdysvaltoja on pidetty niin vahvana, että maailman ainoan supervallan täystuho on lähes käsittämätön uutinen. Silloin toteutuu Raamatun ennustus: ”Voi sinua, suuri kaupunki! Voi sinua, Babylon, mahtava kaupunki: hetkessä tuli sinun tuomiosi.”

 

Muinainen suurvalta Babylonia ja sen pääkaupunki Babylon nujertuivat persialaisten hyökkäykseen. Symbolisesti USA on tämän päivän Babylonia ja New York on Babylon.

 

Jumala tuomitsee USAn ja New Yorkin synninpesät, joista on valunut pahuutta ja moraalittomuutta kaikkialle maailmaan.

 

Lopuksi Jumala antaa käyttämilleen rangaistusruoskille Venäjälle ja Kiinalle niiden omat tuomiot, koska niillä on rasitteena myös paljon syntejä ja pahuutta, mutta se on eri kirjoituksen aihe.

 

4.12.2014

 

Jouko Pihon kirjoitus:

 

Jumalattoman ylvästelevä hulluus ja sen kauhea loppu

 

Jumalaton ylvästelee: ”Ei Jumala rankaise. Ei häntä edes ole!” Siinä hänen ajatuksensa.

 

Näin kirjoitti Daavid Psalmissa 10.

 

Daavid jatkoi Psalmissa 53: Hullu sanoo sydämessään: ”Ei ole Jumalaa.”

 

Ihmettelen ja kauhistun jumalankieltäjien ylpeää hulluutta, pöyhkeilevää järjettömyyttä ja rehentelevää mielettömyyttä, kun luotu kieltää Luojansa olemassaolon. Sama kuin taulu sanoisi taiteilijalle: ”Et sinä ole minua maalannut. Ei sinua ole olemassakaan.”

 

Hirmuinen on ateistin kohtalo, kun hän seisoo kieltämänsä Majesteetin ja Tuomarin edessä viimeisellä tuomiolla saamatta sanaakaan ulos ennen niin ivaavasta suustaan. Kauhu on kangistanut pilkkaajan kaikki jäsenet, silmät ovat pelosta laajentuneet, sydän on hirvittävän tuskan murtama ja kammottava tulevan tuomiopaikan, helvetin, rikinkatkuinen haju ärsyttää hengitystä ja saatanallinen meteli rasittaa kuuloa äärimmilleen. Inhottavat käärmeet lipovat jo kieltään päästäkseen kuristamaan surkeaa kadotettua. Saastaiset demonit haukkuvat elämänsä hukannutta hullujen hulluksi, kun kielsi Korkeimman ja joutui kadotukseen, vaikka taivaan iloihinkin olisi päässyt.

 

Pirut kätkättävät vahingoniloisina: ”Tätähän sinä halusit. Sitä saa mitä tilaa. Tervetuloa hornaan!”

 

4.12.2014

 

Raimo Hynysen kirjoitus:

 

Saatanan toiminnasta vuosituhansien aikana

 

Otsikko on niin lavea, että siitä voisi kirjoittaa hyvinkin paljon, vaikka kirjan. Sellaiseen ei ole minulla mahdollisuuksia, joten laitan sieltä täältä muutaman asian. Johdantona on alla oleva linkki, johon voisi tutustua joko viimeistään kun on lukenut rivini tai sitten heti. 

 

http://www.jesus-messiah.com/prophecy/whore.html

 

Alla sitten aikajärjestyksessä jotain Saatanan toiminnasta:

 

1. Lankeemus

 

Raamatun mukaan tapahtui n. 6000 v sitten Eedenissä joka sijaitsi Babyloniassa, nykyisen Irakin alueelle. Babylonia on siten Saatanan lähtökohta ja syytä pitää mielessä.

 

2. Babyloniassa tehdyt esoteeriset kirjoitukset ja torni joka rakennetaan taivaaseen saakka

 

Ne on aloitettu kai jo pian kun lankeemus on tapahtunut. Laitan tämän siksi koska niin Kabbalassa kuin vapaamuurareiden (vm)  kirjoituksissa viitataan varsin paljon Babylonian kirjoituksiin ja viisauteen.

Babyloniassa ihminen yritti rakentaa omalla voimalla (tai myös vihollisen voimalla) tornin taivaaseen. Perusidea kuvaa ihmisen pyrkimystä omavoimaisuuteen.

 

3. Egyptiläiset kirjoitukset ja auringon palvonta

 

Aurinko lienee ollut Babyloniassa mutta selkeästi Egyptissä kai jo 4000 vuotta sitten. Se henki joka oli Egyptissä vaikuttaa tänäänkin. Eräs henkilö sai uskoontulonsa jälkeen 1990-luvulla kyvyn kirjoittaa kaunista erikoista kirjoitusta. Joku ulkolainen uskova sanoi että sitä ei saa tehdä. Kyvyn saanut ei olisi millään halunnut luopua tästä. Lopulta yksi tai useampi kirjoitus oli viety johonkin yliopistoon tai vastaavaan tutkittavakasi. Oli todettu, että kirjoitus on hyvin vanhaa egyptiläistä tekstiä. Se oli ollut täynnä kirouksia. Kun me puhumme esim. Vapaamuurariudesta (VM), niin on hyvä ymmärtää siellä olevan taustalla henkivalta. Pitkälle VM:ssä edistyneet saavat yhteyden henkivaltaan ja he saavat silloin voimaa tältä hengeltä.

 

Kun Mooses lähti Egyptistä arviolta 1400 - 1300 eKr, niin Saatanan henki vaikutti siellä voimallisesti.

 

4. Saatana nousee Assyyriassa ja Babyloniassa

 

Kun Assyyria sai maailmanherruuden valloittamalla Babylonian 1200-luvulla eKr, niin Saatanan suurin voima oli taas sen syntysijoilla. Ei se koskaan ollut sieltä täysin mennyt esim. Egyptiin muttakin heikentynyt.

Assyyria valloitti Israelin, eli pohjoisvaltiot 700-luvulla eKr. Tällöin Assyyriaan (myöhemmin Babyloniaan) alkoi siirtyä juutalaisia eli ennen muuta 10 pohjoista heimoa. Tässä vaiheessa Saatana alkoi pyrkiä vaikuttamaan juutalaisiin, sillä Saatana tietää kuinka juutalaiset ovat Herran valittu kansa. Saatanan tavoite oli ennen muuta hävittää Assyyriassa olevat juutalaiset assimiloimalla ne muihin kansoihin. Melko pitkälle tämä onkin onnistunut. Tiedetään että Raamatun mukaan juutalaisuus periytyy isän mukaan. Juutalaiset rabbit väärensivät tämän Talmudissa n. 300 luvulla jKr.ja juutalaisuus on sen jälkeen periytynyt äidin mukaan. Se on mielenkiintoista, että jo nykyinen geeniteknologia mahdollistaa isä - isä - isä ketjun jäljittämisen jopa tuhansia vuosia taaksepäin. Arvioin (en tiedä) että geeniteknologian avulla vielä pystytään todentamaan kuka on juuriltaan juutalainen. Assyyriasta/Babyloniasta juutalaiset ovat levinneet ympäri maapalloa, joskin menettäneet varsinaisen identiteettinsä.

 

Babylonia nousi Asyyrian jälkeen uudestaan maailman mahdiksi reilu 600 vuotta ennen Jeesusta (Jeshuaa). Se valloitti vaiheittain Juudan ja 605 - 586 eKr. Suurin osa juutalaisista vietiin Babyloniaan.

 

5. Juutalaisuuden muuttuminen

 

Babylonian vankeuden aikana juutalaisuus alkoi muuttua. Profeetat vaikenivat. Kun Jeesus puhui fariseuksille, niin heidän oppinsa perustui Babyloniasta tulleeseen henkeen. Siksi Jeesus sanoi niin kovat sanat kuin Hän sanoi fariseuksille. Joh. 8:

44. Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

45. Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden.

 

6. Kreikka

 

Kreikassa oli omat epäjumalat. Meitä ajatellen tärkein siellä nykyaikaan vaikuttanut aate oli humanismi. Siinä uskotaan ihmisen omaan voimaan. Sen tulokset tiedämme monin tavoin. Humanismin nimissä moni kansanedustaja päätti sallia homoavioliitot.

 

7. Rooma

 

Rooman osalta ehkä tärkein Saatanan vaikutus, joka on jäänyt mieleen, on raaka voima. Se on näkynyt vuosisatojen aikana monta kertaa sen jälkeen. Näkyy tänä päivänä esim. Venäjällä. Venäjään liittyy myös Sakarja 6, jossa hevosia lähtee pohjoiseen maahan. Herran Henki ei ole toiminut Venäjällä. Ei tosin paljoa toimi lännessäkään nykyisin.  

 

8. Talmud

 

Jeesuksen jälkeen juutalaisuudesta jäi jäljelle farisealaisuus. Siihen alettiin lisätä 200-luvulla Talmudin kirjoituksia. Tärkein on Babylonian Talmud joka saatiin valmiiksi 500-luvulla. Toinen on Jerusalemin Talmud. Näissä Saatana pääsi tuomaan omia näkemyksiään ns. isäin perinnäisoppeja ja lakihenkisyyttä.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Talmud

 

9. Katolinen kirkko

 

Samaan aikaan kun Talmudia kirjoitettiin, katolinen kirkko nousi johtavaan asemaan. Sinne Saatana rynnisti monin tavoin. Petri Paavolalla on hyvät sivut katolisesta kirkosta kuinka siellä on antikristillistä menoa. Tässä yksi linkki:

http://www.kotipetripaavola.com/Katolisen_kirkon_ja_paavin_viran_juuret.html

 

Erittäin todennäköisesti katolinen kirkko oli luomassa islamia. En ole tutkinut tätä ja yksi linkki alla. Tässä olisi jollekin tutkimisen aihetta.

http://www.netikka.net/mpeltonen/vatikaani-islam.htm

http://www.reinosav.net/jesuiitta.htm

http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html

 

Katolinen kirkko oli vallassa n. 500 - 1500. Pohjalla se oli n. 1000 tienoilla. Paaveja tapettiin, jotta joku pääsee Paaviksi. Vatikaanissa järjestettiin pakanallisia orgioita ja meno oli muutenkin täysin Raamatun vastaista. Raamatusta erkaannuttiin monin tavoin. Joulun sijoittaminen pakanallisena Saturnuksen juhlan tilalle on yksi monista esimerkeistä. Erkaannuttiin juutalaisista juhlista. Muunnettiin Raamatun totuutta ja luotiin korvausteologia, jossa katolinen kirkko on perinyt Israelin lupaukset. Tosin kiroukset jätettiin juutalaisille. Katolisesta kirkosta olisi paljon mutta siitä löytyy netistä.

 

10. Kabbala

 

Kabbala on juutalaisten kehittämä mystiikkaan perustuva oppi salatusta tiedosta. Se muotoutui pääasiassa 1100-1500 -luvuilla. Pohjana on Babylonian opit eli Saatanan työ siellä.

Linkkejä:

http://www.kotipetripaavola.com/shekina.html

 

Kabbalan ylistystä alla

http://kuudesaisti.net/henkinen-polku/kabbala-on-esoteerinen-helmi

 

Kabbala on tärkeä, koska se välittää Saatanan opetusta vapaamuurareille.

 

11. Vapaamurarit ja illuminaatti

 

Taustasta, että Frankfurt ja Baijeri ovat olleet tärkeitä paikkoja mantereen puolella.

 

Aiheesta on keskustelut useaan otteeseen. VM on selkeästi Saatanasta. Pyrkii tehokkaasti väärentämään Raamatun. Nykyisen Suomen tilanteen osalta on tärkeää tietää, että arkkipiispa Mäkinen on todennäköisesti vapaamuurari. Häneltä on kysytty asiaa ainakin kolme kertaa julkisesti ja kieltäytyy vastaamasta.

 

Linkkejä:

http://www.kotipetripaavola.com/vapaamuurarit.html

http://timovaittinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/112705-vapaamuurarien-k%C3%A4sitys-maailmansynnyst%C3%A4-ja-jumalasta-pimeys-valkeutena

http://timovaittinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/82436-vapaamuurariuden-vaietut-salaisuudet

http://timovaittinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/146418-todistus-vapaamuurarius-on-uskonto

 

http://www.magneettimedia.com/vapaamuurarit/

 

Vapaamuuraritoiminta on voimakkainta USA:ssa. Näin täytyy ollakin, koska USA vaikuttaa niin paljon monessa asiassa. Toisaalta Suomessa VM on pyrkinyt levittämään vaikutusta mm. kirkon piiriin. Pyhän Konstantinuksen ritarikunnan johdossa on vapaamuurareita. Suomen arkkipiispat ja myös presidentti Niinistö ovat ritarikunnan kunniajäseniä. Muistaakseni myös ortodoksipiispa on kunniajäsen.

12. Bilderberg-järjestö ja Trilateraalinen komissio

 

Kummankin ytimen muodostavat vapaamuurarit. Ytimessä on myös juutalaisia pankkiireja ja pankkiireja yleensä. Kokouksiin kutsutaan valtiomiehiä, suuryritysten ja median johtajia. Tavoitteena on edistää globaalia toimintaa. Koska ytimessä ovat vapaamuurarit, niin kokouksissa oleva henki tulee Saatanasta.

 

13. Marxismi

 

Juutalaiset kehittivät marxismin ja kommunismin, jossa on myös ateismi. Tämä jo kertoo mistä on kyse. Marxismi on menettänyt johtonsa kommunismin romahtaessa 1980-luvun lopussa.

 

14. Kulttuurimarxismi

 

Se perustettiin Frankfurtissa toisen maailmansodan jälkeen. Tärkeitä vaikuttajia oli n. 10, joitten taustat olivat juutalaisia lukuunottamatta yhtä. Netistä wikistä aiheesta.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Frankfurtin_koulukunta

http://rauta-aika.blogspot.fi/2012/04/frankfurtin-koulukunnan.html

 

Kun nämä kaikki esittämäni Saatanasta lähtöisin olevat voimat yhdistetään ja ymmärretään edes jollain tavoin, niin meidän ei tarvitse ihmetellä, miksi esim. Suomen ev.lut. kirkko on siinä tilanteessä missä se on. Taistelu ei ole lihaa ja verta vastaan vaan se käydään henkivalloissa. Osittain siksi toin kohdassa 3. Egypti, sen kuinka jopa tänä päivänä voi näkyä Egyptissä monta tuhatta vuotta sitten olleen henkivallan vaikutus.  

 

Jos taistelu kerran käydään henkivalloissa, niin miten me voimme siihen vastata. Ennen muuta pysymällä Jeesuksen (Jeshuan) Messiaan ristin juurella, katsomalla Häneen ja pyytäen, anoen ja rukoillen Herran armoa maallemme. Myös siinä, että Hän auttaa meitä kilvoittelussa kapealla ja ohdakkeita täynnä olevalla polulla.

 

Toivottavasti tässä on jotain ymmärryksen laajentamiseksi, miksi niin Suomen kuin lännen tilanne on se mikä se on. Moraali on pitkälle rappioitunut. Tämä on eliitin tavoitteena, jotta karjalauman hallinta on helpompaa. Media ja viihde eri muodoissa auttavat tämän tavoitteen saavuttamisessa.    

 

11.1.2015

 

Venäjän valloitukset siunauksina

 

Kun Suomesta tuli Venäjänmaan suuriruhtinaskunta v. 1809, voidaan tapahtunutta muutosta tarkastella monesta eri näkökulmasta.

 

Monisatavuotisen yhteyden katkeaminen Ruotsiin tuntui aluksi tragedialta, mutta myöhempi kehitys sallii perustellusti myös sellaisen näkemyksen, että Venäjän vallan alle joutuminen olikin Suomelle onnenpotku.

 

Suomi, suomalaisuus ja suomen kieli pääsivät nimittäin aivan uuteen kukoistukseen, koska aluksi Venäjän tsaarit olivat suopeita Suomea kohtaan ja halusivat vahvistaa nimenomaan suomenkielistä sivistystä eri tavoin, jotta Suomen edelleen jatkunut henkinen riippuvuus Ruotsista ja ruotsinkielestä vähenisi.

 

Tämän seurauksena Suomessa virisi 1880-luvulla voimakas kansallismielinen herätys, joka johti lopulta v. 1917 Suomen itsenäistymiseen viimeisten tsaarien routavuosista huolimatta.

 

Voidaan ajatella, että jos Ruotsi ei olisi hävinnyt vuosina 1808-1809 käytyä Suomen sotaa ja niin muodoin jos Suomi olisi pysynyt osana Ruotsia, niin Suomen itsenäistyminen olisi viivästynyt vuosilla tai ei olisi ehkä koskaan toteutunut, vaan me olisimme osa Ruotsia edelleenkin.

 

Voidaan siis sanoa, että Suomea v. 1809 kohdannut kirous kääntyikin ajan ja historian vaiheissa siunaukseksi ja voimavaraksi johonkin aivan uuteen, Suomen valtion syntymiseen.

 

Minulla on sellainen näkemys, että tämä historia tulee toistumaan uudestaan. Venäjä tulee lähivuosina miehittämään seuraavan kansainvälisen suurkriisin edellä ja sen aikana osan Suomesta oman turvallisuutensa takia. Koska Suomi tulee tällaiseen Venäjän ehdottamaan järjestelyyn suostumaan, Suomen ja Venäjän yhteisymmärrys nousee aivan uudelle tasolle.

 

Näinä vaikeina aikoina Suomen tuleva hallitus näkee parhaaksi erota EU:sta, johon pyrkimykseen Suomi saa vahvaa taustatukea Venäjältä. Kun Suomi on eronnut EU:sta, Venäjä antaa Suomelle palkkiona viime sodissa menetetyt alueet. Tähän suopeuteen vaikuttaa myös Venäjän kiitollisuus siitä, että Suomi suostui rauhanomaiseen ratkaisuun niin, että Venäjän armeijan joukot saivat kauttakulkuoikeuden Itä-Suomen läpi Lappiin ilman verisiä taisteluja.

 

Kun Kolmas maailmansota päättyy, venäläiset sotilaat poistuvat Suomesta. Historian vaiheiden, Jumalan säätämyksen, mutta myös Venäjän tuella Suomi saa takaisin täyden itsenäisyytensä sekä myös Petsamon, Salla-Kuusamon, Karjalan ja neljä Suomenlahden saarta.

 

Niin kuin Venäjän valta Suomessa auttoi Suomea eroon Ruotsista, niin Venäjän valta Suomessa tulee auttamaan Suomea eroon Euroopan unionista.

 

2.12.2014

 

Jouko Pihon kirjoitus

 

Kansat – Jumalan suunnitelma

 

Mikä on kansa?

 

Aapeli Saarisalo kirjoittaa Raamatun Sanakirjassa: ”Jumalan säätämien luonnonlakien mukaan kasvaa ensimmäisestä ja pienimmästä ihmisyhteisöstä, perheestä, yhteisen polveutumisen, kielen, asuinpaikan, kokemusten ja oikeusjärjestyksen koossa pitämä kansayhteisö.”

 

Kansat ovat siis Jumalan idea ja suunnitelma. Ps. 86:9 sanoo: ”Sinä olet luonut kaikki kansat.”

 

Uskosta osattomille ihmisille tällainen puhe on tietysti täyttä hepreaa. Mutta on myös uskovia, jotka ajattelevat elämää lähinnä yksilöihmisen kannalta eivätkä he oikein tiedosta Jumalan aikomuksia kansojen kohdalla.

 

Raamattu, varsinkin Psalmit, puhuu paljon eri kansoista. Sen mukaan Jumala pitää silmällä, ohjaa ja johdattaa maailman kansoja, jakaa niille tuomarina oikeutta ja osoittaa voimansa kansojen vaiheissa.

 

Uuden testamentin puolella Jeesus puhuu viimeisiä aikoja käsittelevässä puheessaan (Matt. 25:31-46) kansojen tuomiosta. Kun Jeesus, Ihmisen Poika, tulee takaisin maan päälle kirkkaudessaan, niin kaikki kansat kootaan Jeesuksen eteen ja hän erottaa ihmiset toisistaan niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Tämän erottelun perusteella osa kansoista saa jäädä asumaan 1000-vuotiseen rauhan valtakuntaan, mutta osa kansoista ei Jumalan valtakuntaan pääse. Tämä kansojen tuomio on siis ennen 1000-vuotista valtakuntaa. Yksilöihmisten tuomiot tulevat vasta 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen pidettävällä viimeisellä tuomiolla.

 

Myös viimeisen tuomion jälkeen luotavassa uudessa maassa asuu eri kansoja (Ilm. 21:24,26), joten Jumalan ajatus ihmisistä ja kansoista jatkuu ikuisesti.

 

Aivan erityinen lukunsa on sitten Israel, joka on Jumalan papillinen omaisuuskansa, jolle Jumala antoi ilmoituksensa eli Raamatun ja jonka keskuudesta syntyi Jeesus, Messias, Daavidin Poika. Profeetta Aamos kirjoitti juutalaisten valinnasta seuraavasti: ”Vain teidät minä olen ottanut omakseni kaikista maailman kansoista.” Aam. 3:2.

 

Jumalan pelastussuunnitelmaan kuuluvat myös kaikki muut kansat. Jeesus lähetti opetuslapset tekemään kaikki kansat hänen opetuslapsikseen. Jeesuksen kautta syntyykin Jumalan uusi omaisuuskansa, jossa ei ole eroa juutalaisen ja pakanan välillä. Uskon, että Jumalan ikuinen suunnitelma Israelin kohdalla on kuitenkin edelleen voimassa eli en jaa korvausteologian näkemystä, että Uuden liiton seurakunta olisi kokonaan korvannut Israelin Jumalan omaisuuskansana. Voisi sanoa näinkin, että Israel on Jumalan vaimo ja kristityt ovat Jeesuksen vaimo. Kummallakin on oma paikkansa ja tehtävänsä.

 

Mikä on Suomen kansan asema? Suomi on Jumalan toinen omaisuuskansa, koska monilla suomalaisilla on heprealaiset juuret. Sen takia useat suomalaiset tulevat vielä palaamaan tulevina vuosina kotiinsa Israeliin.

 

Mutta niin kuin Jumala on joutunut monesti kurittamaan kansaansa Israelia sen syntien tähden, niin samoin Jumalan täytyy rangaista Suomea sen syntien takia. Nämä tuomion ajat ovat lähestymässä. Raamatun mukaan on niin, että se jota Jumala kurittaa, sitä Jumala rakastaa.

 

17.11.2014

 

Jouko Piho:

 

Miesten tulee rakastaa Jumalaa enemmän kuin naisia

 

Monet miehet jumaloivat naisia. Liikaakin. Siinä määrin, että naisista tulee heille Jumalan korvaavia epäjumalia.

 

Naisia tulee arvostaa ja rakastaa, mutta miehen ei tule laittaa naista tai naisia liian palvovalla tavalla korokkeelle.

 

Jalustapaikka kuuluu vain elämän antajalle, Jumalalle. Vain Jumalaa tulee jumaloida. Vain Jumala voi täyttää miehen sydämen syvimmän tyhjyyden.

 

17.11.2014

 

Jouko Piho:

 

Jumala on Suomen paras sotilasliittolainen

 

Jumala moitti aikoinaan Juudaa ja Israelia siitä, että ne laativat suunnitelmia ottamatta Jumalaa lukuun ja solmivat sotilasliittoja Jumalan tahdosta piittaamatta.

 

Jesaja kirjoittaa: ”Minun tahtoani kysymättä he rientävät Egyptiin hakeutuakseen faraon turvaan, suojautuakseen Egyptin varjoon. He etsivät apua Egyptistä, he luottavat hevosiin, joita siellä on paljon, he luottavat sotavaunujen määrään, he uskovat vaunusoturien paljouteen.”

 

Sotilasliitosta tulee kuitenkin pettymys: ”Mutta faraon turva pettää teidät, Egyptin suoja tuottaa teille häpeän.” Ja näin kävi, kuten Jesaja ennusti.

 

Nyt on Suomessa voimistuvia ääniä sen puolesta, että Suomen tulisi liittyä NATOn jäseneksi. Kun Suomea kohtaa sotilaallinen kriisi, NATOsta ei ole kuitenkaan Suomelle mitään turvaa eikä suojaa. Muilla mailla on silloin omatkin puolustusongelmansa. Suomea ei puolusteta, vaan Suomi uhrataan. Suomi annetaan suosiolla Venäjän etupiiriin. Ei myöskään EU:sta ole mitään apua saatavilla.

 

Suomen ainoa turva on sotilasliitto Jumalan kanssa niin, että Jumalan enkelit vartioivat rajallamme. Enkelit ovat rajallamme niin kauan aikaa, kun Suomessa rukoilijat pitävät enkeliarmeijat siellä ja Suomessa on kriittinen määrä suolaa mädännäisyyden keskellä eli tarpeeksi paljon oikeutta ja vanhurskautta.

 

16.11.2014

 

Jouko Pihon kirjoitus:

 

Elämänohje

 

Ratkon mielelläni sanaristikkoja.

 

Joskus homma sujuu hyvin, toisinaan ei. Palkintojakin on välillä osunut kohdalleni.

 

Yritin kaksi päivää sitten täyttää erästä Iltalehden ristikkoa. Sain vain puolet sanoista selville, ja sitten luovutin.

 

Päätin kuitenkin tänään käydä uudestaan haasteen kimppuun. En voinut uskoa mitä sitten tapahtui. Aivoni surisivat kuin rasvattu ja kynä tanssi paperilla kuin ballerina. Sana toisensa jälkeen avautui nopeasti ja ennen kuin huomasinkaan, ristikkoni oli valmis.

 

Aloin miettiä. Miten tämä on mahdollista? Kaksi päivää sitten tämä ristikko oli minulle aivan liian vaikea, mutta tänään kaikki sujui nopeasti ja helposti.

 

Sain elämänohjeen, jonka haluan jakaa kanssasi: jos jokin asia ei mitenkään onnistu tänään, huomenna tai ylihuomenna se voi lutviutua jo vallan mainiosti.

 

15.11.2014

 

Jouko Pihon kirjoitus:

 

Kansallinen ja hengellinen herätys

 

Suomi on unessa.

 

Suomi tarvitsee kansallista ja hengellistä herätystä.

 

Kumpaakaan ei tule hyvinä aikoina.

 

Molemmat tulevat huonoina aikoina kuten tuli kansallista yhteyttä ja hengellistä heräämistä viime sotien aikana, kun punaiset ja valkoiset taistelivat sinivalkoisen Suomen puolesta. Ja kun jermu risti kätensä poterossaan ja kotiväki itki hätänsä rukouksessa Kaikkivaltiaalle.

 

Suomi pelastui, silvottuna, mutta pelastui kuitenkin.

 

Sitten alkoivat hyvät ajat ja Suomi syöksyi materialismin imuun. Jumala unohtui.

 

Nyt meitä herätellään jo, mutta kohta tulee sellainen rysäys, ettei moista ole nähty.

 

Silloin tarvitaan naapuria, lähimmäistä, toista ihmistä. Silloin tarvitaan Jumalaa.

 

Tulee kansallinen ja hengellinen herätys.

 

14.11.2014

 

Jouko Pihon kirjoitus:

 

Omatunto

 

Omatunto on tuttu sana. Omatunto kolkuttaa tai on paha omatunto, kun on tehnyt jotain väärää. Hyvä omatunto suo taas sisäistä rauhaa ja hyvät yöunet. On myös omantunnon arkuutta tai vakaumuksellisuutta omantunnon kysymyksissä. Jollakin voi vielä olla yliherkkä omatunto, joka voi syyttää ilman aihettakin.

 

Raamattu puhuu omastatunnosta, mutta sana syntyi kreikkalaisten ja roomalaisten maailmassa, josta se tuli Paavalin ja Pietarin kielenkäyttöön.

 

Sana on kreikaksi syneidesis eli kanssatieto, yhteistieto tai yhteistunto oikeasta ja väärästä. Sana korostaa sitä, että on joitakin asioita, joita kaikki ihmiset kokevat pahoiksi ja hävettäviksi.

 

Sana on samantapainen monissa eri kielissä, kuten latinaksi conscientia, ranskaksi conscience, englanniksi conscience, saksaksi Gewissen ja ruotsiksi samvete.

 

Mutta suomeksi termi ei olekaan yhteistunto vaan omatunto, joka tuo esille sitä, että ihminen tietää omassa sisimmässään, mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Tai tulisi ainakin tietää. Omatunto voi myös paatua, jolloin esim. kovettuneen sarjamurhaajan omatunto ei paljoa kolkuttele.

 

Olen joskus ihmetellyt sitä, miksi Mikael Agricola ei valinnut suomen kieleen samaa sanaa kuin monissa muissa kielissä, jolloin puhuisimme nyt pahasta tai hyvästä yhteistunnosta tai yhteistiedosta. Sen sijaan Agricola keksi yksilöä ja hänen vastuutaan korostavan uudissanan omatunto.

 

No, tällä mennään – hyvällä omallatunnolla!

 

13.11.2014

 

Jouko Piho:

 

Kvanttihypyn vuosi

 

Julkaisin 11.2.2014 sivuillani (www.jouko-piho.fiProfetioita 4) seuraavan sanoman.

 

Kun Jane Hamon oli rukoilemassa v. 2014 alkupuolella, hän kuuli selvästi Jumalan sanovan: "Tämä vuosi 2014 on oleva kvanttihypyn vuosi."

 

Yleiskielessä käsite kvanttihyppy tarkoittaa jotakin suurta, äkillistä, tärkeää ja radikaalia muutosta, joka johtaa nopeasti läpimurtoon. Tämä vuosi 2014 voi todellakin olla monien merkittävien tapahtumien vuosi.

 

Nyt 13.11.2014 voi todeta, että profetia oli oikea: tämä vuosi 2014 on ollut kvanttihypyn vuosi.

 

12.11.2014

 

Jouko Piho:

 

Kristinusko tuli Suomeen idästä jo 500-luvulla jKr.

Esko Halme kirjoitti RV-lehdessä(46/2014) mielenkiintoisen artikkelin ”Suomen kirkkohistoriaa uusiksi”.

 

Halme viittaa arkeologian emeritusprofessori Unto Salon näkemyksiin tämän kirjassa Risti ja rauta, jonka mukaan on löytynyt arkeologisia todisteita siitä, että kristinusko tuli Suomeen idästä jo 500-luvulla jKr. ortodoksisen bysanttilaisuuden muodossa. Ruotsista on löytynyt ensimmäisiä merkkejä kristinuskosta 600-luvulta ja nekin ovat ortodoksista alkuperää. Kristinusko tuli siis ensin Suomeen ja vasta myöhemmin Ruotsiin ja molempiin maihin idästä.

 

Todisteet ovat 500-600 –luvuilta hautakalmistoista löytyneitä kristillisiä koruja ja myös se tosiasia, että suomen kieleen omaksuttiin monia kristinuskon perustermejä muinaisvenäjästä.

 

Perinteisen käsityksen mukaan kristinusko tuli Suomeen lännestä eli Ruotsista ensimmäisen ristiretken myötä 1150-luvulla, mutta asia ei uudemman tutkimuksen mukaan ole näin.

 

Miksi meille on sitten opetettu väärää kirkkohistoriaa?

 

Vastaus on helppo. Halme toteaa kirjoituksensa lopuksi: ”Historia on aina voittajien historiankirjoitusta. 600-vuotisen Ruotsin vallan aikana määriteltiin Suomen historia – Tukholman näkökulmasta.”

 

Näin on. Suomi on ollut satoja vuosia Ruotsin määräämän vääristellyn historiakirjoituksen alamainen toistaja.

 

Olen sitä mieltä, että Suomen on jo korkea aika vapautua tällaisesta orjamentaliteetista ja uskoa, että Suomessa oli monenlaista sivistystä jo ennen ruotsalaisten tuloa.

 

12.11.2014

 

Jouko Piho:

 

Periksiantamattomuus vai periksiantaminen?

 

Pekka Tarkka pohtii Helsingin Sanomissa (12.11.) 1930-luvulla ulkoministerinä toimineen Eljas Erkon toimintaa. Erkko piti kiinni suvereenin valtion koskemattomuudesta eikä antanut tuumaakaan periksi Neuvostoliiton aluevaatimuksille. Tämän takia jotkut ovat kutsuneet Talvisotaa ”Erkon sodaksi”. Tuloksena hirvittävät uhrit ja Karjalan menetys. Kuitenkin itsenäisyys säilyi.

 

Tukholmassa toiminut suurlähettiläs J.K. Paasikivi kannatti myöntyväisyyttä, että Neuvostoliiton vaatimuksia olisi tultava vastaan.

 

Koska periksiantamisen tietä ei valittu, on mahdotonta tietää, miten Suomen olisi lopulta käynyt, jos venäläisten aluevaatimuksiin olisi suostuttu. Pekka Tarkka arvelee, että Paasikiven tiellä Suomi olisi todennäköisesti kokenut Baltian maiden kohtalon eli koko maan miehittämisen ja kiväärinpiippujen varjossa suoritettujen valevaalien tuloksena liittäminen Neuvostoliittoon.

 

Suomella oli v. 1939 valittavanaan vain huonoja vaihtoehtoja. Piti valita ruton tai koleran välillä.

 

Historia meni kuten meni. Voimme olla joka tapauksia tyytyväisiä siihen, että periksiantamattomuuden tie johti lopulta suurista uhrauksista ja Karjala/Petsamon menetyksestä huolimatta Suomen itsenäisyyden säilymiseen.

 

Miten tulisi menetellä, jos Suomi joutuisi jälleen tiukkaan paikkaan itänaapurin vaatimusten takia? Antaako vai eikö antaa periksi?

 

Olen sitä mieltä, että tällä kertaa Suomen on parasta valita paasikiveläinen myöntyväisyyden linja. Näkemykseni perustuu siihen vakaaseen uskoon, että Venäjän osittainen Suomen miehitys omaan turvallisuuteensa vedoten tulisi olemaan väliaikainen eikä pysyvä olotila. Suomi saisi lopulta täyden itsenäisyyden takaisin ja lukuisilta uhreilta vältyttäisiin.

 

3.11.2014

 

Jouko Piho:

 

Britit pelastivat Hitlerin vallankaappaukselta – kommentti Putinista

 

Henry Makow kirjoitti 2.11.2014 sivuillaan http://henrymakow.com/, että Saksan armeijan upseerit olivat syyskuussa 1938 valmiit syöksemään Hitlerin vallasta, mutta briteiltä saamatta jäänyt tuki romahdutti koko aikeen.

 

Toukokuussa 1938 saksalaiset upseerit säikähtivät kuullessaan Hitlerin suunnitelmista miehittää Tsekkoslovakia 30.9.1938. Upseerit pelkäsivät, että teosta seuraisi maailmansota, joka tuhoaisi Saksan. Niinpä he päättivät raivata Hitlerin pois vallasta laittamalla Hitler mielisairaalaan. Koolla oli jo joukko psykiatreja professori Karl Bonhoefferin johdolla, joiden tehtävänä oli julistaa Johtaja mielisairaaksi, jotta Hitler voitaisiin sulkea hoitolaitokseen.

 

Vallankaappausta olivat suunnittelemassa Ludwig Beck, Wilhelm Canaris, Ewald von Kleist, von Witzleben, Franz Halder, Helldorf, Hoeppner, Brockdorff-Ahlefeld ja Fritz von der Schulenburg.

 

Kapinalliset halusivat kuitenkin tuekseen Englannin vahvistuksen, että jos Hitler toteuttaisi aikomuksensa Tsekkoslovakian miehittämisestä, niin Englanti tulisi Tsekkoslovakian avuksi.

 

Britit kuitenkin epäröivät. Kaiken huipuksi Englannin pääministeri Chamberlainilmoitti 14.9.1938, että hän lentää Saksaan tapaamaan henkilökohtaisesti Hitleriä. Tuloksena oli sopimus Saksan ja Englannin välillä, mikä lamautti vallankaappausta suunnitelleet upseerit ja koko hanke meni myttyyn.

 

Näin paras mahdollisuus välttää Toinen maailmansota ja sen 60 miljoonaa kuolonuhria epäonnistui.

 

Illuminaatit eli maailman vapaamuurarijohtoinen raha- ja valtaeliitti sai mitä halusikin eli Toisen maailmansodan lisätäkseen omaa valtaansa ja vaurauttaan sekä edistääkseen saatanallista Yhden Maailmanhallituksen suunnitelmaansa.

 

Makow menee niin pitkälle, että väittää sekä Hitlerin että tiedustelujohtaja Canariksen olleen kummankin pettureita eli itse asiassa lännen sotaa haluavien pankkiirien yhteistyökumppaneita. Sotahan tarvitsee vastakkainasettelua, jota ilman ei sotaa voi syntyä.

 

Hitler oli avulias lännen apuri provosoidessaan omilla toimillaan naapureita kohtaan tilanteen, jossa lännen oli reagoitava, viimeistään Puolaan hyökkäämisen jälkeen.

 

Pankkiirit rahoittivat sodan molempia osapuolia aluksi, mutta kun Hitler alkoi tulla liian voimakkaaksi ja omapäiseksi, lännen rahamahti päätti antaa Hitlerille opetuksen ja kukistaa hänet.

 

Historia toistaa itseään. Tänä päivänä on sama tilanne. Samat pankkiiritahot haluavat taas sotaa, nyt Kolmannen maailmansodan.

 

Venäjän presidentti Vladimir Putinvastustaa rappeutunutta länttä ja Uutta maailmanjärjestystä, mutta tosiasiassa Putin on illuminaatin mies itsekin eli hän vain näyttelee osaansa lännen vastustajana, jotta Kolmas maailmansota saataisiin aikaiseksi. Sekä Lännen että Venäjän päämääränä on edistää Uutta maailmanjärjestystä, jotta saataisiin lopulta aikaiseksi yhden diktaattorin johtama Yksi maailmanhallinto.

 

Suomessakin on paljon Putinin ihailijoita, jotka pitävät hänestä siksi, että Putin on olevinaan lännen ja varsinkin USAn hegemoniaa vastaan. Putinin kannattajat eivät vain ymmärrä sitä, että kyse on suuren luokan huijauksesta ja näytelmästä, jossa Putinilla on oma määrätty roolinsa, jota hän esittää todella hyvin, niin hyvin, että Kolmas maailmansota saadaan takuuvarmasti syttymään. Krim ja Ukrainan tapahtumat ovat sotaan johtavia ensiaskeleita.

 

Kaikki sodan tanssiaskeleet on sovittu Putinin ja lännen johtajien kanssa sulassa yhteisymmärryksessä. Ensin tarvitaan teesi eli USAn pöyhkeily maailman ainoana supervaltana. Sitten on antiteesin vuoro, jota esittää Putinin Venäjä, joka vaatii huomiota ja kunnioitusta myös Venäjälle. Lopuksi tulee tarpeeksi ristiriitaa, että saadaan aikaiseksi synteesi eli toivottu Kolmas maailmansota.

 

Mitkään sodat eivät syty sattumalta. Kaikki on suunniteltua.

 

26.10.2014

 

Missä se tuho viipyy?

 

Usein tulevaisuuteen liittyviä profetioita arvostellaan siksi, että ne eivät ole toteutuneet. En tarkoita niitä profetioita, joissa on ollut jokin aikamääritys esim. jokin vuosi, vaan sellaisia sanomia, joissa ei ole mitään aikaa.

 

Jos on ollut jokin selvä ajallinen takaraja eikä siihen mennessä käykään niin kuin on profetoitu, niin kyseessä on joko profeetan erehtyminen tai Jumala on lykännyt tuomioita rukousten tai ihmisten parannuksenteon takia. Koska tämä Jumalan asioihin puuttumisen mahdollisuus on olemassa, ei noissakaan tapauksissa, kun ennustus ei toteudu tietyssä ajassa, kannata ampua sanomantuojaa.

 

Mielestäni on myös kohtuutonta haukkua profeetallisten sanomien esiintuojia silloin, kun mitään aikaa ei ole sanottu, mutta silti jotkut ihmiset pitävät oikeutenaan väittää, että sanoma on väärä, koska se ei ole vielä toteutunut, vaikka aikaa on kulunut paljon.

 

Profeetta Jeremia sai kokea tämän kaltaista pilkkaa. Jeremia ennusti Juudan ja Jerusalemin tuhoa kansan syntien ja epäjumalanpalveluksen takia. Tuomio ei tullut kuitenkaan heti, mikä johti siihen, että Jeremiaa ei uskottu ja lisäksi häntä alettiin ivata. Jeremian kirjan luvun 17 jae 15 kertoo tästä tilanteesta: ”Ihmiset kysyvät minulta ilkkuen: ’Miksei Herran sana käy toteen? Missä se tuho viipyy?’”

 

Jeremia aloitti toimintansa v. 627 eKr. Mutta vasta v. 586 eKr. tuli lopullinen tuomio, kun Jerusalem hävitettiin ja temppeli tuhottiin – siis 41 vuotta myöhemmin!

Näin on myös Suomen kohdalla. Useita Venäjän miehitysprofetioita on tullut jo kauan aikaa eri ihmisten tahoilta, mutta vielä ei Venäjä ole hyökännyt Suomeen. Tämän takia on paljon ihmisiä, jotka ovat tästä päätelleet sen, että profetiat ovat olleet vääriä eikä Venäjän armeija tule koskaan marssimaan Itä- ja Pohjois-Suomen halki kohti Norjan rannikkoa.

 

Kyseessä on kuitenkin Jumalan aika, jonka hän yksin tietää. Jos Suomessa syntyy voimakas hengellinen herätys ja Jumalan puoleen kääntymistä, niin Jumala voi peruuttaa Suomelle ilmoittamansa tuomion, kuten hän teki Niiniven kohdalla, jonka tuho siirtyi n. 200 vuotta eteenpäin, kun koko kansa teki kuninkaasta lähtien parannusta.

 

Mutta jos hengellistä herätystä ei tule eivätkä suomalaiset luovu syntielämästään, niin ilmoitetut Jumalan tuomiot tulevat toteutumaan silloin, kun on Jumalan aika.

 

20.10.2014

 

Suomen kansan 12 syntiä

 

”Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä.”

 

Jumala seuraa yksilöiden, mutta myös kansojen elämää. Yksi ihminen voi tehdä syntiä, mutta myös kansat voivat tehdä syntiä niin, että kansan syntikuorma kasvaa siihen mittaan, että Jumalan rangaistustuomio kohtaa koko kansaa.

 

Jumala ei rankaise kansaa huvikseen. Kun Jumala antaa tuomioidensa tulla, niiden tarkoitus on herätellä synnin uneen vaipuneita ihmisiä parannuksentekoon ja Jumalan tahdon tekemiseen.

 

Syntejä on monenlaisia, mutta koen, että Suomen kansan suurimmat synnit tällä hetkellä ovat:

 

1.Epäusko ja Jumalan kieltäminen.

 

Eletään kuin Jumalaa ei olisi ja pilkataan Jumalaa satuolennoksi ja Raamattua tarukirjaksi.

 

2. Epäjumalanpalvelus.

 

Kun ei palvota oikeaa Jumalaa, hänen sijaansa palvotaan sitten epäjumalia, idoleita, muita ihmisiä, demoneita ja vääriä jumalia.

 

3. Haureus.

 

Harjoitetaan Jumalan tahdon vastaisia himoja, uskottomuutta, aviorikoksia, pedofiliaa ja homoseksuaalisuutta.

 

4. Juoppous ja huumeet.

 

Käytetään päihteitä kohtuuttomasti niin, että se johtaa rikoksiin ja väkivallantekoihin.

 

5. Murhat ja tapot.

 

Liittyy usein edelliseen kohtaan, koska suuri osa väkivallanteoista tapahtuu humalassa.

Väkivallan takana voi olla myös hurjaa vihaa ja sairasta mustasukkaisuutta sekä suoranaista demonien vaikutuksen alaisena toimimista.

 

6. Epärehellisyys ja varastaminen.

 

Harjoitetaan kaikenlaista petoksellista toimintaa niin taloudessa, verotuksessa kuin politiikassa.

 

7. Panettelu ja juoruilu.

 

Haukutaan rankasti ja epäasiallisesti toisia ihmisiä ilman syytä vain pahanpuhumisen tuottaman hetkellisen nautinnon takia voidakseen kokea, miten hyvä ihminen itse on.

 

8. Materialismi.

 

Kaikki aineellinen kiinnostaa ja ulkonainen menestys kiihottaa myös kerskailuun ja toisten halveksimiseen.

 

9. Kateellisuus.

 

Kateus on suomalaisten helmasynti. Kateus vie kalatkin vedestä.

 

10. Noituus

 

Suomalaiset eivät ole kiinnostuneita Jumalasta, mutta sitä enemmän kaikenlaisesta noituudesta ja okkultismista sekä New Age –tyyppisestä henkisyydestä ja enkeleistä, jotka eivät ole oikeita enkeleitä, vaan valkeuden enkeleiksi tekeytyviä langenneita enkeleitä eli pahoja henkiä. Mutta suomalaisiin näiden väärien sanansaattajien valhepuheet uppoavat kuin häkä päähän huomaamatta kunnes tulee hengellinen kuolema.

 

11. Itsekkyys ja rakkaudettomuus.

 

Minä-keskeisyys ja oman minän menestyminen on tullut epäjumalaksi monelle suomalaiselle. Silloin kaikki esteet raivataan tieltä pois vaikka konnankoukkuja käyttämällä.

 

12. Vanhempien kunnioittamattomuus.

 

Vanhempien ihmisten arvostaminen ja kunnioittaminen on unohtunut nykyisessä nuoruutta ja kauneutta palvovassa itsekkyyskulttuurissa.

 

Näiden ja monien muiden syntien takia Suomen kansalle tulee sekä yksilöinä että kansana Jumalan tuomio lähivuosina. Jumala rakastaa Suomea ja suomalaisia ja hän haluaisi, että hänen kansansa eläisi hänen tahtonsa mukaan eikä seuraisi Saatanan houkutuksia ja synnin seireenilauluja, jotka lupaavat hetken kestävää huumaa, mutta joiden loppu on katkeraa kalkkia ja katumuksen tuhkaa.

 

15.10.2015

 

Suomen tulevaisuus ja kutsumustehtävä

 

Seuraavat asiat tulevat tapahtumaan Suomessa tulevien vuosien aikana.

 

Taloudellinen alamäki jatkuu.

 

Suomeen tulee paljon juutalaispakolaisia Venäjältä. Juutalaiset muuttavat hetken Suomessa oltuaan Israeliin. Myös monet suomalaiset muuttavat Israeliin saatuaan tietää, että heillä on heprealaiset juuret.

 

Venäjä miehittää Itä- ja Pohjois-Suomen. Suomen hallitus katsoo viisaimmaksi suostua Venäjän armeijan läpimarssiin. Joustava maltillisuus säästää kymmeniä tuhansia ihmishenkiä.

 

Suomessa tulee pula ruokatarvikkeista ja vähän kaikesta. ihmiset oppivat auttamaan toisiaan ja tyytymään vähään.

 

Suomessa syttyy hengellinen herätys. Miljoona suomalaista tulee uskoon ja suuria ihmetekoja tapahtuu.

 

Venäjän armeija poistuu Suomesta, kun Venäjä häviää aloittamansa Kolmannen maailmansodan. Venäjän sotilaat kertovat kotimaassaan Suomessa näkemistään valtavista Hengen tunnusteoista.

 

Suomi saa takaisin luovutetut alueet, Petsamon, Salla-Kuusamon, Laatokan Karjalan, Karjalan Kannaksen ja neljä Suomenlahden saarta.

 

Sen lisäksi Aunuksen ja Vienan Karjala sekä Kuolan niemimaa liitetään yhteisymmärryksessä Venäjän kanssa osaksi Suomen valtiota, suur-Suomea.

 

Suomi eroaa EU:sta ja siirtyy takaisin täyteen itsenäisyyteen.

 

Suomi irtautuu pankkien velkaorjuudesta. Suomen valtio laskee liikkeelle oman rahan, Suomen markan.

 

Suomen oikeuslaitos puhdistuu vääryydestä ja vapaamuurarien vallasta.

 

Suomen media lakkaa olemasta lännen propagandan käsikassara ja bilderbergiläisten sätkynukke.

 

Turha poliittinen kissanhännänveto loppuu. Kaikki haluavat ajaa Suomen kokonaisetua ilman henkilökohtaista tai puolueeseen liittyvää typerää pullistelua.

 

Kun muu maailma ja varsinkin Eurooppa vajoaa yhä synkempään pimeyteen, loistaa Suomesta vapauden ja vanhurskauden kirkas valo.

 

Suomi on maailman majakka.  Suomi on löytänyt kutsumustehtävänsä.

Joni Pakanen 07.08.2020 07:17

Helvetti on iankaikkisuus aikakäsityksen ulkopuolella. Nyt on pelastuksen päivä, kun aika loppuu pelastus käy mahdottomaksi. Tämä on aito kristillinen sanoma.

Henkka 07.08.2020 10:26

Aamen! Ja tämän sanoman tiettäväksi tuominen ja siinä kilvoittelu, eli Jeesuksen seuraaminen on kristityn päätehtävä!

Uskon Jeesukseen 06.08.2020 13:36

https://tinyurl.com/y35myz7o
Joh.20:23 Jolle te synnit anteeksi annatte...
Jeesuksen nimessä void.antaa syntejä anteeksi.Syntien ant.anto siirr.
seurakunnalle

Joni Pakanen 06.08.2020 05:45

Markus 2:10 Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta MAAN PÄÄLLÄ antaa syntejä anteeksi. Sielunsa kadottaminen on vahinko, josta Jumalan Sana varoittaa

Jouko Piho 06.08.2020 12:55

Ei VAIN maan päällä. Myös taivaassa oleva Jeesus voi antaa syntejä anteeksi. Olet ymmärtänyt kohdan väärin.

M.K.S. 31.01.2016 00:23

MInä sanon teille että Jeesuksessa Kristuksessa Taivaallinen Isämme kutsuu meitä lapsiaan takaisin viattomuuden aikaan. Sillä kuuliaisuus Isälle tuo menestyksen

henry sumuvuori 29.01.2016 22:29

JUMALAN VALLAN MERKIT EUROOPAN UNIONIN KOMISSION JOHTAJIEN NIMISSÄ, KATSO MITÄ LÖYSIN...JUMALALLA ON VALTA PELASTUS TULOSSA...(TALOUSROMAHDUKSEN KAUTTAKO?) http://henrysumuvuori.blogspot.fi/

Jouko Piho 28.01.2016 17:26

Tietenkään Suomen oikeuslaitoksesta ei tule synnitöntä. Vajavaisten ihmisten toimintaahan kaikki on loppuun asti. Mutta suuri muutos parempaan tulee.

Nimim. Erkki 28.01.2016 17:11

"Suomen oikeuslaitos puhdistuu vääryydestä" ?!

Sinällään hyvä jos noin tapahtuisi, mutta ei siitä koskaan mitään synnitöntä Jeesus-messiasta tule.

Jouko Piho 28.01.2016 14:36

Mikä syntilista? Mikä pahin synti puuttuu?

Taneli 29.01.2016 20:46

Katselin 12 kohdan listaa jossa oli syitä rangaistukselle. Puutui pahin, se että n. 10000 lasta vuosittain palaa sairaaloiden roskanpolttouuneissa.

Taneli 28.01.2016 14:31

Piholle. Suomen syntilistasi on keksityn oloinen. Miten on mahdollista että pahin asia puuttuu? Onko niin ettet edes tajua sitä?

daniel777 25.01.2016 02:16

http://www.tv7.fi/vod/player/47522/

daniel777 25.01.2016 01:11

http://www.tv7.fi/vod/player/47522/ mitä sanot tästä..

| Vastaa

Uusimmat kommentit

05.12 | 11:07

Melkoinen sananjulistaja tämä Nick . https://m.youtube.com/watch?v=tZ0nmxq9qnU

04.12 | 13:29

KIDS RECEIVED THE HOLY SPIRIT! God, He wants to be our Father

https://www.youtube.com/watch?v=SFEoQ4FCPUs

04.12 | 12:43

Neuroscience of Glossolalia

https://www.youtube.com/watch?v=rk7onhP6kCY

04.12 | 12:42

https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/1704ef89-dba2-4134-acd4-3fed9ab908c8

Elon Musk kehittää aivoimplanttia